Bellmandagen, 14. august 2016

15. sæson af den traditionelle Bellmandag var planlagt til Sophienholms smukke skråning.

Imidlertid måtte vi atter en gang trække indendøre, med genbrug af Lyngby Parkkirkegårds Store Kapel, Gyrithe Lemches Vej 9, 2800 Kongens Lyngby. 

Allersidste nyt, 12. august kl. 15:10:

Det er netop besluttet at Bellmandagen på søndag flyttes inden døre. Statsministerens have på Marienborg stilles til rådighed for Haveselskabets ‘Åbne Haver’, så der vil være massive trafik- og parkeringsproblemer på Nybrovej. Dertil kommer usikkerheden om vejrsituationen.

Ved kørsel ad rute 19 benyt afkørsel 16 (Fortunbyen).Drej til højre ad Klampenborgvej. 
Drej umiddelbart efter til højre ad Lundtoftegårdsvej og følg den, parallelt med motorvejen, godt 1 km. 
Drej til venstre ad Anker Engelundsvej, der ender udfor Gyrithe Lemchesvej.
På gensyn. 


Udvalget har lagt store planer i år og programmet er nu fastlagt. Tema: Ulla Winblad og Bacchi Orden
Solister: Anna Carina Sundstedt og Jarl Forsman. Musikalsk ledelse: Henrik Bøggild

Foruden Fredmans Epistler og Sange byder der på eksempler fra den danske Bellman-påvirkning. 

Arrangementet støttes af en række fonde: Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, Lyngby-Tårbæks Kommunes Kulturfond, Drostfonden samt Nordeafonden.

Velkomst: Selskabet Bellman i Danmarks formand, Henrik Bøggild
Taler og bekransning af Bellmanbusten: Borgmester Sofia Osmani
Konferencier, Claus Jarløv

Program:
Croebelis: Symphonie nr. 5, 1. sats
Fællessang: Fredmans Epistel 2, Ja, stem nu fiolen …
Fredmans Epistel 4, Hej musikanter … (Jarl Forsman)
Fredmans Epistel 64, Skam dig dit fæ … (Anna Carina, Jarl og kor)
Fredmans Sang 24, Kroen (Kor, Vokalsekstetten Classix )
Scalabrini: Fra Kjærlighed uden Strømper, Arie, (Anna Carina)
Pause
Croebelis: Symphonie nr. 5, 2. sats
Fællessang: Fredmans Epistel nr, 82, Hvile ved denne kilde …
Fredmans Epistel 7, Frem med basfiolen … (Jarl Forsman)
Bacchi Orden 14, Ulla Winblad (Anna Carina) og kor)
Sang 46, Hvorhen du vender dig … (Anna Carina, Jarl og kor)
Epistelen Mutter jeg kommer … (Jarl Forsman)
Croebelis: Symphonie nr. 5, 3. sats
Fællessang: Fredmans sang nummer 21, Måltidssang
Fredmans Epistel 33, Stolte stad. (Anna Carina og Jarl)

Det hele sker akkompagneret af fyldigt orkester, kor og solister.

Vi overdriver næppe, når vi lover: “Det bliver en mindeværdig eftermiddag”

Foto: Alex Pedersen

Bellmandagen 2016 er støttet af:
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Drost Fonden og Nordea Fonden.

SBiD’s Sophienholmudvalg består af:
Dorte Koksbang Jepsen, Karen Nordentoft, Jarl Forsman og Henrik Bøggild.


Bellmandagen 2016 fik pæn presseomtale.

Dorte J. Thorsen gjorde os opmærksom på sin højst aktuelle artikel Svenske Bellman fejres på søndag.


Bellmandagen 2016 ANMELDT AF Af Georg T. Amsinck, Civiløkonom og styrelsesmedlem i SBiD. Bragt i MfSBiD nr. 90.

