Søren Sørensen

Søren Sørensen, forfatter, Rd.1, Rd.1., trådt tilbage som formand 2016

“Stiftede bekendtskab med Bellman i svensktimerne på Nakskov Gymnasium, sang epistlar och sånger med kolleger på Dannelunde skole, underviste i dem samme sted, skrev om digteren i Nordenshistorierne i 1980’erne og samlede danske bellmaniana i selskabets skrift II 1999. Essays og artikler om Bellman og hans danske disciple i nordiske tidsskrifter, desuden oversættelser af udvalgte epistler, sange og digte til rigsdansk og thybomål, en digtsamling og en roman med Bellmanmotiver”.

Talsmand for Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark

Selskabets formand, forfatteren Søren Sørensen, fik en vårhilsen ‘från hinsidan’:

Käre vän,
Jag har glädjen att meddela dig att Bellmanssällskapets årsmöte idag utsett dig till hedersmedlem i svenska Bellmanssällskapet,
för ditt författarskap och översättningsarbete och för att du genom bildandet av Selskabet Bellman i Danmark med stor framgång sett till att Carl Michael Bellman återvunnit sin plats på den danska – och nordiska – kulturella arenan.
Varmt tack för alla dina insatser för Carl Michael!
Med soliga hälsningar från Stockholm,
Jennie – (och Bellmanssällskapets styrelse)

Søren Sørensen måtte af helbredmæssige grunde trække sig fra styrelsen i 2016.
Styrelsen udpegede Søren som æresmedlem ved en hyldest ved årsmødet 2016 på den Svenske Ambassade.

Søren døde oktober 2018

 

Til index/top