Årsmødet 9.2. 1997

  • Foredrag om Bellmanindflydelsen fra Baggesen til Schandorph ved Jens Kr. Andersen, Leif Bohn og Søren Sørensen, oplæsning ved Sørensen af brudstykker af Bacchi tempel öppnat vid en hjältes död.
  • Konferencen Bellmansommeren i Hørsholm Hørsholm kirke 14.7. 1997, foredrag af Jens Kr. Andersen og museumsinspektør Lisbet Hein, opførelse af Hertz’ Hørsholmdigte ved Erik Harbo, Bellmansange ved Anna Louise Lefèvre og Gunnar Syréhn. Afsluttedes med festlig middag på Rungsted Kro.
Til index/top