Før dette års Bellmandag kunne man se, at koncerten ville blive væsentlig anderledes end tidligere. Selskabet havde fået ny formand, og Henrik Bøggild startede tidligt med at planlægge et program, der også baserede sig på dansk musik fra tiden af blandt andet komponisten Croebelis med hans koncert nr. 5 i tre satser, som kunne fremføres sats for sats gennem hele programmet af barokorkestret Flora Danica. Men også Scalabrinis musik og her især Grethes arie fra ”Kierlighed uden Strømper” af Johan Herman Wessel ville kunne spille en væsentlig rolle. Henrik Bøggild, der af profession er komponist, arrangerede så selv den flerstemmige musik og sang til de af Bellmans viser, som skulle fremføres under koncerten. En stjernespækket skare af kunstnere blev inviteret til at bære de to afdelingers underholdning.
Af særlig interesse kan det nævnes, at noget så sjældent som Carl Michael Bellmans “Bacchi Orden” nr. 14, Ulla Wiinblad, blev planlagt til at synges af sopranen Anna Carina Sundstedt sammen med vokalsekstetten ClasSix. For de der måtte være interesserede i at vide mere om denne loge, er Peter Linds artikel om spøg og alvor i Bacchi Orden på siderne 464 ff., i den af selskabet nys udgivne bog Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter, uundværlig. Det er også værd at nævne, at skuespiller og sanger Jarl Forsman skulle fremføre egne fortolkninger af Bellmans viser for til sidst at slutte programmet af med Anna Carina Sundstedt og publikum. Vi glædede os alle – gutår.

Haveselskabet og statsministeriet satte en stopper for koncertens gennemførelse på Sophienholm, da de uden at informere Lyngby kommune gennemførte et åben have arrangement på Marienborg, som ligger lige i nærheden. Alle veje og parkeringsmuligheder blev okkuperede, så Selskabets formand besluttede at forlægge vort arrangement til Store Kapel, men som han trøstende sagde ved velkomsten: “Akustikken er langt bedre indendørs”. Dertil skal der føjes, at det blæste så meget, at lydforholdene udendørs ville have været problematiske. Selskabets formand bød velkommen til Lyngbys borgmester, repræsentanter for ambassaden, gæster fra udlandet og selvfølgelig publikum. Han fremhævede, at Carl Michael Bellman var kendt internationalt og at Danmark blev betegnet som Carl Michael Bellmans andet fædreland. Efter at have takket fondene gav han ordet til Sofia Osmani, Lyngbys borgmester, der i dagens anledning havde iført sig den enorme og imponerende borgmesterkæde. Hun slog fast, at Lyngby er glad for Bellman og Selskabet Bellman i Danmark, som begge passer godt til Sophienholms setup. Inden borgmesteren bekransede Carl Michaels buste, gjorde hun det klart, at kommunen ville støtte arrangementet indtil år 2019.

Claus Adam Jarløv fra barokorkestret Flora Danica var konferencier. Han tog os med på en rejse tilbage i tiden og agerede som en velhavende dannet mand, der ønskede at imponere sine gæster, altså os, med god underholdning. Han forventede til gengæld, at vi applauderede højt som tiden bød, og morsomt nok smittede hans forventning så meget af, at der under hele koncerten blev klappet og hujet, når det var fortjent. Simoni dal Croebelis er kendt som dansk komponist i udlandet, men kom oprindeligt hertil fra Nederlandene. Han bragte international kompositorisk luft til København og efterlod ved sin død i 1790 en stor produktion af musik, hvoraf man på denne dag spillede hans 5. symfoni i tre satser og en afslutning. Satserne blev fordelt over hele koncerten som en lysende ledetråd. Første sats var en hurtig let og luftig allegro, der præsenterede hele orkestrets musikalske register. Anden satsen en langsom men smuk dialog mellem violiner og fløjter. Tredie sats helt i tidens ånd, med en smuk generalbas og melodistemmerne flydende ovenpå. Sidste sats var La Tempete. Igen spillet med udsøgt indføling af første violinisten Stefanie Barner. Man kunne ligefrem fornemme Vivaldis De fire årstider i ansatserne. Godt set af Henrik Bøggild, og et behageligt møde for os andre. Oh jo. Og så deltog formanden endog som fagottist i orkestret.

