Medlemsblad som PDF

Medlemsblad

Foreningens blad ‘Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK’ kan fremover læses på denne side .

©  Selskabet Bellman i Danmark. Eftertryk af artikler er velkomne mod kildeangivelse og honorar efter aftale.  

ISSN 0909-7732 

- I "MEDDELELSER FRA SELSKABET BELLMAN I DANMARK" ("MfSBiD") hvis første nummer udkom marts 1994. Udarbejdet af Søren Sørensen og Alex Pedersen.

OM NUMRENE 1-92 (Hvor intet andet er nævnt er siderne i A5 -formatet)

Udgivelse indledtes i marts 1994, fortsattes i september s.å., og MfSBiD er derefter regelmæssigt udsendt i månederne marts, maj eller juni, september og december.

Der var desuden tillæg til numrene. 9, 33, 38, 42, 47

 • - 8 sider: Nr. 1, 2, 3, 4 , 5 , 9, 42
 • 10 sider: Nr. 54
 • 12 sider: Nr. 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 45, 50, 56, 62, 78
 • 16 sider: Nr. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 & 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 59, 60, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 83
 • 20 sider: Nr. 46, 48, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
 • 24 sider: Nr. 38, Nr. 43, 51
 • 32 sider: Nr. 90

Tillæg til medlemsblade

 • 12 sider Nr. 86: Digtkonkurrence 2015
 • 16 sider i A4: Nr. 9: Jens Lund. "Nogle Bellmanillustratorer med sans for kvindebetagelse og anden erotik i Fredman-viserne"
 • 16 sider: Nr. 33: Jens Lund. "Første del af en undersøgelse "Om Susanna i Fredmans epistel 33": "Er 'den dydige Susanna' Susanna? Er 'den dydige Susanna' dydig?
 • 28 sider: Nr. 38: Jens Lund. "Anden del af en undersøgelse: "Er 'den dydige Susanna' Susanna? Er 'den dydige Susanna' dydig?
 • 40 sider: Nr. 42: Jens Lund. "Tredie og sidste del af en undersøgelse: "Er 'den dydige Susanna' Susanna? Er 'den dydige Susanna' dydig?
 • 52 sider: Nr. 47: Jens Lund. "Fjerde og sidste del af en undersøgelse: Her gennemgås bidrag til svar i fremførelser af epistlen" (på 78-plader, / LP / MC / CD og i direkte optræden)

- hvilket svarer til mere end 1500 sider tekst.

Indholdet i de første 24 numre fordeles på:

