Selskabet Bellman i Danmark

Velkommen til Selskabet Bellman i Danmark (SBiD)

Stiftet 18.11.1993

Carl Michael Bellman, portrætteret af Per Krafft 1779

Carl Michael Bellman er en litterær figur der har spredt sin popularitet langt ud over 1700-tallets Stockholm

Selskabets baggrund

Selskabet Bellman i Danmark blev stiftet 18.11. 1993.

Selskabet er stiftet for at udbrede kendskabet til og glæden ved Carl Michael Bellmans digtning og musik

Den kreds, der stod bag, bestod af:

Universitetslektor, dr. phil Jens Kristian Andersen (næstformand),

Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen, (tilforordnet),

Overlæge Leif Bohn (kassemester),

Kommunikationsmand Hans Brodersen,

Lektor Carl Collin Eriksen,

Operasanger Erik Harbo,

Chefredaktør Peter Skeel Hjort,

Docent, phil. dr. Gunnar Syhrén,

Forfatter Søren Sørensen (formand),

Komponist Per Warming

Minister Lars Lönnback, Sveriges Ambassade, som associeret medlem.

Æresmedlemmer

Minister Lars Lönnback, Sveriges Ambassade blev af styrelsen udnævnt til æresmedlem i 1994.

Docent, phil. dr. Gunnar Syhrén udnævntes i 2016

Operasanger Erik Harbo udnævnt i 2018

Chefredaktør Peter Skeel Hjort udnævnt i 2018

Kommunikationsmand Hans Brodersen udnævnt i 2018

Afdøde æresmedlemmer

Advokat Claus Arup udnævntes i 2008

Forfatter Søren Sørensen udnævntes i 2016

 

 

Til index/top