Årsmøde, 4. februar 2014

Årsmødet 7. februar 2014 på Sveriges Ambassade.

Som tidligere år stillede Sveriges Ambassade velvilligt lokaler til rådighed.

Hvorledes årsmødet forløb, formanden skriver:

“Det skal indledningsvis lige nævnes, at just da den vedtægtsmæssige del af årsmødet på den fredeligste vis var afsluttet, introducerede Dorte Jepsen aftenens hædergæst, (Carl Michael Bellman) ved at fortælle om det bibelske (apokryfe) oplæg til hans festlige sang og den dydige Susanne udi Babylon; det blev så aftenens første fællessang.

Derefter indbød ambassadøren, Inge Eriksen Fogh; forsamlingen til en dejlig servering af kanapeer og dertil rødvin, hvidvin, juice efter behag og til alles store fornøjelse. 
Aftenen bød videre på et overordentlig omfattende program:

  • Først introducerede Bodil Heister fire af Ulrik Colds gendigtninger af Bellmans evangeliske digte, hvilke hun havde sat i musik, således at forsamlingen nu fik lejlighed til at synge dem; Hans Lundsten fortalte inden hver af Ulriks salmegengivelser lidt om Bellmans bibelske forlæg.
  • Sammen med cellisten Ida Nørholm fremførte Lars Forsman først Sang nr. 5c, fra Johan Glocks højtidelige jordfæstelse, og dernæst Fredmans Epistel 30,elegien ved Movitz sygeseng.
  • Desuden blev der lejlighed til at afsynge et væld af sange og epistler til akkompagnement af to trioer på skift: én bestående Morten Kirnan, Thorbjørn Kjærgaard og Henrik Bøggild på obo, klarinet og fagot og én med Ebba Prins ved flyglet, Birgitta Holst-Olsson på tværfløjte og Søren Sørensen på bratsch. Fritz Haack fortalte om hvorledes billedet af Karon i Sang Nr. 5b er umådeligt inspirerende for en tegner.
  • Per Olsen fortalte om Fredmans indre kval i at skulle vælge mellem Venus og Bacchus ( Epistel nr. 2), og egentlig skulle Alex Pedersen derefter have introduceret Fredmans Episte nr. 42, Rörende kortspelet på Klubben, men på grund af det fremskredne tidspunkt nåedes det ikke, så i stedet nøjedes forsamlingen med at synge de fire vintervers, hvilket da kom til stå som afslutning på festen til Bellmans pris.
Til index/top