 • ARTIKLER, FORSKNING, herunder genoptryk af centrale litteraturhistoriske tekster om Bellman og Bellmanreceptionen 45%,
 • DIGTE OM BELLMAN, - herunder andre skønlitterære bidrag, i alt 10%
 • ANMELDELSER af koncerter, forestillinger, bøger og lydudgivelser 20%,
 • REPORTAGER OG SMÅNYT, samt
 • LEDERE, KOMMENTARER, udgør resten, svarende til 25%.
 • Videnskabeligt / kritisk stof optager dermed ca. 2/3 af spaltepladsen.
 • 75 numre Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark 1994 - 2012, Søren Sørensen Nr. 75.
 • Nr. 75. I: Forsider, s. 3. II: Illustratorer, s. 4. III: Tekster og temaer, s. 5ff.
 • Abell, Bellman? Nej, kvinden. Sanne Sanftmuth (pseud.) Nr. 30 2001 p.10f
 • Abraham i godt selskab. Søren Sørensen Nr. 37 2003 p. 8
 • Ack, du min moder, skruv nu fiolen ... Forholdet mellem epistler og sange på cd og plade. Knud Ølgaard. Nr. 16 1998 p. 6-7
 • Alvorlige Tings Forvendelse til det latterlige (Jens Kragh Høsts Dødetale over Bellman 1795 Nekrologi. kommentarer af Red.) Nr. 4 1995 p.3-6
 • Anakreon. Søren Sørensen. Nr. 64 2010 p.11
 • Angående Blåsen nu alla, Fredmans Epistel 25 - Visse illustrationer til Epistel 25. Jens Lund. Nr. 61 2009 p. 6
 • Anvendelse af Epistel 82 i dansk sang- og visetradition Red) Nr. 29 2001
 • At synge Bellman i kor. Nina Høffding. Nr. 60 2009 p.7
 • Baggrunden for romanen "Sisyphos i Slotsvagten" Red. Nr. 59 2008 p. 12
 • Bellman 1740-2015 v/[ anonym] (Nr. 84, p.9),
 • Bellman for begyndere eller 11 spørgsmål til professoren (interview). Per Olsen: Nr. 87 p.3ff
 • Bellman i Arbejdersangbogen. Nr. 81 p. 6f
 • Bellman i Danmark - et forskningsområde. Jens Kr. Andersen Nr.1 1994 p.5-6
 • Bellman i Bakkehuset - Ham selv og hans danske disciple. Red. Nr. 12 1997 p. 4-5
 • Bellman i fuldt format - om epistel 7. Per Warming. Nr. 69 2011 p.9
 • Bellman i julen. Søren Sørensen Nr. 7 1995 p. 4-5
 • Bellman i Juleroser. Fritz Haack Nr. 31 2001 p.9-11
 • Bellman i Norge og på landet - Leif Bohn. Nr. 15 1997 p.6-10
 • Bellman i samisk dragt. Red. (Søren Sørensen) Nr. 40 p. 10-12
 • Bellman i Sverige Om sekretærens lod. Leif Bohn. Nr. 14 1997 p. 3-6
 • Bellman och Par Bricole. Lennart Eriksson. Nr. 33 2002 p.9f
 • Bellman og Ewald, Kjellgren og Klopstock. Erik Oksbjerg Nr. 4. 43 p.11
 • Bellman og Burns – Richard Erskine; Nr. 82 p. 11ff
 • Bellman - og musikken til Fredmans Epistler og Sange. Leif Bohn. Nr. 2 1994 p.6-8
 • Bellman - og musikken, Erik Harbo. Nr. 88 p. 14fff
 • Bellman og Petrarca ved Søren Sørensen Nr. 83, p. 11,
 • Bellman og Rom. Erik Harbo. Nr. 44 p.11
 • Bellman & Sonne & Villon & Kingo & Rifdjerg. Per Olsen. Nr. 91 s. 8-15,
 • Bellmanoversætterne i Danmark. Søren Sørensen. Nr. 14 1997 p.9-10
 • Bellman på russisk. Søren Sørensen. Nr. 31 2001 p.11-14
 • Bellman på stranden av Styx. Gunnar Syréhn. Nr. 3 1994 p.2-3
 • Bellman som komisk dityrambiker. Olsen, Per, lektor, mag. art.: Nr. 80 p 8 ff
 • Bellman som pre-existentialist. Gunnar Syréhn. Nr. 8 1996 p. 5-8
 • Bellman som pre-postmodernist. Gunnar Syréhn. Nr. 2 1994 p.2-5
 • Bellmans Bacchi Orden. Ingmar Simonsson. Nr. 57 2008 p. 12
 • Bellmans epistel nr. 2. Føl på min fiol, Olsen, Per, lektor, mag. art.: Nr. 80 p. 4 f.
 • Bellmans Fødselsdag. Charles Kjerulf 1918. Nr 14 1997 p.14-15, Nr. 15 1997 p. 3-5, Nr. 16 1998 p. 5-6
 • Bellmans instrumenter. Georg T. Amsinck. Nr, 85
 • Bellmans sang til kronprinseparret. Red. Nr.41 2004 p.2
 • Bellmans Susanne. Hans Lundsteen. Nr. 45 p.4
 • Bellmandage 2002-2010. Red. Nr. 69 2011 p.4
 • Beretning for virksomhedsåret 2003 Nr. 40 2004 p.5-7
 • Brandes - Bellman - Tegnér. Jens Kr. Andersen. Nr. 24 2000 p.3-6
 • Brød og Bellman (om Bodil Weydes Bellmandigt) Red. Nr. 10. 1996 p. 9
 • Bukser af skind, og mørkeblå ben - Fritz Haack. Nr. 29 2001 p 9-15
 • Carl Michael Bellman og carpe diem temaet. mag.art.Per Olsen. Nr. 51 2006 p.3
 • Causeri med rejseminder over FS 32. Af Dorte J. Thorsen. Nr. 92 s.9-15
 • Danske komponister og Bellmanmusik. Red. Nr.52 2007 p.3
 • Danske sange på Bellmanmelodier. Søren Sørensen Nr. 55 2007 p.2
 • Den himmelske kro. Søren Sørensen Nr. 56 2008 p.7
 • Den danske sang - og Bellman. Søren Sørensen. Nr. 26 2000 p.4-13
 • Den svenska litteraturen runt Bellman. Gunnar Syrèhn. Nr. 70 2011 p.11-13
 • Digtere om Bellman. Søren Sørensen. Nr.49 p.8
 • Drachmanns forhold til Bellman. Søren Sørensen. Nr. 6 1995 p.13-14
 • Dødens skikkelse. Fritz Haack: Nr. 80 p 12 f
 • Ediths guitar. Søren Sørensen. Nr. 29 2001 p.
 • Ekko af Sommerfuglen på Haga [om Harry Martinsons Ekosång] red. 43 p.4
 • En gammel elskerindes gamle guitar ved Henrik Bøggild: Nr. 90 s. 8
 • En lille bemærkning om Bellman og Aarestrup. Jens Kr. Andersen nr. 43 p.6
 • En skjald - sort på hvidt. Om at illustrere Bellman. Fritz Haack. Nr. 8 1996 p. 8-11
 • Endnu et Drachmanndigt på melodien til epistel nr. 77. Erik Harbo Nr. 40 p. 9f
 • En sorg i rosenrödt. Red. Nr. 16 1998 p.8-9
 • Epistler vi aldrig hører, Nr. 78 p. 10f
 • Epistler vi aldrig hører -om FE 17 - Red. Nr. 79 p. 17
 • Epistlernes lyrisk-episke karakter (uddrag af Carl Michael Bellman). Felix Niedner 1905. (ovs. fra tysk af Søren Sørensen). Nr. 24 2000 p. 9-10
 • Er jeg født, så vil jeg leve (om Jakob Knudsens roman "Gæring og Afklaring". Hans Lundsteen, Nr. 35 2002 p. 9-11
 • Esaias Tegnèr. (indledningen) Georg Brandes 1878 (med indledning af Jens Kr. Andersen (se denne). Nr. 24 2000 p. 6-8
 • Et eventyr i Zürich eller da H.C. Andersen holdt foredrag for Richard Wagner. Redaktøren Nr. 41 2004 p. 4
 • Et par trompeter ved Fredmans Begravning og hele harmoniorkestret ved Ulla Winbalds frukost. Søren Sørensen Nr. 52 p 7
 • Fattigvæsnet på Bellmans tid. Leif Bohn. Nr. 23 1999 p. 10-14
 • Fjäriln vingad syns på glas. Søren Sørensen Nr. 38 2003 p. 16
 • Forbuds-Sverige - på Bellmans tid. Leif Bohn Nr. 19 1998 p. 3-9
 • Forord til Skriftseriens bind 4 2006: Nyere Bellman-studier og kommentarer. Jens Kr. Andersen. Nr. 51 2006 p.22
 • Förtvivlat, poetiskt och befriat i epistel 23 af Gunnar Syréhn. Nr. 77 s. 10-11
 • Fredman i memoriam. Hans Lundsteen Nr. 57 2008 p.11
 • Fredmandagen. Red. Nr. 43 p.15
 • Fredmans Epistel 42: Rörande kortspelet i Klubben, v. Alex Pedersen: Nr. 80 p. 6 ff.
 • Fredmans Epistlar læst som versroman. Søren Sørensen Nr. 25 2000 p.10-12
 • Fredmans forløsning. Hans Lundsteen. Nr. 48 2006 p.4
 • Fredmans sång nr. 21 En måltidssang. Hans Lundsteen. Nr. 63 2009 p.9
 • Fredmans sång nr. 32. En lise. Fritz Haack. Nr. 63 2009. p.15
 • Fjäriln vingad - om Hagasommerfuglens livscyklus her til lands. Søren Sørensen Nr. 30 2001 p.14f
 • Genbrug af Bellmanmelodier. Søren Sørensen. Nr. 61 2009 p. 8
 • Hans Hartvig Seedorff: af Det høstlige Bacchanal. Red. Nr. 17 1998 p.3-8
 • Harald Bergstedt: Bakhustoget. Red. Nr. 21 1999 p.4-5
 • Heidelore Kluge: Vor fest - forbi in memoriam C.M.Bellman. Søren Sørensen Nr. 25. 2000
 • "Herr James Price og Madame Price" og Bellman. Erik Harbo Nr. 36 p.5-7
 • Holberg & Bellman. Jens Kr. Andersen Nr. 40 p.8f
 • Hos teaterchefen efteråret 1794 (om Evert von Saltzas erindringer om Bellman) Red. Nr. 64 2010 p.15
 • Häckningen om Gustava Palmstedt og digtene til hende. Søren Sørensen Nr. 54 2007 p.3
 • I brännvin skall du bada Om brændevinstyper i episteldigtningen. Red. Nr. 57 2008 p.18
 • Inför 10-årsjubileet för Selskabet Bellman i Danmark. Lars Lönback Nr 38 p.5
 • Jag sjunger, Sergell, till din ära. Søren Sørensen. Nr.65 2010 p.6
 • Joachim i Babylon: Jepsen, Dorte Koksbang, bioanalytiker: Nr. 80 p. 4.
 • Jul og nytår i Bellmans digtning. Red. Nr. 71 2011 p.6
 • Jule-Tankar (om en Bellmansalme 1787). Hans Lundsteen Nr. 31 2001 p.5-8
 • Karon. Fritz Haack Nr. 59 2008 p.3
 • Knudaage Riisager og Bellman af Claus Røllum-Larsen, mag.art og ph.d. Nr. 86 side 6,
 • Kom ta en klunk utaf mitt osquebad. Hasse Nilsson Nr. 46 p. 11
 • Lorenzo Hammarsköld. Red. Nr. 11 1996 p.5
 • Kronen på værket. Om Fredmans Epistel no 82. Søren Sørensen. Nr. 48, p.7
 • København læser: Krop, Tekst og Tegning; Søren Sørensen. Nr. 81 p. 8ff 2014
 • Landskapsvisa - om Opp, Amaryllis brugt i geografitimen. Nr. 66 2010 p.9 Tea Kallenbach/red.
 • Magnus von Platen og Bellmanssällskapet. Red. Nr. 7 1995 p. 6-8
 • Margreta, Sybilla, Camilla om Bellmans Lefverne m.m. Søren Sørensen Nr. 41 2004 p. 5
 • Med Bellman på udflugt (repertoiret ved Bellmandagen 2010) Red. Nr. 65 2010 p. 15
 • Melodityper i Fredmans Epistlar. Søren Sørensen Nr. 53 2007 p.7
 • MfSBiD om Bellmandagen. Red. Nr. 69 2011 p.7
 • Min Far sang Bellman (om maleren Johan Thomas Skovgaard). Susette Galster. Nr. 8 1996 p.7
 • Min yndlingsepistel, enquete om epistler og sange Nr. 57 2008 p.3:
 • FE 23 v/ Bengt Ole Lindberg;
 • FE 43 v/ Gunnar Syréhn;
 • Per Olsens Top 10 Bellman-highlights [FE 3, 9, 23, 45, 48, 71, 79, 81, 82 og FS 64;
 • Epistel nr. 7 v/ Per Warming,
 • FE 25 og 50 - Pan han tar sin pipa v/Jennie Nell;
 • Lidt om Bellman og Fredmans 23. Epistel. Böðvar Guðmundsson. Nr. 64 2010 p.7
