Over evangeliet på Fjerde søndag efter helligtrekonger Matth. 8, 23

Hvorfor trænges folk ved søen, ovre ved Genesaret?
Hvorfor er der mon så mange som vil frem og så tilbage
Og lytter til en røst, en mund som nat og dage
Styrker ordets kraft på et så lifligt sæt,
Som straks og uden tøven bøder syges vånde
Og som med blot et ord når hånden løftes op
Kan hele en bortvisnet arm og en blodsottig krop
Og med et under gengi’ en død den tabte livets ånde?

Hvem er vel denne mand som står på bjergeli?
Som alle stimler sammen om af Jacobs sønners ætter,
Som går lidt tavs og træt og bøjet hen og sætter
Sig i en båd og sejles ud mens stormen stemmer i?
Var himlen ikke klar? Det gråner, mørkner, sortner
Og søen rejser bølgeslag som slår vor jord med skræk,
Naturen tåger ud, og månens hvide skive tages væk
Mens alle verdens vinde går løs, så himlens skyer tordner.

Hvem er vel denne mand som trodser vejr og vind?
Som på en ussel køl der slås af nattens storm og bølger
Ser roligt ned i havets dyb og helt stilfærdigt følger
Med stormens kast og kalder bølgegangen ind,
Som lader kilden vælde frem og vokse til mirakel,
Forbyder regnens strømme og holder styr på lyn og sne,
Og roligt kalder dagslys frem helt enkelt ved at se
Ud over land og hav og slukker nattens fakkel.

Og du som undres i din sjæl ved dette underværk,
Nu skal de skæl som dækker dine øjne saligt fjernes,
For den som øver dem, er Davids søn, den stjernes
Barn fra Bethlehem, for frelseren er stærk.
I modgang og i storm så lig for håbets anker,
Gør brug af troens skjold hvis lynet vil slå ned,
Indtil du går fra denne jord, fra gravens åbne bred
Og indtil du i sjælero i Paradiset vanker.

1787

Til index/top