Fredmandagen, 18. november 2011

Fredmandagen den 18. november 2011 i Møstings Hus behandlede Gustav III’s tid.

docent, fil. dr. Gunnar Syréhn forelæste om litteraturen på Gustav III’s tid, og forfatteren Søren Sørensen om Sveriges ydre og indre historie på Bellmans tid. 
Medlemmer af Dansk-Svensk Forfatterselskab var indbudte, og adskillige havde fulgt indbydelsen.

Til index/top