 • Misantropen og Fredman. Red. Nr. 68 p.16-17
 • Mine tre Bellmanfavoritter. Eva Holbek. Nr. 69 2011 p.3
 • Misforståelser om Faggens Kro. Jens Lund. Nr. 58 2008 p.5
 • Mozarts Død. Søren Sørensen. Nr. 47 p.11
 • Musernes anfører, Daphne og lauren. Red. Nr. 58 2008 p.3
 • Musikgenre ? Hvor skal vi sætte Bellman ? Søren Sørensen Nr. 53 2007 p.11
 • Mørk er November - En der var med : Nr. 79 p. 2ff
 • Mådehold og angenäma og oangenäma. Erik Harbo Nr. 37 2003 p.5
 • Noder hos Bellman ved Henrik Bøggild: Nr. 90 s. 6
 • Noget om Bellman. Empatisk hyldest ved Hans Lundsteen Nr. 83, p. 7,
 • Nogle Bellman-illustratorer med sans for kvindebetagelse og anden erotik i Fredman-viserne. Jens Lund. Tillæg til MfSBiD, Nr. 9 1996
 • Nogle bemærkninger om "Bacchi skrud". Jens Lund Nr. 11 1996 p. 7-10
 • Nyerup om Bellman i 1784. Peter Meisling. Nr. 8 1996 p. 2
 • Nærbillede. Fritz Haack. Nr. 25 2000
 • Nå skruva fiolen. Søren Sørensen. Nr. 19 1998 p.9-10
 • Også Aakjær! Søren Sørensen Nr. 30 2001 p.12f
 • Om dansk-svenske litterära förbindelser af Per Erik Ljung. Nr. 88 p. 7fff
 • Om Ekosång till fjärilen, Harry Martinson. (Også det er sant...) ( Nr. 84, p. 2f
 • Om Fjäriln Vingad syns på Haga, FS 64. Dorte J. Thorsen. Nr. 92 s. 5ff
 • Om Skoel, bette pieger. Søren Sørensen. Nr. 85
 • Om årsmødets sange. Hans Lundsteen. Nr. 61 2009 p.9
 • Om årsmødets tekster, Introduktioner. Nr. 80 p. 4 ff
 • Oversættere af Vila vid denna källa. Red. & Søren Sørensen. Nr. 29 2001 p. 4- 6
 • Paradis tabt. Vedr. en salme af Bellman omh. brylluppet i Kana. Hans Lundsteen. Nr. 25.2000 p. 5-8
 • Punchens Anadyomene (om H.C.Andersens Bellmanforståelse). Red, Nr. 9 1996 p. 3-4
 • Om at oversætte Bellman. Leif Bohn. Nr. 7 1995 p. 14-15
 • Om lægen Anders Blad og Bellman. Leif Bohn. Nr. 27 2000 p. 11-16
 • Om Sabbatsberg Helsebrønd. Leif Bohn. Nr. 21 1999 p.7-11
 • Om udstillingen af Bellman-illustrationer m.v. sidste efterår. Jens Lund Nr. 22 1999 p. 5-7
 • Rejsende med Bellman - i Danmark. Leif Bohn. Nr. 8 1996 p.5-7
 • Runeberg. Søren Sørensen. Nr. 12 1997 p. 5
 • Rödaste smultron i mjölk och vin Om maden i Fredmans Epistlar og Fredmans Sånger. Katrine West. Nr. 67 p.10-17
 • Røde bånd i sko'ne Nye strømper himmelblå. Fritz Haack (om kvindedragten i Bellmans digte) Nr. 41 2004 p.7
 • Salmekunst. Hans Lundsteen. Nr. 65 2010 p.3
 • Se lys og lampers skin! Leif Bohn Nr. 16 1998 p.10-14
 • Se lys og lampers skin - om Leif Bohns bidrag til Bellmanologien. Søren Sørensen Nr. 28 2001 p.4-6
 • Selskabet Bellman i Danmark i Ulla Winblads fotspår. Lars Lönnback. Nr. 55 2007 p.11
 • Sophus Claussen og Epistel 25. Søren Sørensen Nr. 38 2003 p.15
 • Steen Steensen Blicher: Djurgaarden. Red. Nr. 18 1998 p.7-9
 • Stenpassion og stensnidere. Leif Bohn. Nr. 23 1999 p. 9
 • Stockholm på Bellmans tid. Olof Holm. Nr. 71 2011 p.9
 • Store digtere - store oversættelsesfejl (om H.C.Andersen og Emil Aarestrup). Jens Kr. Andersen Nr. 8 1996 p.3-5
 • Ulla skal paa Bal: litterær pastiche. Jens Kr. Andersen Nr. 28 2001 p. 7-10
 • Studentersangernes Bellman. Holger Scheibel. Nr. 6 1995 p.7-12
 • Svenska sången i vårt århundrade. L.H.S.Dietrichson om Bellmans rolle 1872. Red. Nr. 24. 2000 p. 11-13.
 • Sveriges historie på Bellmans tid. Søren Sørensen. Nr. 70 2011 p.9-10
 • Søren Kierkegaards anvendelse af Bellman. Jens Staubrand. Nr. 10 1996 p. 5-8
 • Tanker i anledning af artiklen "Nogle Bellman- illustratorer". Dorte Koksbang Jepsen. Nr. 13 1997 p. 8-11
 • Thalias Caroline [om skuespillerinden Caroline Walter, d. 1810] Søren Sørensen Nr. 53 2007 p.9
 • Til lykke, etatsråd Andersen. Søren Sørensen. Nr. 44 p.2
 • Tjuvassisk frihedshelt. Red. & Harry Ahlberg Nr. 35 p.8
 • To forbedrede tekstafsnit til illustrationshæftet fra juni sidste år. Jens Lund. Nr. 14 1997 p.7
 • To sommerfugle. Fritz Haack. Nr. 46 p.5
 • Træd frem du nattens gud. Samarbejde om det musikalske stof. Erik Harbo. Nr. 52 2007 p.5
 • Tyve års virke - Red.: Nr. 79 p. 4ff
 • Udramatisk dramatik om Bellmans skuespil. Søren Sørensen. Nr. 68 p.3-4
 • Var det Bellmans musikinstrumenter: Georg Amsinck. Nr. 87, p.15ff
 • Venus og Ulla og omvendt [om FE 25]. Jens Lund. Nr. 60 2009 p. 12
 • Vanitasdigt - Hans Lundsteen: Nr. 79 p. 12 ff
 • Vivat Winther (om Chr. Winther og Bellman) Red. (SS). Nr. 10. p. 3-5
 • Wivallius, Lars – "Ack Libertas" i Koncertkirken red.,Nr. 82 p. 5f
 • Aarestrups Rimbrev 1828. Søren Sørensen Nr. 27 2000 p.4
 • Årstallet 1790 v/ Per Olsen (Nr. 84, p.13),
 • Af "Reise i Sverrig 1849" H. C. Andersen: Nr. 9 1995 .4-5
 • "Angående skumringstiden på Frederiksberg" Mel.: FE 51. Søren Sørensen Nr. 31 2001 p. 3
 • Apollon og Dafne (på dansk v/ Søren Sørensen) Jesper Svenbro Nr. 87, p. 9
 • Bakkustoget. Harald Bergstedt: Nr. 21 1999 p.4
 • Bellman. Karl August Nicander: Nr. 80 p. 13 f.
 • Bellman blandt Skærene (uddrag af) Holger Drachmann . Nr. 6 1995 p.14
 • Per Aage Brandt: (bellman) 1988. Nr. 20 1999 p.9-10
 • Bellman i Danmark. Carl Ploug: Nr. 14 1997 p. 8-9
 • Bellman i København, Ole Wivel: Nr. 4 1995 p.8
 • Brød og Bellman. Bodil Weyde: Nr. 10 1996 p. 10
 • Cairosonet IV, Søren Sørensen: Nr. 38 2003 p.18
 • Carl Michael Bellman I-II Åke Sjöwall: Nr. 37 2003 p. 7
 • Carl Michael Bellman: Fredmans epistel Nr. 82 (oversættelse: Holger Scheibel). Nr. 62 2009 p.5
 • Carl Michael Bellman: Julehilsner fra Stockholm. Nr. 55 2007 p. 14
 • Carl Michael Bellman: Krybben og korset (oversættelse og kommentar) Hans Lundsteen Nr. 71 2011 p.4
 • Carl Michael Bellman: Våren. Nr. 61 2009 p.3
 • Carl Michael Bellman: Våren (oversættelse: Søren Sørensen) Nr. 69 2011 p.2
 • Carl Michael Bellman ønsker glædelig jul. Nr. 83, p. 2 ved Red.
 • Den svenska sången. L. H. S. Dietrichson: . Nr. 24 p. 10-13
 • En ny forårsvise; Tut og Finn Gemzøe. Nr. 81 p. 11
 • Eucharisti til homileten og hymnologen Havskær Havskærsild. Leif Bohn: Nr. 13 1997 p.13-14
 • Finale af syngespillet "Første Maj paa Gröna Lund. Charles Kjerulf: Nr. 15 1997 p. 15-16
 • Forsinket hyldest til en gendigter. Hans Lundsteen Nr. 32 2002 p. 8
 • Fredmans Sång nr.64 på thybomål - Søren Sørensen. Nr. 85
 • Gif plats... Esaias Tegnér: Nr. 16 1998 p. Sang nr. XXIV af Kjærlighed og Politik. B.S.Ingemann: Nr. 19 1998 p.11-12
 • Grave, Sophus Claussen: . Nr. 7 1995 p.8-10
 • Havskær Havskærsild (pseud.): En éloge over en oversætter. Nr. 13 1997 p.12-13
 • Havskær Havskærsild (pseud.): Mandjævning mellem Homer og Carl Michael Bellman. Nr. 23 1999 p.7-8
 • Heidelore Kluge: Vor fest - forbi in memoriam C.M.Bellman (ovs. Søren Sørensen). Nr. 25. 2000
 • Humlegård og Til Ulla Winblad, Johannes Bobrowski -på dansk ved Søren Sørensen: Nr. 46 p.17
 • Hyldestdigt af Nikolaj K. Carlsen, skribent, Nr. 86 s. 18
 • Hälsning till 10-åriga Selskabet Bellman i Danmark, Lars Huldén: Nr. 38 p.4
 • Kæreste søstre, brødre og venner. Sang til Søren i anledning af en fødselsdag. Jens Lund: Nr. 54 2007 p.8
 • Livsberuset sang du dine sange, Lorenzo Hammarsköld: (ovs. Søren Sørensen) Nr. 11 1996 p.5
 • Mozarts död. Carl Michael Bellman. Nr. 32 2002 p.9
 • Ordmageren Metrisk epistel i anledning af Fredmandagen. Søren Sørensen: Nr. 43 p. 19
 • Prolog till Bellmansfesten vid Bagsvärd Sö Sofienholm, 11 aug. 2002. Åke Sjöwall. Nr. 34 2002 p.8f
 • På Bellmans tid, Klaus Rifbjerg: Nr. 2 1994 p.8
 • Receptionssang for Selskabet Bellman i Danmark, Søren Sørensen: Nr. 3 1994 p.6
 • Samtale med Bellman om natten i Skagen. Sten Kaalø: . Nr. 8 1996 p. 15
 • Svenska sången i vort århundrade. Lorenz H.S. Dietrichson: (str. 1-3) Nr. 24 2000 p. 13-14
 • Så søsterligt er din musik. Musik af Mozart fra Tryllefløjten. Søren Sørensen: Nr. 54 2007 p.1
 • Ur Dikter om Bellman Lars Huldén: Nr. 5 1995 p.8
 • Visa i Selskabet Bellman i Danmark på 10-årsdagen. Lars Huldén: Nr. 39 2003 p.11
 • Ulla Wiinblad på Sveaborg. Monolog af Lars Huldén. Nr. 27 2000 p.9-10
 • (Uddrag af) Kjeld Abell: Prolog til den svenske uge 19.1. 1941. Nr. 30 /2001 p.11
 • - fra og med nr. 26/2000 afløst af KVARTALSCITATET
 • Fra Georg Brandes: Das Dänenthum in Südjütland 1899 Nr. 26 2000 p. 3
 • Fra J.L.Heiberg: Om Tegnérs Frithiof 1827. Nr. 27/2000 p.3
 • Fra Troels-Lund: Bakkehus og Solbjerg II 1972 udg. Nr. 28 2001 p. 2
 • Fra Chr. Molbech: Breve fra Sverrig 1817. Nr. 29 2001 p.2-3
 • Fra Lise Sørensen: Digternes damer 1964. Nr. 30/2001 p.3
 • Fra Martin Hammerich: Svenske Vers 1856. Nr. 31 2001 p.4-5
 • Fra Carsten Hauch: Bellman. En Novelle 1869. Nr. 32 2002 p.6-7
 • Fra Erik Bøgh: Et Digterportræt 1863. Nr. 33 2002 p.4-5
 • Fra Emil Bønnelycke: anmeldelse af Ludvig Holsteins Bellmanudvalg 1920. Nr. 35 2002 p.3-4
 • Fra Gunnar Ekelöf: Bellman 200 år 1940. Nr. 36 2003 p.3-4
 • 2 sangglade CD'er. Red. (SS) om Bellman á Íslandí Reykj. 1996 og Leif Bohn om Jan O. Be ??? ***
 • 4 cd'er ved Per Olsen: Nr. 90 s.18
 • Aftenandagt med Bellman-salmer! Jens Lund Nr. 53 2007 p. 6
 • Bacchi Tempel - Nicolai Kammarkör, Stockholm. Erik Harbo Nr. 57 2008 p. 17
 • Beiträge zu Bellman München 2001. Nr.30/2001 p. 6f
