Årsmøde, 4. februar 2009

Årsmødet den 4. februar 2009 bar overskriften husförhör, noget som på Bellmans tid bestod i at præsten underviste menigheden i katekismus;
Vi fik såre meget af vide om de 5 udvalgte tekster:
Om musikkens kraft i Fredmans Epistel nr. 2, “Ja, stem nu fiolen”, 
– om essensen af Sankte Fredmans lære,- efter at han længe er slemt i tvivl med hensyn til at vælge mellem kvindeskønheden og rusens salighed, og ender med begge dele: drikke, bumle, med piger tumle … 
Og for resten, når musikken spiller og dansen går og ballet er i gang, nytter det ikke noget at formørkes og skumle af jalousi, som Peter Bredström i Epistel 13, bare fordi Jergen Puckel danser tæt med kæresten, – for her er det en for alle og alle for en.
For ikke at glemme epistel nr. 25 om Ulla Winblads overfart til Djurgården, skildret i bacchanalisk stil med Ulla som den skumfødte Venus på vej til sit rige på Pafos’ ø, – i virkeligheden blot en tur i den ordinære færge over til øen, roet af en ganske almindelig færgekone; ak, således afsløres bag al staffagen af engle, delfiner og nymfer en lige så almindelig pige, endda af tvivlsom moral – men hvad er vel virkelighed? kanhænde det alligevel er omvendt: ikke Venus afsløret som letlevende kropige, men den kønne Ulla afsløret som selve Venus, skønhedens og kærlighedens gudinde.
Og Bellmans hyldestsang til kong Gustav den III blev fremstillet som et virkeligt bud på en svensk Marseillaise, et klart politisk indlæg fra Bellmans side for ret og frisind, – som måske efter kong Gustavs mord og den politiske stramning i tiden var den virkelige årsag til Bellmans fængsling.
Til slut sang vi Bellmans “Måltidssang”,nr. 21, som umiddelbart virker på én så temmelig galgenhumoristisk med sit omkvæd om at drikke med døden for øje, men ret beset rummer Fredmans indsigt i den rigtige levemåde så længe man er i live, med slutbemærkningen om at prise værten for hans gæstebud, – eller man skulle måske hellere sige: pris verden for dens herlighed. Endelig fik forsamlingen også den oplevelse at høre formanden læse et afsnit af sin kommende roman “Sisyfos i Slotsvagten”. 
Hans Lundsteen Nr. 60 2009 p.3

Til index/top