Årsmøde på Sveriges Ambassade, 7. februar 2011

Med fhv. generalsekretær Henrik Hagemann som ordstyrer afvikledes generalforsamlingen smidigt efter ambassadør Inga Eriksson Fogh hjertelige velkomst.
Til styrelsen nyvalgtes Per Warming og Karen Nordentoft, øvrige genvalgtes.

Hans Lundsteen og Søren Sørensen præsenterede bind 5 i Skrifter udgivet af Selskabet, Bellman i Billed og Digt. Som illustrationer læste docent Johan Stenström, Lunds Universitet, Carl von Snoilskys sonet Bellman i Madrid, docent Gunnar Syréhn reciterede Evert Taubes Balladen om Bellman, operasanger Erik Harbo læste Blichers digt om Bellmanbusten, og Søren Sørensen fremførte sit eget Mandjævning mellem Homer og Carl Michael Bellman, og på den måde havde de fire digtere dækket 1) Snoilskys oplevelse af Bellman som læser, 2) Taubes analyse af hovedtræk i Bellmans digtning, 3) Blichers oplevelse af Bellmansmindet, og 4) Bellman indsat i en litteraturhistorisk sammenhæng.
En dejlig beværtning med vin og canapéer dannede overgang til Nis Bank-Mikkelsens og Jan Sommers pragtforestilling af Fredmans Epistel 2 – Fredmans evangelium om at supa, dricka, ha sin flicka, epistel 36 om Ulla Winblads opvågnen og arrestation, epistel 48 om vennekredsens hjemtur gennem Mälaren en sommermorgen 1769, epistel 72 om Fredmans oplevelser med Cajsa Lisa sent om en aften, og til sidst epistel 81 om begravelsen af brokkehovedet Löfbergs hustru. Fire poetiske mesterværker mesterligt fortolket. Hans Lundsteen: Nr. 72 2012 p. 3 f.

Til index/top