Fritz Haack

Fritz Haack , Viceskoleinspektør. Udtrådt af styrelsen 2015.

Billedmager, illustrator og udgiver af kulturhistoriske bøger. Tegnet til vennen Leif Bohns oversættelser af Bellman.  Fritz Haack har illustreret 15 bøger. Desuden har Fritz Haack skrevet og redigeret flere titler. Eksempelvis:  Gyseren, “Gamle gys og sære sagn”, “Mordet i domkirken”, “Vers & historier fra det gamle bibliotek”, “De gamle huskevers”, “Læsebog for huskere”, “Der var engang – Heks og Havmand, Trold og Troldmand”, “Sange om Danmark i 1000 år – Fra Folkevisen til Kim Larsen”.
Har i en årrække deltaget i selskabets virksomhed bl.a. som medlem af styrelsen og i bladets redaktion.
Til index/top