Årsmøde, 1. februar 2004

Søndag den 1. februar 2004 fandt årsmødet sted på Frederiks Bastion; de fremmødte vedtog enstemmigt nye formuleringer af selskabets vedtægter og nyvalgte som suppleant til styrelsen advokatfuldmægtig Katarina Forssten, mens alle øvrige valg var genvalg.
Efter generalforsamlingen læste skuespilleren Jarl Forsman Bellmans selvbiografiske skitse “Mit Levned” og opførte sammen med pianistinden Isabel Carlander (i rollen som Lovisa Bellman) Søren Sørensens enakter “En sommerfugl på Haga”.

Til index/top