 • Bellman för blandad kör. cd-anmeldelse ved Gunnar Syhrén. Nr 77 s. 12
 • Bellman i Billed og Digt: Fritz Haack. Nr.68 p.11-f
 • Bellman i boksen. Red. & Hans Nilsson om proprius: Alla Fredmans sånger jämte Bellmansång på nio språk Sth 1997 Nr. 13 1997 p.4-7
 • Bellman i Danmark Kbh 1999. Nr. 22 1999 p. 4
 • Bellman i Jylland v/ Kaj Liendegaard. Nr 77 s. 8-9.
 • Bellman i Lyngby. Nr.66 2010 p.6 Søren Sørensen
 • Bellman i ny sammenhæng - Bo Lille: Nr. 79 p. 10
 • Bellman i Slotsvagten - eller Sisyfos i Troldspejlet [anm. af Søren Sørensen: Sisyphos i Slotsvagten] Nr. 59 2008 p. 9
 • Bellman i verkligheten, Leif Bohn om Torkel Ståhlmarcks Bellmanbiografi. Nr. 26/2000 p. 14-15
 • Bellman og de danske guldalderdigtere. Søren Sørensen om Jens Kr. Andersen: Bellman og de danske guldalderdigtere Kbh 1996. Nr. 11 1996 p.10-11
 • Bellman på højskole v/ Kaj Liendegaard. Nr 77 s. 7
 • Bellman på svensktoppen? Morten Schønberg Sørensen Nr. 38 2003 p.14
 • Bellman til Danmark og danskerne. Hans Lundsteen om dobbelt-cd'en
 • Bellman uden tekst og melodi. Om Mikale Samuelsson: Fredman CD JGL 102. Morten Schønberg Sørensen. Nr.64 2010 p.10
 • Bellman uppåt väggarna. Hasse Nilsson om Bellmanudstillingen på Musikhistorisk Museum. Nr. 20 1999 p. 11
 • Bellmans Guitar, Thorstein Thomsen. Lektor mag. art Per Olsen. 89 p.9ff.
 • Bellmans læremester: Nr. 80 p. 11 f.
 • Bellmans læremester. Om James Massengales bog om Bellman og Olof von Dalin: Ämneswenne & Hofskalden.; Søre ??? *** ???
 • Bellmandagen - af en tilhører. Nr. 58 2008 p. 13
 • Bellmandagen 2006. Red. Nr.51 2006 p.20
 • Bellmandagen 2011 på Sophienholm var en stor succes. Dorte Koksbang Jepsen. Nr. 70 2011 p.3
 • Bellmandagen. Nr. 66 2010 p.2. Alex Pedersen
 • Sophienholm, Bellmandagen 2014 – Dorte Koksbang Jepsen; 82 p. 7ff
 • Bellmandagen 2015 ved Georg T. Amsinck Nr. 86 s. 3,
 • Bellmandagen 2016 ved Georg T. Amsinck Nr. 90 s. 3,
 • Bellmandagen 2017 ved Georg T. Amsinck Nr. 91 s. 3f,
 • Bellmanrock i Stockholm. Bengt Ole Lindberg. Nr.62 2009 p.4
 • Bellmansommeren - genoplevet af Fru Gyllembourg. Leif Bohn om Søren Sørensens artikel i Nordica Odense 1997 Nr. 16 1998 p.15
 • Bellmanudgaverne. Red. Nr. 71 2011 p.14
 • Caféaften med Bellmansange: Erik Harbo skriver om arrangement i Risbjerg kirke. Nr. 81 p. 4,
 • Carl Michael Bellmans Skrifter St.U. XVII Efterskörd Sth 2002. Søren Sørensen Nr. 33 2002 p.12
 • Dagbogsblade fra 1832. Af Henrik Hertz. Red. Nr. 12 1997 p.8-9
 • Danske Bellmaniana. Søren Hvenekilde. Nr. 56 2008 p.7
 • De skønneste Bellmansange - Søren Sørensen: Nr. 79 p. 16 f
 • Den oceaniske Bellman. [om Hans-Göran Ekman "Fluidum svalla" Gidlunds Förlag] Gunnar syréhn. Nr. 58 2008 p. 11
 • Den ulykkelige Bellmanianer. Om Hertz i Hørsholm. Jens Kr. Andersen. Nr. 12 1997 p. 6-8
 • Efter årsmødet (anmeldelse af Søren Sørensens enakter "Sommerfuglen på Haga". mrkt. HL (Hans Lundsteen) Nr. 40 marts 2004 p. 13f
 • Elskov, Vin & Basfioler. Leif Bohn om Teater Optimis' forestilling i Værløse. Nr. 7 1995 p. 13,
 • Elskov, Vin & Basfioler, ny version 2016. Georg T. Amsinck. Nr. 88 p.6
 • En aften i Hellig-Geist [Sangens År med Boye og Bellman] Jens Lund Nr. 57 2008 p. 8
 • Epistlarna äntligen kompletta. Gunnar Syréhn: anmeldelse af proprius' Fredmans Epistlar 1-82 Sth 1995 Nr. 6 1995 p.5-6
 • Epistler og ligsalmer. Om Stefan Ekman: I skuggan af din Graf, ja på min lyra slår. Carl Michael Bellmans dikter över döda etc. Proprius 2004 & Trond Haugen: Forgjengelighetens poetikk. Oslo 2004. Red. Nr. 61 2009 p. 11
 • Et dygn med Ulla Wiinblad. Søren Sørensen: Nr. 80 p. 14
 • "Fukta din aska. C.M.Bellmans liv från början till slut" av Ernst Brunner. Lars Lönnback Nr.36 p.8
 • Fra Bellmans verden. Leif Bohn om Ingmar Simonsson: Bellmans värld Sth 1995. Nr. 14 1997 p. 11-12
 • Fra svensk til thybomål (om "Skoel, bette pieger" Århus 2000) . Kim Jakobsen Nr. 32 2002 p.4-6
 • Fredmans sange komplet på cd. Steen Frederiksen om proprius Fredmans sånger och Fredmansång på nio språk. Stk. 1997. Nr. 15 1997 p. 10-15
 • Fynske påskeblomster, Aage Jørgensen, lektor emeritus i dansk. Nr. 89 p. 5f,
 • Fynske påskeblomster, Fynske digtere skriver påskedigte: Lise Ludvigsen, cand.mag. i dansk og religion, projektleder på Forlaget Systime. Nr. 89 p. 7f,
 • Fynske påskeblomster, I Kveld blev der banket paa Helvedets port. Provst Hans Lundsteen. Nr. 89 p 6f,
 • Hellige Flamme - Om studentersang i 1800-tallet. Søren Sørensen om Anne Ørbæk Jensen: Hellige Flamme. Studenter i Danmark i 1800-tallet Kbh 1996 Nr. 12 1997 p.6
 • Herlige karneval! Om Lars Lönnroth: Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning; Per Olsen. Nr. 81 p. 11ff,
 • Hilsen fra Bellman (om Martin Bagge: Carl Michael Bellman Fredmans Epistlar och sånger tolkade av... ) Nr. 34 2002
 • I Bacchi Vingård, Mats Hayen & Henrik Michos. Lektor mag. art Per Olsen. 89 p. 11ff
 • I Bellmans spor rundt i Stockholm. Søren Sørensen om Andersén, Hall, Holm, Stålmarck: Bellman var där Sth. 1997. Nr. 14 1997 p. 12-13
 • I sällskap med Bellman. Torsten Ahlstrands bog. Red. Nr.43 p.3
 • Jerker Engbloms cd. Anmeldelse af Morten Schønberg Sørensen. Nr. 20 1999 p.3-4
 • Karen har'en . Red. om Ingmar Simonsson: Bellmans värld Sth. 1995 Nr. 7 1995 p. 12
 • Kierkegaard og Bellman - Ebbe og HBelle Hertel: Nr. 79 p. 11
 • Knæhøj karse [Bellmandagen på Gjorslev 18.maj] Red. Nr. 57 2008 p. 16
 • Konen med æggene [om Fuzzys musik og FE 80].Søren Sørensen nr. 45 2005 p.2
 • Leif Landen: Carl Michael Bellman - En biografi. Red. Nr. 61 2009 p.4
 • Lektor O. Bieldemoses föredrag om Bellman & Mozart. Ingmar Simonsson om Amagerscenens opførelse af teaterstykke. Nr. 19 1998 p.14-15
 • Lidt om broder formands seneste bedrifter. Jens Kr. Andersen om Søren Sørensen: Danske Bellmaniana Kbh 1999. Nr. 21 1999 p.5-7
 • Lystige tider når Lars Hedberg tolker Bellman. Hasse Nilsson. Nr.60 2009 p. 9
 • Magnus Ullman: Carl Michael Bellman 1740-95 - en bildkavalkad... Sth. 2001. Søren Sørensen nr. 33 2002 p.11
 • Malmö Par Bricole, forsommersammenkomst i Slottsparken. Nr. 77 s. 15
 • Martin Bagges CD "Blåsen nu alla"! Erik Harbo om Blåsen nu alla Sth 1995. Nr. 7 1995 p.11
 • Martin Bagge i Drachmanns Hus. Ruth Altmann Nr. 55 2007 p.8
 • Musik i Gustafskyrkan ved Georg T. Amsinck Nr. 86 p. 10,
 • Nils Ameck og Hvila vid denne källa: Nr. 79 p. 14f
 • Ny Bellman-bog. Leif Bohn om Carl Fehrman: Vinglas och timglas i Bellmans värld. Lund 1995. Nr. 6 1995 p.12
 • Ny stor Bellmansanger trådte frem i skyggen [om Anders Fröding]. Peter Skeel Hjorth. Nr. 43 p.20
 • Nya skor på gamla fötter - Martin Bagge i Tivolis Vise-Vers-Hus. S.Ø.Réhn (pseud.) Nr. 30/2001 p.8-9
 • Nye cd'er. Red. om Bellman på Skansen Sth 1999 og Porträt av Bellman Sth 1999. Nr. 23 1999 p.6
 • Nyerup om Bellman i 1784. Peter Meisling. Nr. 8 1996 p.2
 • Nyt Bellmandigt. Sørens Sørensens digtsamling Kontrapunkt. Nr. 77 s. 15
 • Nyt grundlag for Fredmanstudiet. Jens Kr. Andersen. Om Hillbom og Massengale: Nr. 5 1995 p. 4-5
 • Når man råber i skoven eller to vinkler på samme dag Stockholm-symposiet september 2007. Per Aa. Saugbjerg Nr. 55 2007 p.9
 • Også Khajjâm. Red. Nr.64 2010 p. 14
 • Om 'København Læser' – Georg T. Amsinck. Nr. 85.
 • Om Lars Huldén: Carl Michael Bellman. Søren Sørensen om Lars Huldén: Carl Michael Bellman. Sth. 1995. Nr. 5 1995 p.5-6
 • Om Lovisa Bellman född Grönlund. Leif Bohn om Marianne Nyström: Lovisa Bellman född Grönlund Sth 1995 Nr. 5 1995 p. 2- 4
 • Oplevelser fra Bellman-seminar på Tisvilde Højskole v/ Lisbeth Lauvring. Nr. 77 s. 5-7
 • ”Anmeldelse” Otte elegiske epistler fra en digters sidste dage ved Georg T. Amsinck Nr. 86 p. 16,
 • Par Bricole i Malmø ved Georg T. Amsinck Nr. 86 p. 11,
 • Poesiaften på Fredmans Bastion. Hans Lundsteen. Nr.51 2006 p.19
 • Reception Tidsskrift for nordisk litteratur. Nr. 31 2001 p.15
 • Rifbjerg læser, dobbelt cd. Lektor mag. art Per Olsen. Nr. 89 p.14ff
 • Romanen Forskrevet af Holger Drachmann ved Per Olsen: Nr. 90, s. 9
 • Sangen har lysning, Bellman i Norge. Søren Sørensen om Anne Jorunn Kydland Lysdahl: Sangen har lysning. Studentersang i Norge på 1800-tallet. Oslo 1995. Nr. 19 p.10-11
 • Sangens år 2008. Om Fredmandagen 18.11. 2007. Dorte Koksbang Jepsen Nr. 57 2008 p. 8
 • Schützer og Hjortsberg [om Agneta Pleijels to romaner] Søren Sørensen. Nr. 55 2007 p. 12
 • Sergeludstillingen på Thorvaldsens Museum. Nr.66 2010 p.8 Ole Simonsen
 • Skærum Mølle og herregårdene – red., 82 p. 3
 • Snapseviser i ny bog. Søren Sørensen: Af fuld hals. Akvavitvers og andre viser. Forlaget Bostrup 2009. Red. Nr. 63 2009 p. 13
 • Sommer-Drømme / Dømme-Sommer [om Martin Bagge på. Gl. Holtegård og Skagen] Anon. Nr. 54 2007 p.7
 • Spejdernes godnatsang rehabiliteret. Red. om Lars Lönnroths og Hasse Nilssons anmeldelser. Nr. 45. p 8
 • Store digtere - store (oversættelses) fejl. Jens Kr. Andersen (om H.C.Andersens Vuggevise og Emil Aarestrups Vor Ulla laae i Sengen) Nr. 8 1996 p.3-5
