Per Olsen

Per Olsen, lektor

Født 1943 i København, død 2017 student fra Virum Statsskole; forlagsredaktør 1968-72, mag.art. i alm. og sammenlignende litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 1972.
Ansat på Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg og har sideløbende undervist på Basisuddannelsen, Nordisk Institut, Folkeuniversitetet i Odense, og har gennem de seneste mange år været ekstern lektor på Center for Litteraturvidenskab & Semiotik, Syddansk Universitet, Odense.
Omfattende foredragsvirksomhed og medarrangør af universiteternes netværksgruppers efteruddannelseskurser (Dansklærerforeningen & SDU, 1995ff). Censor ved Litteraturvidenskab (KUA), Litteraturhistorie (AU), Litteraturvidenskab og semiotik (SDU) og Center for børnelitteraturforskning (DPU). Oplægsholder på skandinavist kongresserne IASS og ATDS. Omfattende litteraturhistorisk og -teoretisk forfatterskab.

Han har udgivet bl.a. Modern Nordic Plays. Denmark (1973), Analyser af moderne dansk lyrik, bd. 1-2 (1976) og Moderne dansk børnelitteratur (s.m. Gunnar Jakobsen og Evy Krogsgaard) (1976). Medredaktør af Samlerens antologi af nordisk litteratur 1-11 (1973-84) og tidsskriftet Lyrik. Tidsskrift for dansk og international lyrik (1980-90). Senere udgivelser er: Drømmens faner (1985), Storbyens drømmebilleder (s.m. Ida & Claus Westh) (1994), Utopia tur/retur, 1995, Denne Sonne (s.m. Søren Schou) (1995), Alt skal med. Et festskrift til Aage Jørgensen (s.m. Martin Salmonsen) (1998), Ekbátana tur/retur. Essays om liv og lyst især i dansk litteratur (2003), Frigørelsens hylen. En bog om den amerikanske beatgeneration (s.m. Christen Kold Thomsen) (2004) og Livet bliver ikke genudsendt. Carpe diem-temaet (2010). Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter, Nye vinkler på Bellman (2015), Nr. 7 i Selskabet Bellman i Danmarks udgivelser.

Til index/top