Forfatterregister

 • Agertoft, Rasmus, cand. mag Nr. 63 p. 17
 • Ahlberg, Harry, forfatter Nr. 35 p.8
 • Altmann, Ruth Nr. 55 p. 8
 • Amsinck, Georg T. Nr. 84 p. 8. Bellmans instrumenter. – Om København læser Nr. 85, Nr. 86 p 3-5, p 10-11, p 16, Nr. 87, Nr. 88 p. 4f, p. 6, nr. 89 p. 17f, Nr. 90 s. 3, Nr. 91 s. 3,
 • Andersen, Bodil, overlærer Nr.34 p.6
 • Andersen, Jens Kr., universitetslektor, dr. phil. Nr. 1 p.5, Nr. 5 p.4, Nr. 8 p.3, Nr. 12 p.6, Nr. 21 p.5, Nr. 24 p.3, Nr. 28 p. 7, Nr. 40 p.8, Nr. 43 p.6, Nr. 51 p.22
 • Ankarcrona, Anita, bibliotekar Nr. 38 p.3,
 • Anonym/ under mærke: Nr. 54 p.7, Nr. 58 p. 13
 • Bergstedt, Harald, digter Nr. 21 p.
 • Blicher, Steen Steensen, digter, præst Nr. 18 p. 6
 • Bohn, Leif, fhv. overlæge, Nr. 2 p.6, Nr. 3 p. 7, Nr. 5 p.2, Nr. 7 p.13, 14, Nr. 9 p.5, Nr. 11 p.10, Nr. 14 p.3,Nr.15 p. 6, Nr. 16 p.10, p.15,Nr. 19 p.3, p.15, Nr. 20 p.7, Nr. 21 p.3, 7 Nr.23 p.9, 10, Nr 26 p.14, Nr.27 p.11
 • Brandes, Georg, litteraturforsker m.v. Nr. 24 p.6, Nr26p3
 • Brandt, Per Aage, digter, professor, dr. phil. Nr. 20 p.9
 • Böðvar Guðmundsson, digter, dramatiker Nr. 64 p. 7
 • Bøggild, Henrik, musiker og komponist fortæller om sig selv. Nr. 88 p. 3, Nr. 90 s. 6, s. 8,
 • Christiansen, Peter Leth0. Nr. 81 p. 11,
 • Claussen, Sophus, digter Nr. 7 p.8
 • Collin Eriksen, Birgit, sekretær: Nr. 44 p.13
 • Collin Eriksen, Carl, studielektor Nr. 1, p.8
 • Dietrichson, L.H.S, litteratur- og kunsthistoriker, Nr. 24 p. 13
 • Ekelöf, Gunnar, digter Nr.36p.3
 • Enghoff, Torben, komponist, musiker: Nr. 51 p. 17
 • Erskine, Richard: Bellman og Burns – Et Broderskab. Nr. 82 p. 11ff
 • Eriksson, Lennart Nr. 33 p11
 • Forsman, Jarl, skuespiller: Nr. 83 p. 4
 • Frederiksen, Steen, radiochef, journalist Nr. 15 p.10
 • Galster, Susette, fru, Nr. 9 p. 7
 • Haack, Fritz, viceskoleinspektør, tegner, Nr. 8 p.8, Nr. 20 p.8, Nr. 22 p.9, Nr.25 p. 8, Nr.28 p.10, Nr. 29 p.9, Nr.31 p.9, Nr.38p.19Nr. 39p.9, Nr.42p.4, 6, Nr. 46 p.5, Nr. 59 p.3, Nr. 63 p.15, Nr.68,p.11. Nr. 80 p. 12 f.