 • Strunt alt hvad du orerar – Peters afhandling om Bacchi Orden ved Red. Nr. 86 p. 13,
 • Svenske viser i jysk kirke; Kai Liendgaard. Nr. 81 p. 4,
 • Sångens poetik. Red. Om Häggman & Huldén: Sångens Poetik Vasa 2001. Nr. 30, 2001 p. 5f
 • Til Bacchusmesse. Red. om Martin Bagges koncert i Växjö april 1998 + Proprius-cd'en prcd 9161. Nr. 17 1998 p. 10-11
 • Tivoli på den anden ende. Søren Sørensen om Martin Bagges koncert i Tivoli 14.7. 1998. Nr. 18 1998 p. 4-6
 • Två sidor av samma SUND. Erik Harbo om Två sidor av samma sund Sth. 1996 Nr. 12 1997 p. 11-12
 • Tøm nu dit glas, se døden på dig venter, ved Aage Jørgensen: Nr. 90 s. 26
 • Udstilling af illustrationer gennem 220 år til Fredmans epistler og sange. Jens Lund. nr.49 2006 p.4
 • Uldparykog træsko. Kommentar. Søren Vinterberg. Nr.67 p.6-8
 • Ulrik Cold og Bellmans salmer. Hans Lundsteen om Ulrik Colds cd Nr. 36 p.9
 • Under Elfviks gröna ekar. Mrk. -ren (Søren Sørensen) om Torsten Arnbro: Under Elfviks gröna ekar Lidingö 1996 Nr. 11 1996 p.4
 • Vers og værker i Växjö. Søren Sørensen om nordisk symposium april 1998. Nr. 17 1998 p.11-14.
 • 82 epistlar, 65 sånger… och dryga 2000 andre verk på nettet ( Nr. 84, p.4),
 • Á propos Bellman og Mozart. Red. Nr. 32 2002 p.10
 • À propos Golden Days 2010: 1700-tallet. Red. Nr. 66 2010 p.14
 • Allehånde. Red. Nr. 6 1995 p.15
 • Artikelindeks - har du brug for det? Nr. 25 2000
 • Bellman 275 år. I Foreningen Nordens blad – red Nr. 85
 • Bellman, där din sång förklungit. Om Bellman som hjemstavnsdigter. Red. Nr. 62 2009 p.6
 • Bellman I avisen: Søren Sørensen. Nr. 87, p. 14
 • Bellman i Danskerbyen. Søren Sørensen. Nr. 1 1994 p.7
 • Bellman i Norge. Leif Bohn. Nr. 19 1998 p. 15
 • Bellman i Pressen ( Nr. 84, p.5),
 • Bellman i salme og prædiken på festivalens sidste dag i den svenske Gustavskyrkan. Hans Lundsteen. Nr.51 p.11
 • Bellman i Store Kongensgade. Red. Nr. 5 1995 p.5
 • Bellman i Tivoli. Red. Nr. 17 1998 p.9
 • Bellman i Tyskland – red., 82 p. 14
 • Bellman på bulgarsk – fra Hwad Behagas, Bellmansälskabets blad n:o 2 82 p. 14f
 • Bellman på balkonen (omtale af Erik Harbo-koncert). Red. Nr. 4 1995 p. 2
 • Bellman på Bastionen (Brunchprogrammer på Frederiks Bastion foråret 2002) Red. Nr. 32 2002 p.11
 • Bellman på biblioteket (omtale af bogudstilling) Red. Nr. 4 1995 p.2-3
 • Bellman på bogmesserne. Red. Nr. 23 1999 p.5-6
 • Bellman på de skrå brædder (om Gunnar Syréhns "Krapp must go on" og Jarl Forsmans "Sommerfuglen på Haga") Red. Nr. 31 2001
 • Bellman på islandsk. Red. Nr. 10 1996 p. 5
 • Bellman på nettet. Leif Bohn Nr. 20 1999 p.12
 • Bellman på programmet dette efterår (smånyt) Nr.27/2000 p.10-11
 • Bellman rundt i Norden. Red. Nr. 13 1997 p.14-15
 • Bellmandag i Malmø 8. juni 2014, Par Bricole Malmø. red. Nr. 81 p.5,
 • Bellmandagen. Søren P. Rasmussen. Nr.70 2011 p.4
 • Bellmandagen i krisens tegn. Søren Sørensen. Nr. 63 2009 p.5
 • Bellmandagen i Slottsparken. Red. Nr. 37 2003 p.14
 • Bellmandagen i Stockholm 26. juli 2015 – red Nr. 85
 • Bellmandagen i Stockholm 26. juli 2015 ved Henrik Vinterberg Nr. 86 p.17,
 • Bellmandagen på Sophienholm. Eva Holbek Nr. 38 2003 p.9
 • Bellmandagen på Sophienholm. Red. Nr. 57 2008 p. 15
 • Bellmandagen på Sophienholm 2016, foromtale, Nr. 89 p.19
 • Bellmankoncert helt i top [Martin Bagge og Karin Thulemark 10.9.] Torben Enghoff. Nr. 51 p.17
 • Bellmankoncert i parken, Marienlyst slot, Helsingør, annonce. Nr. 77 s. 15
 • Bellmankoncerter i vest Herregårdskultur i Østjylland 2010. Katrine West. Nr. 64 2010 p.17
 • Bellmanmuseet ved Aspa Herrgård. Red. Nr. 63 2009 p. 4
 • Bellmanpavillon ved Bakkehuset. Ole Simonsen Nr. 58 2008 p. 16
 • Bellmanselskabet op Store Bogdag. Eva Holbek. Nr. 70 2011 p.4-5
 • Bellmansymposium i Växjö. Red. Nr. 16 1998 p. 16
 • Bemærkninger til Bellmans salmer. Hans Lundsteen. Nr. 64 2010 p. 4
 • Beretning fra Blicher-Selskabets forårsmøde "Om Bellman". Erik Harbo. Nr.69 2011 p.14
 • Besøg udefra (om Klaus-Rüdiger Utschick) Red. Nr. 10 1996 p. 11
 • Bogmessen stand C2 053 2013 - usign. : Nr. 79 p. 8
 • Bohn i Bakkehuset. Red. Nr. 13 1997 p.3-4
 • Carl Michael Bellman: Her er alting her er jeg. Arrangement 18. februar på Københavns Hovedbibliotek. Nr. 89 p. 3ff
 • Carl Larsson Det gode Liv udstilling på Ordrupgård (redaktionel.) Nr. 83 p.14,
 • Cd-boksen i pressen. Red. Nr. 23 1999 p.4-5
 • Da guderne spændte ben ... Om turen i Frederiksberg Have. Eva Holbek. Nr. 62 2009 p.10
 • Dansk-svensk Venskabs- og Kulturfonds hæderspris 1998. Red. Nr. 18 1998 p.3-4
 • Den lille Nobelpris til Lars Huldén. Nr. 25 2000
 • Digtkonkurrence. Nr. 84 p. 4
 • Diskussionsforum. Red. Nr. 19 1998 p. 16
 • Efterårets møde. Nr. 10. 1996 p. 11
 • Elskov, vin og basfioler - en aften på Bastionen. Hans Lundsteen Nr. 32 2002 p.2
 • En anden, der var med - Gunnar Syréhn: Nr. 79 p 4
 • En Bellmangudstjeneste. Red. Nr.49 2006p.13
 • En hovedsag. [om arbejdet med en buste af Bellman] Fritz Haack Nr. 38 2003 p.19
 • En hälsning till Selskabet Bellman i Danmark med anledning av dess tioåriga födelsedag. Anita Ankarcrona Nr. 38 p.3
 • En smak av Bellman. Seminar om C.M. Bellman på Voksenåsen 3. og 4. sept. Bengt Ole Lindberg. Nr. 47 p.7
 • En søndag på Sveaborg. Erik Harbo Nr.27/2000 p.8-9
 • En dansk, en tysk och en Bellman (om Nis Bank-Mikkelsens, Günter Galls og Martin Bagges koncertturné i Sverige i juli 2002) Red. Nr. 34 2002 p. 13
 • Endnu en "Bellman-sommer" - i Hørsholm , nemlig. Red. Nr. 34 2002 p.12f
 • Et rum for tale og viser [om arkitektskolens projekt] Anon. Nr.56 2008 p.6
 • Europa och Bellman - rapport från ett symposium. Hans Nilsson. Nr. 8 1996 p. 11-14
 • Fra bogstablerne. (Om Johan Severin: Vore Vuggeviser). Søren Sørensen. Nr. 62 2009 p.11
 • Femton års flicka och fuller pokal. Formanden Nr. 58 2008 p. 19
 • Festlige Bellman-dage i Wismar. Jens Lund Nr. 39 2003 p.5
 • Fiskarstugan på Långholmen. Red. Nr. 10. 1996 p. 12
 • Foromtale af Bellmandagen 16. august – Dorte Jepsen Nr. 85
 • Foromtale af Ulla skal på Bal i Viborg – red Nr. 85
 • Forårskoncerten på Gjorslev Slot. Nr. 56 2008 p.12
 • Fra bogmessen 2015: Georg Amsinck. Nr. 87, p. 8
 • Fra selskabslivet. Red. Nr. 24 2000 p.15
 • Fra Par Bricoles Bellmandag i Malmø, Red. Nr. 78 p. 9f
 • Fra Par Bricoles Bellmandag – red. 82 p. 4
 • Frederik som i Frederiks Bastion. Søren Sørensen Nr. 39 2003 p.4
 • Fredman på bastionen. Endnu et efterspil: Nis Bank-Mikkelsens koncert 24.9. 2006. Hans Lundsteen Nr. 51 p.14
 • Fredmandagen den 18. nov. 2011. Eva Holbek. Nr. 71 2011 p.8
 • Fredmandagen den 18. nov. 2013 - Hans Lundsteen: Nr. 79 p. 9
 • Fredmandagen den 18. nov. 2014 på KUA ved hans Lundsteen Nr. 83 p.10,
 • Fredmandagen 18 nov. 2015: Georg Amsinck. Nr. 87, Nr. 87, p.10ff
 • Fru Heiberg tog tilHveen 1846 (red) Nr. 60 2009 p.5
 • Glimmande fest! Fritz Haack Nr. 39 2003 p.9
 • Glimt og gnister. Red. Nr. 18 1998 p.11
 • Gratulationshälsning till Selskabet Bellman. Ambassadør Carl-Magnus Hyltenius. Nr. 38 2003 p. 20
 • Gribende Bellmandag på Sophienholm. Annette Vendelbo. Nr. 62 2009 p. 10
 • Haga i Malmö (om Bellmandagen 2002) Bodil Andersen Nr. 34 2002 p. 6f
 • Hans Brodersen i mindet om Leif Bohn. Nr. 28. 2001 p. 4
 • H.C. Andersen igen – red. 82 p. 15
 • Her og der og alle vegne. Red. Nr. 38 2003 p.7
 • Her til høsten (omtale af Bellmans-studier 20 Sth 1998) Nr. 18 1998 p.12
 • Hjalmar Söderberg och Bellman. Gunnar Syréhn. Nr. 69 2011 p.14
 • Hvad drak man.? Søren Sørensen nr. 1 1994 p.6
 • Hvad nytt? Hvad nytt? Red. No. 26/2000 p. 13-14
 • Hvem ej vor broder mindes vil. Red. Nr. 28. 2001 p. 3
 • Hvem ved noget? Grundtvig og Bellman. Red (LB). Nr. 8 1996 p. 16
 • Hvila vid denna källa. Særudstilling på Musikhistorisk Museum. Red. Nr. 18 1998 p. 9-11
 • Hvordan mødte man Bellman? En enquete med bidrag af:
 • Rikke Steenholt Olesen Nr. 83, p.3,
 • Jarl Forsman Nr. 83, p.4,
 • Alex Pedersen Nr. 83, p.4 og
 • Søren Sørensen Nr. 83, p.6
 • Mit første møde med Bellman v/ Bengt-Ole Lindberg ( Nr. 84, p.17),
 • Mit møde med Bellman v/Henrik Vinterberg ( Nr. 84, p.17),
 • Mig og Bellman v/ Georg T. Amsinck (Nr. 84, p.18)
 • Hæderspris til selskabet. Red. Nr. 17 1998 p. 16
 • I Fredmans fodspor. Søren Sørensen. Nr. 11 1996 p.6
 • Indbydelse til Bellmandag i Malmø 7. juni 2015 – red Nr. 85
 • Indbydelse til Store Bogdag på Hald - red Nr. 85
 • Inför 10-årsjubileet för Selskabet Bellman i Danmark i november 2003. Lars Lönnback Nr. 38 p.5
 • Jerker tog sin luta. Nr. 16 1998 p. 4-5
 • Journalen. Red. Nr. 19 1998 p.12-14
 • Julegaveideer. Nr. 23 1999 p.2-3
 • Karin Thulemark reflekterar över Bellman. Karin Thulemark. Nr. 63 2009 p.3
 • Kildehvil Med vid og smil. Nr. 29 2001 p.7-8
 • Klassikerne og nutiden Nordisk konference 19.-21. august 2011. Af en passagerare. Nr. 70 p.6f
 • Koncert på Sophienholm. Ole Simonsen og Eva Holbek. Nr. 41 2004 p.11
 • Koncertmæssigt efterspil i Sverigessalen. Hans Lundsteen. Nr.51 2006 p.13
 • Kulturrådet. Red. Nr. 10 1996 p. 12
