Bellman og Danmark, Fem komparative studier

Jens Kr. Andersen: Bellman og Danmark, Fem komparative studier

Udgivet af Selskabet Bellman i Danmark gennem Multivers Academic (http://multivers.dk)©  2004 Selskabet Bellman i Danmark og Jens Kr. Andersen.

Med indledning og noter ved. Bidrag af K.Warburg, O.Schoning, Fr. Birket-Smith, E.Thomsen og T.Krogh, dvs. genudgivelse af ældre, for bellmanianere klassiske afhandlinger om Bellmans danske reception + ét stykke genuin dansk Bellman-forskning (Krogh). 600 sider. 2004
Afhandlingerne bærer i deres oprindelige form præg af tidligere tiders mildere krav til akribi og kildebehandling, hvilket har svækket deres anvendelighed for moderne litteraturvidenskab, men hvilket der er rådet bod på her gennem et omfattende àjourførende og supplerende noteapparat.

Pris Kr. 300  + forsendelsesomkostninger.

Til index/top