Undersøgelse: Om Susanna i Fredmans Epistel 33, Stolta Stad

Tillæg til MfSBiD Nr. 33, 16 sider: Jens Lund. “Første del af en undersøgelse “Om Susanna i Fredmans epistel 33”: “Er ‘den dydige Susanna’Susanna? Er ‘den dydige Susanna’ dydig?
Tillæg til MfSBiD Nr. 38, 28 sider: Jens Lund. “Anden del af en undersøgelse: “Er ‘den dydige Susanna’ Susanna? Er ‘den dydige Susanna’ dydig?
Tillæg til MfSBiD Nr. 42, 40 sider: Jens Lund. “Tredie og sidste del af en undersøgelse: “Er ‘den dydige Susanna’ Susanna? Er ‘den dydige Susanna’dydig?
Tillæg til MfSBiD Nr. 47, 52 sider: Jens Lund. “Fjerde og sidste del af en undersøgelse: Her gennemgås bidrag til svar i fremførelser af epistlen” (på 78-plader, / LP / MC / CD og i direkte optræden)
Til index/top