 • Kärleksgudinnor och krogslagsmål (kursus på Kbh Universitet) Red. Nr. 32 2002 p.11
 • København læser. Søren Sørensen: Nr. 80 p. 3 f
 • Litterært-musikalsk seminar den 10. februar. Red. Nr. 4 1995 p.3
 • Med Nyerup over sundet. Rasmus Agertoft. Nr. 63 2009 p.17
 • Meddelelser. Red. Nr. 22 1999 p.7-9
 • Møstings Hus 10. ja 2010 kl. 15 (om præsentationen af Sisyphos i Slotsvagten og Nis bank-Mikkelsens koncert], Eva Holbek. Nr. 64 2010 p.9
 • Nekrolog (over Mogens Krustrup) Red. Nr.68 2011 p.8
 • Nekrolog Operasanger Ulrik Cold ...) Erik Harbo. Nr. 68 2011 p.9
 • Nekrolog Håbets lille orkester forstummede Per Warming 1943-2011. Nr. 70 2011 p.8
 • Nekrolog Nekrolog over den finske Bellman-forsker Lars Huldén v. Søren Sørensen. Nr. 92 s. 7
 • Nis Bank-Mikkelsen og The BELLMANIAS. Nr. 27, 2000 p.5
 • Noget om forsiden. FH Nr.36 p.11
 • Nordisk konference på Biskops Arnö. Erik Harbo. Nr. 63 2009 p.8
 • Nordiske dage på Københavns Hovedbanegård. Eva Holbek. Nr.44 p.5
 • Nyt Bellmanselskab. Red. Nr. 23 1999 p. 16
 • Nyt fra styrelsen. Red. Nr. 14 1997 p.10-11
 • Og fra lyrikreolen. Søren Sørensen. Nr. 68 2011 p.18
 • Også du, onkel Sophus (om Bellmanspor hos Sophus Claussen) ved Red. Nr. 83 p.9,
 • Om en illustration til Fredmans Epistel Nr. 18. Hans Lundsteen Nr. 34 2002 p. 11f
 • Om något som passerat anno 1999. Red. Nr. 23 1999 p.3-4
 • Om sommeren på Sophienholm v/ Mikkel Vale og Dorte Jepsen. Nr. 77 s. 4-5 og s. 14
 • Ophold på Jeckels Hotel i Gl.Skagen. Nr.30/2001 p.2
 • Ordet * Scenen * Sangen. (om Heibergaften på Hofteatret) Red. Nr. 3 1994 p.4-5
 • Per Warming. Red. Nr. 10 1996 p. 11
 • Poesifestival på Gotland Pinsen 1995. Erik Harbo Nr. 6 1995 p.2-4
 • På Bacchi Bastion. Fritz Haack Nr.28 2001 p.10-11
 • På Fortunen efter Carl Collin Eriksens bisættelse fredag den 3. december 2004. Jens Lund. Nr. 44 p.7
 • På tapetet. Red. Nr. 8 1996 p. 8
 • Referat af rejse i Blichers fodspor i Sverige fra 11. til 21. juli 2011. Erik Harbo. Nr. 70 p.13-15
 • Ridderslaget den 21. april 1999. Leif Bohn. Nr. 21 1999 p.3
 • Samrådet for de litterære selskaber. (red) Nr.62 2009 p.3
 • Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark 1999-2009 (Anon.) Nr. 63 2009 p.7.
 • Sangaften på Hovedbiblioteket i Hellerup. Forfatter Søren Sørensen. Nr. 89 p. 17
 • Sangens år i Natkirken på Strøget. Anon. Nr. 56 2008 p.4
 • SBiD 1994-1999 Red. Nr. 20 1999 p.4-6
 • SBiD stævnet for byretten! Red. Nr. 20 1999 p. 2-3
 • Selskabelighed ( Nr. 84, p.5),
 • Selskabet Bellman i Danmark stiftet. Lars Lönnback. Nr. 1 1994 p.3-4
 • Selskabet Bellman i Danmark på nettet. Red. Nr. 16 1998 p.14
 • Selskabet Bellman i Danmark på Facebook. Nr. 89 p, 2
 • Skriftseriens bind 7 – præsentation, skriftserieudvalget, 82 p. 4
 • Skærum Mølle ved Vemb: Kirker og Herregårde i Vestjylland. Kursus på Folkeuniversitetscenteret. Nr. 81 p. 3f,
 • Skumringstid. Red. Nr. 17 1998 p.9
 • Smånyt. Red. Nr. 9 1996 p.2-3
 • Smånyt. Red. Nr. 21 1999 p.12
 • Smånyt. Red. Nr. 37 2003 p.15
 • Småstykker (pressekommentarer m.v.) Nr. 4 1995 p.7
 • Sophienholm Sonetter. Præsentationen af Sophienholmsonetter & andre digte: Georg T. Amsinck. Nr 89 p. 17f
 • Sophienholm Sonetter, Annonce: Nr 89 p. 17
 • Sophienholms lyksaligheder – Red. Nr. 78 p.6f
 • Sophus Claussen og Carl Michael Bellman. Nr. 87, p.13f
 • Sommeren med Bellman Nr.25.2000
 • Sommerteatrene: Ambrosius Stub i Ribe, Nis Bank-Mikkelsen på Løvenborg Slot. Red. Nr. 65 2010 p.18. Red.
 • Stockholm, den 26.7. 2002 (om Bellmandagen) Søren Sørensen Nr. 34 20002 p.5
 • Stolta stad! (omtale af sommerkurser) Nr. 14 1997 p.16
 • Store Bogdag på Hald, Erik Harbo, Nr. 78 p 4
 • Store Bogdag på Hald, ( Nr. 84, p.6),
 • Stormarna børja' hvina (om Fredmandagen 18.11. 2009) Red.
 • Styrelsen. Red. Nr. 38 2003 p.7
 • Succes bliver til tradition. Eva Holbek & Ole Simonsen Nr. 37 2003 p. 13
 • Svensk studentersang anno 1880: Søren Sørensen. Nr. 87, p. 14f
 • Symposium med Udsigt. Randi Larsen Nr.27/2000 p.7-8
 • Søren Sørensen får Charles Haugsbøll-prisen 1997. Red. Nr. 13 1997 p. 12
 • Sångens poetik (indbydelse til symposium) Nr. 25 2000
 • Tale ved Bellmanselskabet i Danmarks 15 års jubilæum. Erik Harbo Nr. 59 2008 p. 14
 • Thisted Musikforening en aften i maj måned 2014: Erik Harbo: Nr. 81 p. 19,
 • Tordenræd (om "Til mademoiselle Eva Elisabeth Stenberg") Red. Nr. 68 2011 p.19
 • Under vejrs og vindes nåde ... Årsmøde 5. februar. Hans Lundsteen. Nr. 64 2010 p.2
 • Ved Paul Britten Austins død. Erik Harbo Nr.47 2005 p.10
 • Velkommen i styrelsen til Alex Pedersen. Red. Nr.64 2010 p.19
 • Vor tegner (tegninger med kommentarer) Fritz Haack Nr. 22 1999 p.9-12
 • Wallander. Eva Holbek. Nr. 68 2011 p.10
 • Æresmedlem [Claus Arup] Nr. 56 2008 p.3
 • Årets bladgave. Red. 23. 1999 p. 9
 • Årsmødet 1995. Red. Nr. 4 1995 p.2
 • Årsmødet 1997 på Bakkehuset. Red. nr. 12 1997 p. 3-4
 • Årsmødet 1998. Red. Nr. 16 1998 p. 3-4.
 • Årsmødet 1999. Fritz Haack Nr. 20 p. 8-9
 • Årsmødet 2003. Red. Nr. 36 p.11
 • Årsmødet 2007. Hans Lundsteen. Nr. 52 p.11
 • Årsmødet 2008 med generalforsamling år 2008. Hans Lundsteen Nr.56 2008 p.4
 • Årsmødet 2009. Hans Lundsteen Nr.60 2009 p.3
 • Årsmødet 2010. Nr. 63 2009 p.2
 • Årsmødet 2013 på Bellmans fødselsdag. Hans Lundsteen: Nr. 80 p2 f
 • Årsmødet 2014 på 275-årsdagen v/ Hans Lundsteen ( Nr. 84, p.7)
 • Årsmødet 2016. Nr. 88 p. 4-5
 • Årsmødet 2017: Referat af årsmødet. Af Helle Gade Kohl. Nr. 92 p. 3-5
 • 2016: Ny formand for Selskabet Bellman i Danmark, SBiD. Nr. 88 p.3
 • 2016: Ny redaktør af Medlemsbladet, MfSBiD. Nr. 88 p.2, Nr. 90 s. 2, Nr. 91, s. 2,
 • 2016: Ny formand for Selskabet Bellman i Danmark, SBiD. Nr. 88 p.3
 • 2016: Ny redaktør af Medlemsbladet, MfSBiD. Nr. 88 p.2, Nr. 90 s. 2, Nr. 91, s. 2,
 • 2017: Referat af årsmødet. Af Helle Gade Kohl. Nr. 92 p. 3-5
 • 2016: Referat af årsmødet. Nr. 88 p. 4-5
 • Bellman og Beethoven? Nr. 47 2005 p.11
 • Bellman som operalibrettist? Nr. 39. 2003 p.3
 • Bellman på jysk – Jørgen Holst Nr. 85
 • Bellmandagen på Sophienholm 2017, foromtale: Henrik Bøggild, Formand. Nr. 92 s. 6
 • Bellmansange i højskolesangbogen? Nr. 37 p.10
 • Blåsen nu alla, hör böljorna svalla, åskan går... (om MfSBiDs 25 numre) Nr. 25 2000
 • De allerbedste vinger Nr. 56 2008
 • Det skulle bare mangle! Nr. 34 2002 p.3-4
 • En stor tak til Erik Harbo og Alex Pedersen. Nr. 92 s. 6
 • En varm kartoffel + À propos drikkelse.Nr. 62 2009 p.7
 • En værre én? Nr. 28/2001 p. 12
 • Forvekslingskomedien Nr. 62 2009 p.2
 • Friedrich Gottlieb Klopstock og Bellman - Bo Lille / Red. Nr. 78 p. 5
 • Gåden Bellman Nr.57 2008 p.2
 • Ja, men det er da osse sanden: Nr. 79 p. 2
 • Hvem er hvad og hvor - Krokone og bjørn i duet. Kartoflen? Nr. 61 2009 p.15
 • Hvis hustru blev hvad ved hvilken handling i hvilken af Fredmans sånger? Nr. 63 2009 p.14
 • Hvor kendt ... Bellman? Nr. 27
 • Hyldest til Lovisa Nr.35 2002 p.
 • Højt fra træets grønne top. Nr. 81 2014 p. 5,
 • I Bellmans ånd at der kun er mænd i styrelsen? Nr. 36
 • Kendte Ingeborg Stuckenberg Bellman? Nr. 54 2007 p.2
 • Koncerthuset Sant va dä ty vi äro många. Nr.60 2009 p.2
 • Kritiske røster (om oversættelser af FE 82) Holger Scheibel & red. Nr.62 2009 p.8
 • Kære Søren Sørensen. Leif Kristensen. Nr. 68 2011 p.8
 • Lundquist, Jan, interview ved Randi Larsen. Nr. 91 s. 16f
 • Melodierne? Nr.30/2001 p.15
 • Leder. Nr. 65 2010 p.2
 • Leder. Nr.66 2010 p.2 (om Danmarks Radio)
 • Medlemsinformation ved Alex Pedersen Nr 77 s. 2
 • Om komponisten Carl Gottleb Bellman og om billedhuggeren Louis Hasselriis. Nr. 44 2005 p.9
 • Om Tomas Tranströmer – Søren Sørensen Nr. 85
 • Ravaillac. Nr. 46 2005 p.3
 • Saloppen? Nr. 40 2004 p.12f
 • Sangens år 2008 Nr 55 2007
 • Redaktøren har ordet. Nr. 89 p. 2,
 • Sant va dä nr. 1 1994 (om selskabets rolle i dansk identitet) p.2
 • Sant va dä nr. 2 1994 p. 5 (om Bellman i dansk guldalder)
 • Sant va dä nr. 3 1994 p.5 (om pligten til at være uenig)
 • Sant va dä Nr. 4 1995 p.7 (200 år)
 • Sant va dä Nr. 5 1995 p.7 (om CMB som danske digteres kastaliske kilde)
 • Sant va dä Nr. 6 1995 p. 7 (om Bellmans allestedsnærvær i dansk litteratur)
 • Sant va dä Nr. 7 1995 (om drikkeri og erotik i Bellmanforolkningen)
 • Sant va dä (om litterære selskaber i litteraturloven) Nr. 8 1996 p.2
 • Sant va dä (om svenskundervisningen) Nr.9 1996 p.2
 • Sant va dä (om forveksling af digter og digt) Nr. 10 1996 p. 2
 • Sant va dä (om nordisk Bellmansymposium i København) Nr. 11 1996 p.2-3
 • Sant va dä (om Bellmanbegivenheder i 1996) Nr. 12 1997 p. 2
 • Sant va dä (om propriusudgaven af samtlige epistlar og Leif Bohns samlede oversættelser) Nr. 13 1997 p. 2-3
 • Sant va dä (om provinsialisme og litteraturreception) Nr. 14 1997 p.2
 • Sant va dä (om læsekampagnen Skumringstid) Nr. 15 p. 2-3
 • Sant va dä (om videnskabelig aktivitet i de litterære selskaber) Nr. 16 1998 p. 2-3
 • Sant va dä ( om kulturpolitik) Nr. 17 1998 p. 2
 • Sant var det (om Bellmans livskraft) Nr. 18 1998 p.2-3
 • Sant va dä (om humor) Nr. 19 1998 p.2-3
