Særnummer: Parnass nr. 2-3, 2015

Selskabet Bellman i Danmarks altid meget velorienterede formand informerer sin styrelse.
Men glade budskaber skal gerne spredes, ligeså dette:

“Kære venner !

De litterära sällskapen i Sverige har netop udsendt litteraturtidningen Parnass nr. 2-3: 
– med andre ord et særnummer i 275-året.

SBiD og den danske tradition er også genstand for en artikel. 

Bladet kan bestilles via nettet. Jeg går ud fra at det findes i bibliotekssystemet også. 
Mange interessante artikler om mange vinkler på forfatterskabet og dyrkelsen af det.

Venlig hilsen, Søren.”

Til index/top