Koncert i Viborg – September 2021

Revseren Poul Henningsen gjorde tykt nar ad Viborg Katedralskoles festsal, da arkitekt Hack Kampmanns pompøse skole i 1926 stod færdig. Men PH kunne jo heller ikke vide, at denne lille version af Versailles-slottets spejlsal 95 år senere skulle danne ramme om den perfekte Bellman-koncert.
 Næsten 100 tilhørere var på plads, da Selskabet Bellman i Danmark stillede op med tre sangere, tre blæsere og en pianist. Coronaen var skyld i, at arrangørerne flere gange måtte udskyde koncerten. Men søndag eftermiddag den 26. september skulle det være.
 Nu skulle et midtjysk publikum stifte bekendtskab med Bellmans verden i 1700-tallets Stockholm. Samtidig fik de Bellmanske aktører et lille indblik i Viborgs middelalderlige domkirkekvarter. Blandt andet besøgte selskabet Christian den Tredjes arbejdsværelse i Gråbrødre Kloster.

 På grund af sygdom måtte Judith Wehrle fra Aarhus Symfoniorkester træde til som fløjtenist. Besætningen var i øvrigt sangerne Sisi Cohrt, Jarl Forsman og Steen Nordberg-Nielsen samt fagottist Henrik Bøggild, klarinettist Thorbjørn Kjærgaard og pianist Flemming Klyver.
 Som lokal medarrangør bød Jytte Løvaa, selskabets revisor og medlem af styrelsen, velkommen. Henrik Bøggild havde påtaget sig rollen som den, der skulle guide deltagerne gennem de i alt 18 musikalske indslag, herunder tre fællessange. Da han præsenterede det brogede persongalleri fra Fredmans Epistler, benyttede han sig af Carl Michaels egne karakteristikker.
 Den velbesøgte koncert var gratis og det samme med det glas vin, som aktører og publikum helt i den Bellmanske ånd kunne skåle med, da de sidste klapsalver havde lydt.
I sin invitation skrev Bellman-selskabet “Välkomna alla!” Viborgenserne kan kvittere med “Välkomna åter!”.

En tilhører: Jesper Overgaard

Til index/top