 • Sant va dä ( om svenskundervisningen) Nr. 20 1999 p. 2
 • Sant va dä (om århundredets danske bog) Nr. 21 1999 p.2-3
 • Sant va dä (om litteraturrådet) Nr. 22 1999 p.2-4
 • Sant va dä (om 1999) Nr. 23 1999 p.2
 • Sant va dä (om fejlopfattelser i pressen af C. M. Bellman) Nr. 24 2000 p.2
 • Sant va dšI [om litterære klassikere] Nr. 26/2000 p. 2
 • Sant va dä II [om symposiet Sångens poetik] Nr. 26/2000 p.2
 • Sant va dä [om klassiker-udgivelser og -dage] Nr.27/2000 p.3
 • Sant va dä (om skumringstid 2001) Nr. 28/2001 p. 2
 • Sant va dä (om den tyske forskningsserie) Nr. 29 2001 p.2
 • Sant va dä (om 10-året for initiativet til stiftelsen af selskabet) Nr. 30/2001 p.2
 • Sant va dä (om skumringstiden 2001) Nr. 31 2001 p.2
 • Sant va dä (om bredden i CMB's digtning) Nr. 32 2002 p.2
 • Sant va dä (om litteraturpolitiske visioner) Nr.33 2002 p.2
 • Sant va dä (om kuturstoffet i dagspressen) Nr. 34 2002 p.2
 • Sant va dä (om digteres indlevelsesevne) Nr. 35 2002 p.2
 • Sant va dä (om redaktion af sang- og salmebøger) Nr.36 2003 p.2
 • Sant va dä (om pressens manglende interesse for kulturelle begivenheder) Nr. 37 2003 p.2
 • Sant va dä 10 år med Bellman Nr. 38 2003 p. 1
 • Sant va dä (om manglende økonomisk støtte til litterære selskaber) Nr. 39 2003 p.2
 • Sant va dä (om en litterær kanon) Nr. 40 2004 p.3f
 • Sant va dä (om skriftseriens bd. 3) Nr. 41 2004 p.2
 • Sant va dä (om selskabets 15 år] Nr. 58 2008 p.2
 • Sant va dä ( om digtere som litterære figurer). Nr. 59 2008 p.2
 • Sant va dä verden er så stor, så stor, Lasse, Lasse lille. Nr.61 2009 p.2
 • Sant va dä (om Homer og Fredman). Nr. 63 2009 p.
 • Sant va dä (om Finland). Nr. 67 2010 p.2
 • Sant va dä (om litterære selskaber). Nr. 68 2011 p.2
 • Sant va dä: Gadedigte. Nr. 69 2011 p.2
 • Sant va dä: Julmusiken. Nr. 71 2011 p. 2
 • Sant va dä: (om svenskkundskaber) Nr. 77 p. 2
 • Sant va dä: Nr. 81 p. 2,
 • Sant va dä... ingen dricker? Nr. 82 p. 2,
 • Sant va dä... et litterært selskab engagerer sig i litteraturhistorie. Nr. 83 p. 2
 • Sant va dä... Carl Michael blev faktisk født den 4.2.1740 Nr. 84 p. 2,
 • Sant va dä... Også det er sant – om Harry Martinson: Ekosång till fjärilen Nr. 84 p. 2f,
 • Sant va dä: Om kulturarven: Nr. 86 p. 2,
 • Sant va dä: (om 275-året): red. Nr. 87, p. 2
 • Se, den lille kattekilling. Nr.56 2008 p.11
 • Se movitz, hvi står du och gråter. Nr.70 2011 p.2
 • Selskabet gør opmærksom på a) årsmødet 2015, b) Efterlysning af hænder og hoveder, Nr. 83 p. 13.
 • Selskabet planlægger udgivelse af dobbelt-cd. Carl Collin Eriksen nr. 1 1994 p.8
 • Sjá födur Berg. (om den islandske Bellmanreception) Red. Nr. 3 1994 p.3
 • Søren Sørensens thybomålsoversættelser? Nr.32 2002 p.3
 • Så lidt om www.bellman.dk ved Alex Pedersen Nr 77 p 3
 • Til dem (korrektioner til artikel om Forbuds-Sverige og til Sygdom og Lægekunst på Bellmans tid) Leif Bohn. Nr. 20 1999 p.7-8
 • Troldmanden fra rendestenen over for bankohuset (om Nis Bank-Mikkelsen) Red. Nr. 5 1995 p.7
 • Træd frem, du nattens gud. (om nytårsgaven Leif Bohns og Fritz Haacks særudgave) Red. Nr. 3 1994 p.7
 • Vad händer i Sverige? Lars Lönnback Bell- eller Fred- ? Nr.26/2000 p.16
 • Var Bellmans kone en rappenskralde? Nr.33 2002 p.3-4
 • Var det så også sandt. Nr. 85
 • Vi har modtaget (om Hertz' "Hyacintherne"?) Nr. 66 2010 p.12
 • ?? SBiD spørger læserne: Torna Zefiro ?? Nr. 59 2008 p. 13
 • !! Georg T. Amsinck svarer på Torna Zefiro: Vendte vestenvinden Nr. 60 2009 p.8
 • ?? SBiD spørger læserne: Hvem er hvad og hvor er han/hun/den/det ??? Nr. 60 2009 p.8
 • ?? Hvem var den lærer Bellman elskede? Nr. 49 2006 p.12
 • ?? Om FE 43. Nr. 64 2010 p.10
 • ?? Forfatter, filosof mag.art Jens Staubrand, Kierkegaard og epistelfigurer ??? Nr. 84, p.16
 • Agertoft, Rasmus, cand. mag Nr. 63 p. 17
 • Ahlberg, Harry, forfatter Nr. 35 p.8
 • Altmann, Ruth Nr. 55 p. 8
 • Amsinck, Georg T. Nr. 84 p. 8. Bellmans instrumenter. – Om København læser Nr. 85, Nr. 86 p 3-5, p 10-11, p 16, Nr. 87, Nr. 88 p. 4f, p. 6, nr. 89 p. 17f, Nr. 90 s. 3, Nr. 91 s. 3,
 • Andersen, Bodil, overlærer Nr.34 p.6
 • Andersen, Jens Kr., universitetslektor, dr. phil. Nr. 1 p.5, Nr. 5 p.4, Nr. 8 p.3, Nr. 12 p.6, Nr. 21 p.5, Nr. 24 p.3, Nr. 28 p. 7, Nr. 40 p.8, Nr. 43 p.6, Nr. 51 p.22
 • Ankarcrona, Anita, bibliotekar Nr. 38 p.3,
 • Anonym/ under mærke: Nr. 54 p.7, Nr. 58 p. 13
 • Bergstedt, Harald, digter Nr. 21 p.
 • Blicher, Steen Steensen, digter, præst Nr. 18 p. 6
 • Bohn, Leif, fhv. overlæge, Nr. 2 p.6, Nr. 3 p. 7, Nr. 5 p.2, Nr. 7 p.13, 14, Nr. 9 p.5, Nr. 11 p.10, Nr. 14 p.3,Nr.15 p. 6, Nr. 16 p.10, p.15,Nr. 19 p.3, p.15, Nr. 20 p.7, Nr. 21 p.3, 7 Nr.23 p.9, 10, Nr 26 p.14, Nr.27 p.11
 • Brandes, Georg, litteraturforsker m.v. Nr. 24 p.6, Nr26p3
 • Brandt, Per Aage, digter, professor, dr. phil. Nr. 20 p.9
 • Böðvar Guðmundsson, digter, dramatiker Nr. 64 p. 7
 • Bøggild, Henrik, musiker og komponist fortæller om sig selv. Nr. 88 p. 3, Nr. 90 s. 6, s. 8,
 • Christiansen, Peter Leth0. Nr. 81 p. 11,
 • Claussen, Sophus, digter Nr. 7 p.8
 • Collin Eriksen, Birgit, sekretær: Nr. 44 p.13
 • Collin Eriksen, Carl, studielektor Nr. 1, p.8
 • Dietrichson, L.H.S, litteratur- og kunsthistoriker, Nr. 24 p. 13
 • Ekelöf, Gunnar, digter Nr.36p.3
 • Enghoff, Torben, komponist, musiker: Nr. 51 p. 17
 • Erskine, Richard: Bellman og Burns - Et Broderskab. Nr. 82 p. 11ff
 • Eriksson, Lennart Nr. 33 p11
 • Forsman, Jarl, skuespiller: Nr. 83 p. 4
 • Frederiksen, Steen, radiochef, journalist Nr. 15 p.10
 • Galster, Susette, fru, Nr. 9 p. 7
 • Haack, Fritz, viceskoleinspektør, tegner, Nr. 8 p.8, Nr. 20 p.8, Nr. 22 p.9, Nr.25 p. 8, Nr.28 p.10, Nr. 29 p.9, Nr.31 p.9, Nr.38p.19Nr. 39p.9, Nr.42p.4, 6, Nr. 46 p.5, Nr. 59 p.3, Nr. 63 p.15, Nr.68,p.11. Nr. 80 p. 12 f.
 • Harbo, Erik, operasanger Nr. 6, p.2, Nr. 7 p.11, Nr.12, p.11, Nr.27 p.8, Nr.36p.5, Nr.37p.5, Nr. 39p.9, Nr.40p.9, Nr. 41p7, Nr.44p.11, Nr. 47 p.10, Nr. 52 p.5, Nr. 57 p. 17, Nr. 59p.14, Nr. 63 p.8, Nr.67p.18, Nr.70 p.13, Nr. 88 p.14fff
 • Heiberg, J.L., dr.phil., professor Nr.27 p.3
 • Hjorth, Peter Skeel, redaktør: Nr. 43 p.20
 • Holbek, Eva, cand.pæd.psyk.: Nr.38p.9, Nr. 42 p.7, Nr. 44 p.5, Nr. 62 p. 10. Nr. 64 p.9, Nr.68 p.10, Nr.69 p.3, Nr.70 p.4, Nr.71 p.8
 • Holm, Olof, lektor: Nr. 71 p.9
 • Holst, Jørgen: Bellman på jysk – Nr. 85
 • Huldén, Lars, digter, professor, fil. dr. Nr. 5 p. 8, Nr.27 p.9, Nr.38p.4, Nr.39p.11
 • Hvenekilde, Søren: Nr. 56 p.7
 • Høier, Allan, skuespiller, sanger: Nr. 45 p.7
 • Høffding, Nina Nr. 60 p. 7
 • Høst, Jens Kragh, jurist, forfatter Nr. 4 p.4
 • Ingemann, B.S., digter
 • Jacobsen, Kim, sognepræst Nr.32 p.4-6
 • Jepsen, Dorte Koksbang, bioanalytiker Nr. 13 p.8, Nr. 57 p.8, Nr.70 p.3, Nr. 77 s. 4-5. Nr. 80 p. 4. Nr. 82 p. 7-10. Foromtale af Bellmandagen 16. august 2015. Nr. 85, Nr. 89 p. 2,
 • Jørgensen, Aage, lektor emeritus: Fynske påskeblomster. Nr. 89 p. 5f, Nr. 90 s. 26,
 • Kjerulf, Charles, journalist, komponist, Bellmanoversætter Nr. 14 p. 14, Nr. 15 p. 3, p. 15, Nr. 16 p. 5
 • Kohl, Helle Gade: Årsmødet på den svenske ambassade 2. februar 2017. Nr. 92 s. 3-5
 • Kaalø, Sten, valgmenighedspræst, digter Nr. 8, p.15
 • Larsen, Randi, mag.art Nr.27 p.7 Nr. 88 p. 2, Nr. 89 p. 2 m.fl. Nr. 90 s. 2, Nr. 91, Nr. 92,
 • Lauvring, Lisbeth: Nr. 77 s. 5-7
 • Liendegaard, Kaj: Nr. 77 s. 7, 8, 9
 • Lille, Bo: Nr. 78 p. 5
 • Lind, Peter: Nr. 86 p 13,
 • Lindberg, Bengt Ole: Nr. 44 p.15, Nr.47 p.7, Nr. 57 p.3, Nr. 62 p.4, Nr. 84 p. 17
 • Ljung, Per Erik: Nr. 88 p. 7fff
 • Lise Ludvigsen, cand.mag.: Fynske påskeblomster. Nr. 89 p. 7f,
 • Lund, Jens, fuldmægtig, cand. jur. Tillæg 9, Nr. 11 p. 7, Nr.14 p.7, Nr. 22 p.5, Tillæg nr. 33, Nr. 39p.5, Nr. 44 p.7, Nr. 49 p.4, Nr. 53 p.6, Nr. 57 p. 8, Nr. 58 p. 5, Nr. 60 p. 12, Nr. 61 p.6, Nr. 64 p. 10
 • Lundsteen, Hans, provst Nr. 22 p.4, Nr.25 p.5, Nr. 31 p.5, Nr. 34 p.11, Nr.35 p.9, Nr.36p.9, Nr.40p.13, Nr.41 p.12, Nr45 p.4, Nr. 46 p.9, Nr. 48 p.3, 4, Nr. 51 p.11, 13, 14, 19, Nr. 52 p. 12, Nr. 54 p.8, Nr. 56 p.4, Nr. 57 p.11, Nr. 58 p.9, Nr. 60 p.3, Nr. 61 p. 10, Nr. 63 p.2, 9, Nr. 64 p. 2, 3, Nr. 65 p.3, Nr.68 p.12, Nr.71 p. 4. Nr. 80 p. 2 f., Nr. 83 p. 7ff og 10, Nr. 89 p. 6f,
 • Lönnback, Lars, ambassadør, æresmedlem af SBiD Nr.1 p.3, 7, Nr.36 p.8, Nr.38p.5, Nr. 55 p.11
 • Meisling, Peter, dr. phil. Nr. 8,p.2
 • Nell, Jennie, Bellmanforsker Nr. 57 p.6
 • Niedner, Felix, litteraturforsker Nr. 24 p. 9
 • Nilsson, Hans/Hasse, Bellmanforsker Nr. 8, p.11, Nr. 20 p.11, Nr. 46 p.11, Nr. 60 p. 9
 • Oksbjerg, Erik: Nr. 43 p.11,
 • Olesen, Rikke Steenholt, Lektor Ph.d.: Nr. 83 p. 4
 • Olsen, Per, lektor, mag. art.: Nr. 51 p.3, Nr. 57 p. 4. Nr. 80 p. 4 f, 8 ff. (Nr. 84, p.13), Nr. 87, Nr. 89, p. 9fff<, Nr. 90, Nr. 91 br> Pedersen, Alex, visesanger Nr. 66 p.2, Nr. 77 s. 2-3. Nr. 80 p. 6 ff., Nr. 83 p.4
 • Pedersen, Flemming: Nr. 86 p. 12,
 • Ploug, Carl, digter, journalist
