Sangaftenen på Gentofte Hovedbibliotek, 19. maj 2017

Referat af Bellman Sangaftenen 19. maj 2017 på Gentofte Hovedbibliotek.

Det blev endnu en vellykket og hyggelig sangaften, hvor formanden Henrik Bøggild havde tilrettelagt et spændende program, som helt klart var succes hos de cirka 40 fremmødte tilhørere.

Sangene var på dansk i Leif Bohns oversættelse, og musikken fremførtes på bedste vis af et dygtigt firemands ensemble plus Henrik på den flotte, gamle fagot. Det var altså instrumenter som på Bellmans tid: Cembalo, barok cello og to traversfløjter.

Henrik causerede afslappet og muntert ind imellem de otte kendte fællessange, og Jarl Forsman optrådte med tre numre. Han reciterede dem fremragende fortolket på dramatisk vis, da hans sangstemme ikke var i orden – og vores begejstring var stor! Det var en dejlig og anderledes oplevelse!

Det var FE45 ”Molberg, min bror” i vekselsang med Henrik, og så de to ikke nummererede ”Mutter, jeg kommer” og ”Mutter, porten er lukket”. Spændende originaltekster, lidt vovede og med meget lidt overladt til fantasien!

Vi arbejdede os støt og roligt igennem de mange vers i den meget smukke ” Træd frem du Nattens Gud” – med to drikkepauser undervejs. Og formanden oplyste her, at brændevin i slutningen af 1700-tallet kun var på 10 procent, og han huskede os på, at Bellman ikke var en drukkenbolt, som hans kendte figur Fredman og dennes vennekreds blandt de subsistensløse i den tids Stockholm!

Vores tidligere formand Søren Sørensen supplerede med et par sjove anekdoter om Leif Bohns problemer med oversættelsen – og kunne forklare lidt om Bellmans brug af mytologiske figurer.

Søren skrev dagen efter dette til hjemmesiden og medlemsbladet – om Henriks nykomponerede melodi til ”Mutter, porten er lukket”: ”I sin begejstring over gendigtningerne af Fredmans Epistlar og Fredmans Sånger kastede Leif Bohn sig også over nogle af de tekster som Kellgren ønskede at udelukke fra den endelige redaktion af epistlerne. Men så har vi til gengæld fået dem på dansk i samlebindet fra 1997. En af disse apokryfe epistler har begyndelsesordene Mutter, porten er lukket. Der er ikke bevaret nogen melodi. Hvad gør en SBiD-formand så? Skriver én, naturligvis. Den fik sin uropførelse og blev, som man kunne vente, modtaget med begejstring, velkomponeret og kantabel som den var og i overensstemmelse med stilen i hele det øvrige repertoire. Henrik Bøggild høstede berettiget begejstret hyldest for melodien.

Vi håber at kunne arrangere flere sangaftener i fremtiden – en god måde at præsentere Bellman på!

Altid med offentlig adgang og ganske gratis!
Referent: Dorte Koksbang Jepsen. Foto: Georg Amsinck.

Til index/top