Fredmans Epistler og Sange

Leif Bohn: Carl Michael Bellman: Fredmans Epistler og Sange. På dansk ved Leif Bohn. 
Dedikeret: “Til Eva, sine qua non”  Copyright 1997 Leif Bohn

Alle epistler og sange, en del prosatekster, Bellmans forsøg på en selv- biografi og enkelte viser med noder, som belyser andre sider af Bellmans formåen. Kommenteret udgave på dansk med noter. Illustrationer af Fritz Haack. Forlaget Vistoft 1997.
Pressen skrev:
»Det er blevet mundret, sangbart, tidløst dansk. Ikke en malplaceret modernisering, men flot og opfindsomt. Med Leif Bohns fordanskning forstår vi måske for første gang, hvad det præcise indhold er af det, vi har hørt Sven-Bertil Taube og andre svenske trubadurer synge.« Bettina Heltberg, Politiken
»Leif Bohn har valgt at lægge mere vægt på det sangbare og på at gøre teksternes mening forståelig for nutidsdanskerne end at tage Bellman på ordene. Men galskaben er ikke blevet væk i meningen«. Kaj Asmussen, Århus Stiftstidende
»Det er lykkedes for Leif Bohn på samme tid at skrive et smukt og selvfølgeligt dansk og at bevare en stor trofasthed mod både Bellmans ånd og formuleringer«. Anne Birgitte Richard.

Til index/top