 • Red./redaktionen: Nr. 44 p.8, 14, Nr.45 p.6, 8, 10, Nr. 46 p.3, 10, 17, Nr. 47 3, 11, 14, 15, Nr. 48 p.19, Nr. 49 p.2, 12, 13, Nr. 50, Nr. 51 p.20, Nr. 52 p.3, 15, , Nr. 53 p.3, 5,11, 13 14, 15, Nr. 54 p.2, 7, 10, Nr. 56 p.6, p.11, Nr. 57 p. 15, 16, 18, Nr. 58 p.3, 4, Nr. 59 p.8, 13, Nr. 60 p.5, 8, Nr. 61 p.3, 4, 11, 14, Nr. 62 p. 6, 6, 8, Nr. 63 p.4, 7, 12, 14, 17; Nr. 64 p.14, 15, Nr. 65 p. 15, 18, Nr.66 p.11, 14, Nr.71 p.8, 14. Nr. 83 p. 2f, 9f og 13,
 • Rifbjerg, Klaus, forfatter Nr.2 p.8
 • Sanftmuth, Sanne (pseud.) Nr.30 p.10
 • Saugbjerg, Per Aage, læge Nr. 55 p.9
 • Scheibel, Holger, skoleinspektør Nr. 6 p.7, Nr. 62 p. 5
 • Schioning, O., lektor, Nr.37p.3
 • Seedorff, Hans Hartvig, digter Nr. 17 p.3
 • Simonsen, Ole, Nr. 30 p. 5, 7, Nr.31 p.2, Nr. 58 p. 16, Nr.66 p.8
 • Simonsson, Ingmar, forfatter Nr. 19 p.14, Nr. 57 p. 12,
 • Sjöwall, Åke, journalist & forfatter Nr. 34, Nr. 37p.7
 • Staubrand, Jens, mag. art. Nr. 10 p.5
 • Svenbro, Jesper. Nr. 87,
 • Syréhn, Gunnar, docent, fil. dr. Nr. 2 p.2, Nr. 3 p.2, Nr. 6, p.5, Nr. 8 p.5, Nr. 57 p.3, Nr. 58 p. 11, Nr.70 p.11, Nr. 77 s. 10-11, Nr. 90, s. 16,
 • Sørensen, Lise, forfatter Nr.30 p.3
 • Sørensen, Morten Schønberg, operasanger, Nr. 20 p.3, Nr.38p.14, Nr. 64 p.10
 • Sørensen, Søren, forfatter, redaktør af MfSBiD Nr. 1 p.6, 7Nr. 3 p.6, Nr. 5 p.5, Nr. 6, p.13, Nr. 7 p.4, Nr. 11 p.6, 10, Nr.12 p.5, Nr. 14 p.9, 12, Nr. 17 p.11, Nr. 18 p.4, Nr. 19,p.9, Nr. 25 p. 9, Nr.26 p.4, Nr.27 p. 4, Nr.28 p. 4, Nr. 29 pp 5, 7, Nr. 30 pp. 12, 14, Nr.31 p.3,11, Nr. 34 p.5, Nr. 37p.8, Nr. 38p.15, 16, Nr.39p.4, Nr.40p.10, Nr.41p2, 4, 5, Nr. 42 p.7, Nr. 43 p.3, 4, 15, 19, Nr. 44 p.2, Nr. 45 p.2, Nr. 47 p.11, Nr. 48 p.7, Nr. 49 p.8, Nr. 52 p. 13,Nr. 53 p.7, 9, Nr. 54 p.3, Nr. 55 p.2, 12, Nr. 56 p.3, 7, Nr. 58 p. 19, Nr. 61 p.8, Nr. 62 p. 11, Nr. 63 p.5, Nr. 64 p. 11, Nr. 65 p. 6, Nr.66 p.6, Nr.67 p.5, Nr.68 p.3, 16,18, 19, Nr.69 p.4, p.7, Nr.70 p.8, 9, Nr. 77 s. 2, 15. Nr. 80 p. 3 f, 11 f, 13 f. Nr. 82 p. 2ff, 14ff, Nr. 83 p. 2, 6, 11. Om Skoel, bette pieger – Fredmans Sång nr. 64 på thybomål, Om Tomas Tranströmer: Nr. 85 Nr. 87, Nr 89 p. 17, Nr. 92 s. 7-8,
 • Thorsen, Dorte J. Nr. 91,
 • Thulemark, Karin, sangerinde Nr. 62 p.3,
 • Troels-Lund, forfatter Nr. 28. p.2
 • Vale, Mikkel, præst, cand. theol. Nr. 52 p. 10, Nr. 77 s. 4-5
 • Vendelbo, Annette Nr. 62 p. 10
 • Vinterberg, Henrik, Mit møde med Bellman ( Nr. 84, p.17),
 • Vinterberg, Søren, redaktør Nr.67 p.6
 • Warming, Per, trubadur, forfatter Nr. 57 p.5, Nr.69 p.9
 • Weyde, Bodil, digter Nr.10 p.10
 • West, Katrine, konsulent Nr. 64 p.17, Nr.67 p.10
 • Wivel, Ole, digter Nr.4 p.8
 • Ølgaard, Knud, gårdejer Nr. 16 p.6
 • Abildgaard, Nikolai: Nr.64 p.1
 • Albrectsen, Klaus: Nr.50 p.10
 • Ameck, Nils: Nr. 79 p. 2
 • Arkitektskolen: Nr.58 p. 17 (fotos)
 • Amsinck, Georg T. Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 89 foto p. 18, Nr. 91 3-4, Nr. 92 s. 3ff
 • Bellman, C. M. Nr. 20 p. 10, Nr.59 p.9, 13, Nr.62 p.1, Nr.64 p.4
 • Berg, Yngve Nr. 50 p.5, 8, Nr.61 p.7. Nr. 80 p. 4.
 • Berndes, Anton Ulrik Nr.70 p.11
 • Birk, Peter, fotograf: Fra koncerten i Silkeborg Bad. Nr 77 s. 8-9 (foto)
 • Bonde, Hanne Nr.36 p.1, 12, Nr. 38 omslags inderside, Nr. 49 p.5, Nr.51 p.1, Nr.66 omslag, pp.3, 4, 7, 10, 13, Nr. 77 s. 10 og s. 13. Nr. 82 p. 1, Nr. 88 forside
 • Brusell, Johan Gottlob Nr. 34 p.4
 • Carlsen, Per: Bacchus 2001, Nr. 87, forsiden
 • Chiewitz, Elis: Nr.55 p.13. Nr. 82 p. 14, Nr. 89 forside,
 • Christiansen, Peter Leth. Foto. Nr. 81 p. 18,
 • Dahl, Peter: Bellmanfrimærke 1990 Nr. 31 p.16
 • Fritz von Dardel, Nr. 84, p 9,
 • Gustave Doré: Nr. 41 p.1
 • Eckersberg, Christoffer Wilhelm: Nr.62 p.3
 • Edelfelt, Albert: omslag nr. 71
 • Ehrén, Svenolov: Nr. 50 p.2
 • Ehrensvärd, Carl August: Nr. 79 forsiden og p. 18
 • Fragonard, Jean-Honoré (1732-1806): Nr. 87,
 • Frederiksen, Ole: Portræt af Dorte J. Thorsen. Nr. 92 s. 9
 • Gibelin, Antoine Esprit Nr. 37 p.1
 • Grækenland, Athen: En obol Nr. 80 p. 13
 • Haack, Fritz Nr. 4 p.6, Nr. 7 p.15, Nr. 8 p.9, 11, Nr.12 p.5, Nr. 13 p.14, Nr. 15 p.15, Nr. 16 p.10, 13, 14, Nr. 18 p.12, Nr. 19 p.4, 8, 9, 12, Nr. 20 p.4, 6, Nr. 21 p.11, Nr. 22 p.7, 9-12, Nr. 24 p.6, 8-9,10, 15 , Nr. 25 p.4, 9 , Nr.27 p.5,6,9, Nr. 28 p. 6, Nr. 29 p.9, 11, 12, 13, Nr. 30 p.2, 5, 7, 14, Nr. 31 p.5, 7, 9, 10, Nr. 33 p. 6, 8, Nr. 34 p.10, Nr.35 p.1, 12, Nr.36p.4,11, Nr.37 p.4, 7, 12 Nr.38 omslags inderside, Nr. 39 p.3, 8, 10 Nr. 40 p.1, 10, 12, 14, Nr.41 p.7, 8, 9, 11, Nr. 44 p.1, 4, 10, Nr. 46 p.8, Nr. 48 p.1, Nr. 51 p. 23, Nr.52 p.7, 8, Nr. 56 p.1, 9 Nr.59 p.1, 3, 5, , 6, 7Nr. 61 p. 16Nr.63 p.9, 15, 16 Nr.64 p.8, Nr.70 p.1, 2, 3. Nr. 80 p. 1,13. Nr. 86 p 13,
 • Harbo, Erik (foto) Nr.30 p. 6, Nr. 44 p.12, 13, Nr.70 p.13,
 • Hertel, Helle. Nr. 84, p 7,
 • Hilleström, Charlotta Ulrica, Nr. 85
 • Hilleström, Pehr Nr. 54 p.1,6, Nr. 55 p.11, Nr. 60 p.1, 10, 13 Nr. 61 p. 18, Nr.64 p.15 Nr.65 p.10, Nr.68, Nr. 83 p. 12, 15. Nr. 85
 • Hogarth, William (1697-1764): En skøges livsløb 1731. Bellman har skrevet digte om Hogarths grafik. Nr. 87,
 • Holst-Olsson, Birgitte: Nr. 80 p. 15
 • Hässelby slott. Kobberstikket er lånt fra det store plancheværk 'Svecia antiqua et hodierna'. Nr. 83, 1
 • Josephson, Ernst: Nr 78 p.2
 • Jørgensen, Aksel: Nr. 50 omslag (detalje)
 • Kjerrulf, F. Nr.55 p.1, 10, Nr. 77 forside
 • Kjær-Andersen, Peter: Nr. 54 p.10
 • Klemke, Werner: Nr.50 p.4
 • Kont, Lennart, fotograf. Nr. 87, p. 18
 • Pehr Krafft d.ä, Nr. 85
 • Larsen, Alfred Nr.60 p.3
 • Larsson, Carl: Bellman i Sergels atelier Nr. 83 p. 14,
 • Levin, Michel: oliemaleri. Nr. 87, p. 18
 • Liendgaard, Kaj: Foto Nr. 81 p. 4,
 • Lund, Jens Nr.58 p.7,8 (foto)
 • Lundbye, J. Th Nr. 7 p.16
 • Lundsten, Hans Nr. 28 p. 11, Nr. 29 p. 6, 7, 8, Nr.31 p.5, 8, Nr.35 p. 7, 10, 11, Nr.36 p.9, Nr.39 p.8,Nr. 42 p.1, Nr. 45 p.3, 4, 5,11, Nr.61 p.1, 10, 13, Nr. 67, Livstræet fecit, Nr. 83 p, 9,
 • Marstrand, Wilhelm: Nr. 49 p.1, Nr.64 p.13, Nr. 84 p, 10. Nr. 85
 • Martin, Elias Nr.57 p.1,
 • Martin, J.F. Nr.27 p.2, Nr.30 p.4, Nr.45 p.1
 • Müller, W.A. Nr.53 p.10
 • Mytologisk maleri 1753 Nr. 87, p. 3
 • Nordentoft, Karen Marie Nr. 53 p.1, 15, 16, Nr. 84 forside
 • Nordquist, Per Nr. 55 p.15
 • Ny Illustrerad Tidning 1868, Nr. 82 p.3
 • Nygaard, Axel Nr. 13 p.8-11
 • Nyström, Alfred Nr. 84 p.10
 • Pedersen, Alex, fotos: Nr. 76 p. 2fff, Nr. 78, 6ff. Nr. 80 p. 2, 15. Nr. 82 p. 8-9. Nr. 88, Nr 89 p. 19,
 • Pedersen, Flemming, fotos: Nr. 86
 • Pedersen, Vilhelm Nr. 8 p.10
 • Petersen, Anne-Marie Steen Nr. 39 p.1
 • Petersen, C.L. (1824-1900). Nr. 81 2014, forside
 • Kenny Runefors, nr. 86 p 17
 • Ryömä, Liisa Nr.11 p.3, 12
 • Sergel. Johan Tobias Nr. 7 p.10, Nr. 14 p.11, Nr. 15 p.5, Nr. 16 p.12, Nr. 30 p. 9, Nr. 43 p.1, 15, Nr. 45 p.6, Nr. 47 p.1, 3, 15 Nr.50 p.3 Nr. 59 p.11, Nr.64 p.10, 12,13 Nr. 65 p1, 7, 8, 13, 17, Nr.70 p.10, 12, Nr. 77 s. 14, Nr. 81 p. 10, Nr. 83 p. 10, Nr. 84 p. 17, Nr. 87,
 • Sjöwall, Åke Nr. 34 p.8
 • Skovgaard, Joakim Nr. 65 p.3
 • Sørensen, Kirsten Schønberg Nr. 62 p.6, Nr.63 p.4 (fotos)
 • Sørensen, Søren Nr.26 p. 3, 6, 7,, 8, 11, 15, Nr. 28 p. 3, 9, Nr. 30 p.15, Nr. 31 p.2, 4, 12, 14, 15, Nr. 31 p.7, 9, 10, 11, Nr. 34 p.2, 5, 12, Nr. 36p.3, Nr.38 omslags inderside, Nr. 40 p. 8, 11, Nr. 43 p.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, Nr. 46 p.1, 7 17, Nr.52 p.2, 3, 10, 12, 13, 15, 16, Nr. 54 p. 3, Nr. 56 p.11,Nr. 57 p.3, 5, 19, Nr. 60 p.6, 8, 12, Nr.61 p.3,4, 9, 15, 17, Nr. 62 p.4, 7,8, Nr. 63 p.1, 14, Nr. 68, Nr.71 p.3,4, Nr. 78 p. 4, Nr. 79 p. 7, Nr. 81 p. 5, 19, Nr. 82 p. 15. Nr. 83 p.11, Nr. 84 p. 6, Nr. 85 Nr. 86
 • Thomsen, Carl Nr. 12 p.9
 • Thorsen, Dorte J. Nr. 91. Nr. 92 s. 9-15
 • Ukendt ( Nordkolleg Rendsborg) Nr. 7 p.14
 • Ukendte Nr. 20 p.11, Nr.38 forside, Nr.42 p.6 (foto) Nr.52 p.1, Nr.53 p.2, Nr. 58 p.1, 5, 13ff, Nr. 59 p.16, Nr. 63 p.5, 18, Nr.64 p.3, 14, Nr. 79 p. 10 og p. 16
 • Vale, Mikkel: Nr. 54 p.1, 10 (fotos)
 • Wallander, Joseph Wilhelm Nr 61 p.6. Nr. 80 p. 6
 • Werner, Erik nr. 32 p.8, Nr.38 omslags inderside, Nr. 49 p.15. Nr.65 p.17
 • Werdelin, Nikoline Nr. 6 p.6, Nr. 15 p.10, Nr. 78 p. 11
 • Westzynthius, Emelie, foto: Nr. 78 p.
 • Winther, Ole Nr. 33 p.3, 5, 9, 10, Nr.46 p.16, 18, Nr. 53 p.5Nr.60 p.9
 • Østergaard, Niels: Nr. 48 p.6, 9, 13, 18.
 • Ukendte: Nr. 82 p.12

At et "tidsskrift" som er viet en poet, hengiver sig til poesi og ynder poetiske former, er næppe noget som er egnet til at vække undren., ligeså lidt som det forhold at hengivne dyrkere af samme poet - der eksempelvis muntrer sig med at oversætte hans poesi til andre idiomer - hengiver sig til versemageri i ubevogtede øjeblikke, bør foranledige større forbløffelse. MfSBiD har i 16 numre været forsynet med rimsmedeprodukter til morskab for mange.
I anledning af 10-års jubilæet er de her samlet, som et bilag til indholdsoversigten.
De første 5 numre har prosaiske oversigter på forsiden.

No. 6 har både prosa og flg. vers:

--- og gå til

matineer

på cafeer

og museer,

til koncerter

mellem kerter

når det snerter

af epistler eller sange.

Der er mange.

Til index/top