Skoel, bette pieger

Søren Sørensen: Carl Michael Bellman: Skoel, bette pieger.

En uðwalg af epistler og sange på thybomål ved Søren Sørensen. Forlaget Klim, århus 2000. Med illustrationer ved oversætteren. 19 epistler, 14 sange og 3 af Bellmans øvrige viser (bl.a. vuggevisen) i fri, men højst sangbar gendigtning til denne udtrykskraftige nordvestjyske dialekt. Med kommentarer og en kort vejledning i thybomålet.
Forlaget skriver:
»Skoel, bette pieger, sih der, skyer glitrer Stjerner leg’er sølv øwer bredning og land…«
Henrik Hertz lod fru Heiberg synge disse udødelige vers fra Fredmans epistel nr. 77 ud af vinduet på Posthuset i Hørsholm en sommernat i 1832 – på svensk, og Charles Kjerulf og Leif Bohn har i hver sin ende af 1900-tallet gendigtet dem på rigsdansk. Bellmans sange hyldes uophørligt i dansk litteratur, og når vi fester, synger vi dem glad og gerne.
I disse år oversættes de til alverdens tungemål, og her er så Søren Sørensens gendigtning af de udødelige sange fra barndommens thybomål, dvs. varianten fra omegnen af Thisted. Bellman skal synges!
Til index/top