Leif Rørbøl

Uddannelse: Civilingeniør (M), Danmarks Tekniske Universitet. Teknisk ekspertise: Konstruktionslære og reguleringsteknik.
Beskikket som sagkyndigt medlem af henholdsvis Sø- og Handelsretten og Østre Landsret.
Medlem af Retsplejerådets følgegruppe vedrørende reform af den civile retspleje.

Til index/top