 • Harbo, Erik, operasanger Nr. 6, p.2, Nr. 7 p.11, Nr.12, p.11, Nr.27 p.8, Nr.36p.5, Nr.37p.5, Nr. 39p.9, Nr.40p.9, Nr. 41p7, Nr.44p.11, Nr. 47 p.10, Nr. 52 p.5, Nr. 57 p. 17, Nr. 59p.14, Nr. 63 p.8, Nr.67p.18, Nr.70 p.13, Nr. 88 p.14fff
 • Heiberg, J.L., dr.phil., professor Nr.27 p.3
 • Hjorth, Peter Skeel, redaktør: Nr. 43 p.20
 • Holbek, Eva, cand.pæd.psyk.: Nr.38p.9, Nr. 42 p.7, Nr. 44 p.5, Nr. 62 p. 10. Nr. 64 p.9, Nr.68 p.10, Nr.69 p.3, Nr.70 p.4, Nr.71 p.8
 • Holm, Olof, lektor: Nr. 71 p.9
 • Holst, Jørgen: Bellman på jysk – Nr. 85
 • Huldén, Lars, digter, professor, fil. dr. Nr. 5 p. 8, Nr.27 p.9, Nr.38p.4, Nr.39p.11
 • Hvenekilde, Søren: Nr. 56 p.7
 • Høier, Allan, skuespiller, sanger: Nr. 45 p.7
 • Høffding, Nina Nr. 60 p. 7
 • Høst, Jens Kragh, jurist, forfatter Nr. 4 p.4
 • Ingemann, B.S., digter
 • Jacobsen, Kim, sognepræst Nr.32 p.4-6
 • Jepsen, Dorte Koksbang, bioanalytiker Nr. 13 p.8, Nr. 57 p.8, Nr.70 p.3, Nr. 77 s. 4-5. Nr. 80 p. 4. Nr. 82 p. 7-10. Foromtale af Bellmandagen 16. august 2015. Nr. 85, Nr. 89 p. 2,
 • Jørgensen, Aage, lektor emeritus: Fynske påskeblomster. Nr. 89 p. 5f, Nr. 90 s. 26,
 • Kjerulf, Charles, journalist, komponist, Bellmanoversætter Nr. 14 p. 14, Nr. 15 p. 3, p. 15, Nr. 16 p. 5
 • Kohl, Helle Gade: Årsmødet på den svenske ambassade 2. februar 2017. Nr. 92 s. 3-5
 • Kaalø, Sten, valgmenighedspræst, digter Nr. 8, p.15
 • Larsen, Randi, mag.art Nr.27 p.7 Nr. 88 p. 2, Nr. 89 p. 2 m.fl. Nr. 90 s. 2, Nr. 91, Nr. 92,
 • Lauvring, Lisbeth: Nr. 77 s. 5-7
 • Liendegaard, Kaj: Nr. 77 s. 7, 8, 9
 • Lille, Bo: Nr. 78 p. 5
 • Lind, Peter: Nr. 86 p 13,
 • Lindberg, Bengt Ole: Nr. 44 p.15, Nr.47 p.7, Nr. 57 p.3, Nr. 62 p.4, Nr. 84 p. 17
 • Ljung, Per Erik: Nr. 88 p. 7fff
 • Lise Ludvigsen, cand.mag.: Fynske påskeblomster. Nr. 89 p. 7f,
 • Lund, Jens, fuldmægtig, cand. jur. Tillæg 9, Nr. 11 p. 7, Nr.14 p.7, Nr. 22 p.5, Tillæg nr. 33, Nr. 39p.5, Nr. 44 p.7, Nr. 49 p.4, Nr. 53 p.6, Nr. 57 p. 8, Nr. 58 p. 5, Nr. 60 p. 12, Nr. 61 p.6, Nr. 64 p. 10
 • Lundsteen, Hans, provst Nr. 22 p.4, Nr.25 p.5, Nr. 31 p.5, Nr. 34 p.11, Nr.35 p.9, Nr.36p.9, Nr.40p.13, Nr.41 p.12, Nr45 p.4, Nr. 46 p.9, Nr. 48 p.3, 4, Nr. 51 p.11, 13, 14, 19, Nr. 52 p. 12, Nr. 54 p.8, Nr. 56 p.4, Nr. 57 p.11, Nr. 58 p.9, Nr. 60 p.3, Nr. 61 p. 10, Nr. 63 p.2, 9, Nr. 64 p. 2, 3, Nr. 65 p.3, Nr.68 p.12, Nr.71 p. 4. Nr. 80 p. 2 f., Nr. 83 p. 7ff og 10, Nr. 89 p. 6f,
 • Lönnback, Lars, ambassadør, æresmedlem af SBiD Nr.1 p.3, 7, Nr.36 p.8, Nr.38p.5, Nr. 55 p.11
 • Meisling, Peter, dr. phil. Nr. 8,p.2
 • Nell, Jennie, Bellmanforsker Nr. 57 p.6
 • Niedner, Felix, litteraturforsker Nr. 24 p. 9
 • Nilsson, Hans/Hasse, Bellmanforsker Nr. 8, p.11, Nr. 20 p.11, Nr. 46 p.11, Nr. 60 p. 9
 • Oksbjerg, Erik: Nr. 43 p.11,
 • Olesen, Rikke Steenholt, Lektor Ph.d.: Nr. 83 p. 4
