Udgivelsespræsentation, Sophienholm, 18. maj 2016

Onsdag den 18. maj 2016 kl. 15 på Staldloftet, Sophienholm, Nybrovej 401, Kgs. Lyngby.

Forfatteren Søren Sørensen, selskabets mangeårige formand, udgav i eget regi, men helt i selskabets ånd:

SOPHIENHOLMSONETTER & ANDRE DIGTE

Genre: Poesi. Paperback, 102 sider. I handlen fra 18. maj 2016. Vejledende udsalgspris: 125 kr.

“Kære venner!
Det ville glæde mig at se dig/jer.
I en samtale med Bellmankenderen Hans Lundsteen præsenterer jeg min 8. digtsamling Sophienholmsonetter og Andre Digte som netop er udkommet på Det Poetiske Bureaus Forlag. Den der måtte kende den oprindelige udgave, vil her møde 4 gange så mange digte, også om mange andre emner end Carl Michael Bellman. På forhåbentligt glædeligt gensyn, Søren.”

Søren Sørensens tredje digtsamling på Det Poetiske Bureaus Forlag tager tråden op fra de to foregående, “Ellekrogselegier” (2011) og “Kontrapunkt” (2013), samt ikke mindst antologien “Med andre ord” (2015) hvor forfatteren præsenterede en række af den klassiske europæiske litteraturs mest formfuldendte poeter i egne gendigtninger.

“Sophienholmsonetter & andre digte” indledes med en sonetsuite centreret omkring det kunstneriske liv der udfoldede sig på Sophienholm Slot ved Bagsværd Sø i begyndelsen af det 19. århundrede hvor bl.a. Jens Baggesen, Adam Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg havde deres gang. 
Vi introduceres desuden til en række mindre kendte svenske digtere foruden den allestedsnærværende Carl Michael Bellman der også pryder udgivelsens forside i Sørensens egen streg. Et par af bogens digte er således oversat fra svensk. 

Hele samlingen er skrevet i stramme klassiske former, som sonetheksameter og distikon, former som forfatteren vel behersker i højere grad end nogen anden nulevende dansk forfatter. 

Kom til vores udgivelsespræsentation, køb bogen til særpris og hør forfatteren fortælle og læse op.

Se nærmere om forfatteren Søren Sørensen:

Søren Sørensens hjemmeside.
Litteratursiden om Søren Sørensen
Dansk Forfatterforening om Søren Sørensen
Wikipedia, den frie encyklopædi som alle kan redigere: Søren Sørensen

Sophienholmsonetter & Andre Digte præsenteredes på Staldloftet, Sophienholm:

Forfatter Søren Sørensen blev for år tilbage kontaktet af Det Poetiske Bureaus Forlag, ‘- om tiden ikke kunne være inde til en opfølgning af de tidligere poetiske bidrag ?’ Der røg den gudstjeneste. I stedet kastede Søren sig over digteriet. I løbet af den søndag blev det til digtværket Sophienholm Sonetter.

Sonetter kan man digte enkelte af, men en digter, som Søren Sørensen, vil ikke det middelmådige, det står sig ikke for en mester. 
Det blev til XV, hvilket på godt dansk betyder femten, i poesiterminologi en mestersonet eller sonetring. 

Og hvad er så lige en sonet ?“, spørger den prosaiske læser ? Vi prøver med en forklaring: 
“Sonet er en lyrisk form bestående af 14 elleve-stavelses-vers, grupperet i to samrimede kvartetter og to ligeledes samrimede terzetter. 
Typiske rimstillinger er ABBA ABBA CDC DCD, men variationerne er mangfoldige”.

Ved den velbesøgte præsentation på Staldloftet havde den Bellman-kyndige Hans Lundsteen* forberedt en række spørgsmål til Søren Sørensen om den nye digtsamling. 

Fra Georg T. Amsincks notesblok: Præsentationen af Sophienholmsonetter & andre digte

Staldloftet ved Sophienholm den 18. maj 2016. Søren Sørensen adresserer sine tilhørere.
Onsdag den 18. maj om eftermiddagen, præsenterede digteren Søren Sørensen sin nyeste digtsamling Sophienholmsonetter & andre digte på Staldloftet ved Sophienholm slot. 

