Årsmøde, 2.2. 2007

Med aktiviteterne i 2007 kom musikken i centrum som den tredje kunstart efter det litterære og billedkunsten året før. Ikke mindst prægede det selskabets tidsskrift med undersøgelser af danske komponisters brug af Bellmanmusikken, af brugen af instrumentale indslag i epistlerne og en gennemgang af melodityperne deri.

Årsmødet 2007 fandt sted i Tordenskjolds Gård hos Dansk Forfatterforening, og her var Dorthe Sondrup Andersen årets foredragsholder, idet hun fortalte om sin bog Carl Michael Bellman unplugged. Den musikalske del af aftenen forestod Erik Harbo med malerepistlerne 39 og 66, og Søren Sørensen foredrog nogle af sine gendigtninger på thybomål. Førstebibliotekar Annika Salomonsen trak fra styrelsen efter ti års ihærdigt virke, og i hendes sted indvalgtes Rasmus Agertoft. Hans Lundsteen. Nr. 52 p.11

Til index/top