Den røde sofa – interview m. Søren Sørensen, 12. november 2015

Torsdag den 12. november 2015: Den røde sofa – litterært program i Den2Radio,

Formanden med sidste nyt:

Interviewet i ‘Den Røde Sofa’ er nu lytbart. Se og lyt til Den2radio:

Om “Bellman, thybomål og selskabsliv” ved formanden for oversættergruppen i Dansk Forfatterforening, Morten Visby og 
Selskabet Bellman i Danmarks formand, forfatteren Søren Sørensen
Bellman på thybomål – optagelse af interview med forfatteren Søren Sørensen i Den2radio
Intervieweren er Morten Visby, oversætter og næstformand i Dansk Forfatterforening. 

Efterskrift: Den2radio har optaget en samtale mellem oversætteren Morten Visby og Søren Sørensen til snarlig udsendelse både på FM og nettet.

Baggrunden var Forlaget Klims udgivelse 2000: ‘Carl Michael Bellman SKOEL BETTE PIEGER, en uhðwalg af Fredmans Epistler og Sange på thybomål   i Søren Sørensens gendigtning. Tekster som af pressen blev sammenlignet med Aakjærs og Thøger Larsens dialektdigte.

Emnet for interwievet var Sørens gendigtninger af udvalgte Bellmandigte til thybomål; nogle af dem læser han op til belysning af teknikken. 
De to thyboer drøfter også thybomålet som sprogligt fænomen og det forhold at digtere som Jakob Knudsen og Jeppe Aakjær også har valgt deres variant af det jyske til oversættelse af klassiske tekster (Ciceros 3. Catilinatale og Robert Burns’ Should old aquaintance be forgot).

Søren giver på opfordring en karakteristik af storheden i Carl Michael Bellmans digtning, og interviewet indgår dermed i rækken af markeringer i anledning af Bellmans 275 år i 2015.
Et af eksemplerne er Fredmans Epistel nr 24 Till kära mor på Bruna Dörren, på thybomål Te wår muer o Æ Bruwn Daer:

Kära syster
mig nu lyster
med dig tala förr’n jag dör
Dubbelt öl ger gott humör;
enkelt öl jag aldrig smaker;
brännvins ångst mitt hjärta skakar
och jag står vid gravens brädd
som en Bacchi hjälte klädd,
men föraktad och försmädd

Kära syster
för min egen skugga rädd.
mig nu lyster
att få taga mig en sup
sen gå i mitt mörka djup.
Uret pickar,
Charon skickar
slup.
Tag mig den och den
Kära mor, ja hickar
Bacchi safter fröjda mig än.

Do, mi søester
Æ no løester
Tåel lidt með ðæ far end æ døer.
Dobbel øl gjer godt humøer;
Hwidtøl er et nøj æ drikker;
Bræjwinsångst mi hjart det prikker,
Weð æ graw sin kan æ stoer
Með æ Bacchuskrans om hoer
Men foragte’ og forgjoer,

Do, mi søester
Ræj mi skygg’ den om mæ slår.
Æ no løester
Te do skjænker snaps no båer’;
Andt kan graw og møerk så klåer’.
Klokkslag pikker,
Karon wrikker
åer’.
Æ foer jen te jen,
Hør do muer, æ hikker;
Bacchus’ safter gjør mæ glåð igjen.

Kom ind til Den Røde sofa og lyt: Den2radio

– Når du nu alligevel er på besøg i Den2Radio, så kig & lyt også til forfatteren Thorstein Thomsen, der fortæller om sin roman “Bellmans Guitar”: Thorstein Thomsen

Til index/top