Omkring 25 indbudte gæster, fra flere litterære selskaber, bænkede sig omkrig det store bord. Blandt gæsterne så man formanden for H.C. Andersen selskabet, Claus Tilling, og repræsentanter for Dansk-Svensk forfatterselskab, hvor Søren Sørensen i år er blevet æresformand. Selskabet Bellman i Danmark var repræsenteret ved næsten hele styrelsen, forestået af formanden Henrik Bøggild samt flere prominente medlemmer af selskabet. 
Bellman kenderen og medlem af Selskabet Bellman i Danmark Hans Lundsteen holdt en dialog med vores tidligere formand, der illustrerede sine svar ved at læse udvalgte digte fra det nye værk. Læredigt om sonetter var næsten skrevet til Karen Nordentoft, men ellers er verseformerne propædeutisk beskrevet i bogen. Hans Lundsteen kom ind på digtet som håndværk og kaldet i samme forbindelse. Søren Sørensen svarede igen med at læse Ordets elskere og kom straks ind på det forhold, at digte selvfølgelig stiller krav til læseren. 
Efter en ordveksling startet af Hans Lundsteen med udfordringen: “Hvor er din romantiske spot Søren”, riposterede denne ved at tale om udvikling, rundgang og genopstandelse, for straks at læse digtet: Påske morgen
Digteren holdt på, at vi nu skulle have en pause for at vederkvæge ganen. Vin og vand blev gavmildt delt rundt ihukommende salig Carl Michael Bellman og vi fik samtidig et digt fra sonetterne i begyndelsen af bogen, hvilket lagde op til en længere diskussionen om netop Bellman, livet og døden samt for begge de herrer spørgsmålet om religionen. Digtet Svanesang blev læst, men først efter at selskabet havde bifaldet, at Henrik Bøggild nu har sat musik til Bellmans salmer. Og nu kom en interessant detalje frem. Søren Sørensen, der jo som vi ved er multikunstner ser altid, at der bag hvert et digt står en maler, som er med i den skabende proces. Uden at vide det, vil jeg tro, at også musikken må spille en stor rolle i Søren Sørensens kunstneriske udfoldelse. 
Bo Lillesøe lykønskede på digterisk vis den nyudgivende poet, og til sidst afsluttedes med digtet Mandjævning, om kampen mellem Homer og Bellman. Og hvem er så de største digtere efter Søren Sørensens mening ? Selvfølgelig Goethe, Petraca og Bellman. Tiden var udløbet, og loftet skulle forlades inden kl. 17. Tillykke Søren Sørensen med den nye udgivelse. Ikke alene er det en nydelse at læse digtene, men at høre dem læst op af dig selv er et privilegium. 
Sophienholmsonetter & andre digte kan købes på “Det Poetiske Bureaus Forlag” Eller hos Søren Sørensen selv for 125 kr.
Georg T. Amsinck 

* Provst, pastor emeritus Hans Lundsteen, Frederiksberg. Hans Lundsteen blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1959. Efter et år som hjælpepræst ved Skt. Markus Kirke i Aalborg blev han i 1961 kaldskappelan ved Kildevælds Kirke i København. I 1968 kom han til Solbjerg Kirke på Frederiksberg som residerende kappelan. Der blev han sognepræst i 1974 og fra 1988 til afskeden i 1997 tillige en vellidt provst for Frederiksberg Provsti. Hans Lundsteen har blandt andet været medarbejder på professor Hal Kochs værk om »Et kirkeskifte« fra 1960 og har gennem årene skrevet adskillige artikler om forskellige teologiske emner. Hans Lundsteen er stærkt engageret i lokale sammenhænge og i øvrigt en ivrig sejlsportsmand.

Hans Lundsteen stod for selskabets udgivelse nr. 6: C.M. Bellmans Salmer og har været medredaktør af flere andre.

Til index/top