 • Olsen, Per, lektor, mag. art.: Nr. 51 p.3, Nr. 57 p. 4. Nr. 80 p. 4 f, 8 ff. (Nr. 84, p.13), Nr. 87, Nr. 89, p. 9fff<, Nr. 90, Nr. 91 br> Pedersen, Alex, visesanger Nr. 66 p.2, Nr. 77 s. 2-3. Nr. 80 p. 6 ff., Nr. 83 p.4
 • Pedersen, Flemming: Nr. 86 p. 12,
 • Ploug, Carl, digter, journalist
 • Red./redaktionen: Nr. 44 p.8, 14, Nr.45 p.6, 8, 10, Nr. 46 p.3, 10, 17, Nr. 47 3, 11, 14, 15, Nr. 48 p.19, Nr. 49 p.2, 12, 13, Nr. 50, Nr. 51 p.20, Nr. 52 p.3, 15, , Nr. 53 p.3, 5,11, 13 14, 15, Nr. 54 p.2, 7, 10, Nr. 56 p.6, p.11, Nr. 57 p. 15, 16, 18, Nr. 58 p.3, 4, Nr. 59 p.8, 13, Nr. 60 p.5, 8, Nr. 61 p.3, 4, 11, 14, Nr. 62 p. 6, 6, 8, Nr. 63 p.4, 7, 12, 14, 17; Nr. 64 p.14, 15, Nr. 65 p. 15, 18, Nr.66 p.11, 14, Nr.71 p.8, 14. Nr. 83 p. 2f, 9f og 13,
 • Rifbjerg, Klaus, forfatter Nr.2 p.8
 • Sanftmuth, Sanne (pseud.) Nr.30 p.10
 • Saugbjerg, Per Aage, læge Nr. 55 p.9
 • Scheibel, Holger, skoleinspektør Nr. 6 p.7, Nr. 62 p. 5
 • Schioning, O., lektor, Nr.37p.3
 • Seedorff, Hans Hartvig, digter Nr. 17 p.3
 • Simonsen, Ole, Nr. 30 p. 5, 7, Nr.31 p.2, Nr. 58 p. 16, Nr.66 p.8
 • Simonsson, Ingmar, forfatter Nr. 19 p.14, Nr. 57 p. 12,
 • Sjöwall, Åke, journalist & forfatter Nr. 34, Nr. 37p.7
 • Staubrand, Jens, mag. art. Nr. 10 p.5
 • Svenbro, Jesper. Nr. 87,
 • Syréhn, Gunnar, docent, fil. dr. Nr. 2 p.2, Nr. 3 p.2, Nr. 6, p.5, Nr. 8 p.5, Nr. 57 p.3, Nr. 58 p. 11, Nr.70 p.11, Nr. 77 s. 10-11, Nr. 90, s. 16,
 • Sørensen, Lise, forfatter Nr.30 p.3
 • Sørensen, Morten Schønberg, operasanger, Nr. 20 p.3, Nr.38p.14, Nr. 64 p.10
 • Sørensen, Søren, forfatter, redaktør af MfSBiD Nr. 1 p.6, 7Nr. 3 p.6, Nr. 5 p.5, Nr. 6, p.13, Nr. 7 p.4, Nr. 11 p.6, 10, Nr.12 p.5, Nr. 14 p.9, 12, Nr. 17 p.11, Nr. 18 p.4, Nr. 19,p.9, Nr. 25 p. 9, Nr.26 p.4, Nr.27 p. 4, Nr.28 p. 4, Nr. 29 pp 5, 7, Nr. 30 pp. 12, 14, Nr.31 p.3,11, Nr. 34 p.5, Nr. 37p.8, Nr. 38p.15, 16, Nr.39p.4, Nr.40p.10, Nr.41p2, 4, 5, Nr. 42 p.7, Nr. 43 p.3, 4, 15, 19, Nr. 44 p.2, Nr. 45 p.2, Nr. 47 p.11, Nr. 48 p.7, Nr. 49 p.8, Nr. 52 p. 13,Nr. 53 p.7, 9, Nr. 54 p.3, Nr. 55 p.2, 12, Nr. 56 p.3, 7, Nr. 58 p. 19, Nr. 61 p.8, Nr. 62 p. 11, Nr. 63 p.5, Nr. 64 p. 11, Nr. 65 p. 6, Nr.66 p.6, Nr.67 p.5, Nr.68 p.3, 16,18, 19, Nr.69 p.4, p.7, Nr.70 p.8, 9, Nr. 77 s. 2, 15. Nr. 80 p. 3 f, 11 f, 13 f. Nr. 82 p. 2ff, 14ff, Nr. 83 p. 2, 6, 11. Om Skoel, bette pieger – Fredmans Sång nr. 64 på thybomål, Om Tomas Tranströmer: Nr. 85 Nr. 87, Nr 89 p. 17, Nr. 92 s. 7-8,
 • Thorsen, Dorte J. Nr. 91,
 • Thulemark, Karin, sangerinde Nr. 62 p.3,
 • Troels-Lund, forfatter Nr. 28. p.2
 • Vale, Mikkel, præst, cand. theol. Nr. 52 p. 10, Nr. 77 s. 4-5
 • Vendelbo, Annette Nr. 62 p. 10
 • Vinterberg, Henrik, Mit møde med Bellman ( Nr. 84, p.17),
 • Vinterberg, Søren, redaktør Nr.67 p.6
 • Warming, Per, trubadur, forfatter Nr. 57 p.5, Nr.69 p.9
 • Weyde, Bodil, digter Nr.10 p.10
 • West, Katrine, konsulent Nr. 64 p.17, Nr.67 p.10
 • Wivel, Ole, digter Nr.4 p.8
 • Ølgaard, Knud, gårdejer Nr. 16 p.6
Til index/top