Bellman.dk bringer medlemsbladet læsbart:

Maj 2013

Som noget nyt vil Bellman.dk frem-over tilbyde skriftet ‘Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DAN-MARK’ til gratis download her fra hjemmesiden. Det indebærer flere fordele hvoraf følgende kan nævnes: 1. Foreningen kan spare porto i det omfang medlemmer meddeler os at de kan nøjes med online versionen (som er i far-ver). 2. Foreningens virke vil lettere kunne eksponeres til en større offentlighed. Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK vil være til download som pdf fra siden Medlemsblad: Dette emne har været fremsat på sel-skabets årsmøder og i personlige henvendelser til styrelsen. Derfor vil vi hermed give medlemskredsen mulighed for at tilmelde sig ordningen.

Selskabet vil stadig udsende bladet pr. post til medlemskredsen, som en vigtig del af formålet.

Læs mere her

Til index/top