Til hr. hofprædikant og sognepræst Lehnberg

Bøj jer ned
Mod jordeled!
Se her, I stærke og raske,
Gravens bred
Med knoglers vred
Og jer hvide aske!
Se hvor glansen svandt i hast
Ved de tre skovlfuldes kast!
Gemte og glemte blir bene.
Bøj jer ned
Mod jordeled,
Ned imod gravenes stene.

Men og så,
Giv agt på
Klokken i templet som lyder
Ved den røst
Som jert bryst
Dog en himmel byder!
Syng i muntre lærdes lag,
Glad ved bordet bægret tag
Når livsbesværet besværer!
Men og så
Giv agt på:
I jer lærer beærer!

På Lehnbergs indsættelsesdag den 24. maj 1790

Til index/top