Solisterne var Anna Carina Sundstedt og Jarl Forsman. Jarl Forsman opfordrede straks orkestret til at spille ved at hilse med begyndelsesordene til FE 4 “Hej musikanter”. Veloplagt indledte han en afdeling med Bellmans sange. Til næste sang FE 64 “Skam dig dit fæ” fik han selskab af sopranen Anna Carina Sundstedt, der passende var klædt i Bellmanrød kjole. Smuk at se på og med en dejlig stemme. Vokalsekstetten ClasSix var passende til sangen også indarrangeret. I stedet for at imitere instrumenter hørte vi Flora Danicas egen cellist og valdhornist. Koret sang Fr.s. 24 “Kroen” et lille stykke skønmaleri. Disse meget velsyngende tre herrer og tre damer sang efter arrangement af Henrik Bøggild. Som vores konferencier sagde om Johan Herman Wessel. Han led af dovenskab, drukkenskab og ægteskab. Det var introduktionen til Grethes arie “ Skæbnen bød mig først Johan” fra sørgespillet “Kierlighed uden Strømper”. Central var dog Paolo Scalarbrinis fremragende italienske operamusik. Anna Carina Sundstedt viste sit store talent ved præcist at slutte sangen af med en kort koloraturpassage: “Nu mig giver Mads til Mand”. Ikke overraskende af en dame der har sunget Nattens Dronning på teatret.

Anden del af koncerten begyndte med 3. sats af Croebelis 5. symfoni. Satsen afsluttes dramatisk med tutti violinii anført af koncertmesteren Stefanie Barner, hvis barokviolin klingede forførende smukt. Inden solistprogrammet sang vi fællessangen FE 2 “Ja stem nu fiolen”. Alle tekster under hele koncerten var danske, oversat af Leif Bohn. Som i første afdeling begyndte Jarl Forsman sangrækken, og denne gang med FE 7 ’Frem med basfiolen’ (se Per Olsens “Føl på min fiol” i MfSBiD nr. 80, s. 4-6).

På et oplæg af Claus Adam Jarløv fangede Forsman tråden med den tvetydige titel og tekst. Ikke for meget, ikke for lidt, Jarl Forsman øgede uskyldigt sangens værdi med sit skuespillertalent. Desuden kom hans sangstemme flot igennem, og her i Ep 7, med en særlig smuk fortolkning og indfølelse. Orkestrets kvindelige cellist Caroline TarrasWahlberg supplerede med den skønneste solo i hvert vers.

Og så kom en første gang. Fredmans epistler og sange kender vi, men Bacchi Orden har vi ikke beskæftiget os med før, hvilket er synd, da det hører til Bellmans ungdomsmeriter, at han oprettede et fiktivt Ordenskapitel for drukkenbolte. Der findes to udgivelser nemlig “Bacchi Orden” og “Bacchi Tempel” fra 1783. Her fik vi et uddrag fra Bacchi Tempel “En Hielte Död” Hvor Ulla Winblad, personificeret ved Anna Carina Sundstedt synger med et kor af præstinder til kærlighedsgudinden Frejas ære. Nu kom Jarl Forsman tilbage, så man kunne fortsætte med en bacchanalisk pastorale mellem Mollberg og Camilla. Fr.s. 46 “Hvordan du vender dig”. Personligt studsede jeg over melodien, der er en gammel vandremelodi, kendt i Danmark under navnet “Stødt kanel”. Hvordan kan det være at jeg for min del, at hver gang jeg spiller så får jeg kanel. Næste vise var “Mutter jeg kommer” sunget af Jarl Forsman. En sang om slagsmålet ved et bal på kroen “Den blå port”. Her forekommer som så ofte hos Bellman en solo for et musikinstrument i hver strofe. Denne gang var det en fagotsolo, som formanden selv spillede.

Og så ved slutningen af vores tidsrejse præsenterede Claus Adam Jarløv os for FE 33 “Stolte stad” om Fader Movitz ́ overfart til Djurgården og den dydige Susanna. Anna Carina Sundstedt med stråhat som Susanna sang understøttet af Flora Danica, og Jarl Forsman fik lejlighed til at udfolde sit skuespillertalent med en deklameret tekst. Et magisk øjeblik, et smukt sammenspil. To valdhorn slutter koncerten, som de begyndte den. Vor konferencier Claus Adam Jarløv sørger for den rigtige applaus, som han helt fortjent også får del i. Henrik Bøggild takker alle de deltagende og især Stefanie Barner for hendes hjælp med orkestret. Endnu en dejlig koncert i selskab med Carl Michael Bellman var endt, og vi kunne med fællessangens tekst begive os hjem. Fredmans sang nr. 21 ”Så lunka vi så småningom, från Bacchi buller och tumult”. En stor tak til alle de der gjorde dagen til en uforglemmelig oplevelse.

Til index/top