Sangens År, 2008

Som bekendt har året 2008 været udnævnt som Sangens År – af to af hinanden uafhængige instanser.

På initiativ fra Danmarks Radio og med deltagelse fra bl.a. undervisnings- og kulturministeriet inspireredes organisationer og institutioner til overalt i landet og gennem hele året at fremme sangen i ordets og begrebets videste forstand. Det er resulteret i et stort antal arrangementer. Imidlertid har styrelsen ingen underretning om i hvilket omfang værker af Carl Michael Bellman er blevet præsenteret.

For et selskab hvis hovedperson er sangskriver, og hvis sange ikke mindst i Danmark har og har haft så stor udbredelse, er et således dobbelt sangens år en yderligere tilskyndelse til at dyrke de fredmanske sange. Mellem den 3. februar og den 26. november har Selskabet på egen hånd forestået to arrangementer, samarbejdet med andre om to og ydet bidrag til andres arrangementer i to tilfælde: den 9. august var Bellman repræsenteret ved Store Bogdag på Hald Hovedgård ved Viborg, og den 23. september ved den danske klassikerdag på Vartov i det centrale København.

De litterære selskaber har igen i år præsenteret sig for de fremmødte i herregårdsparken ved Forfatter- og Oversættercentret Hald Hovedgård, vort selskab dels ved formanden, dels ved et lokalt bosat medlem; desuden indgik Fjäriln vingad i det program som Erik Harbo i samspil med Søren Sørensen forestod i anledning af Sangens År.

Længe inden planerne fra DR og ministerierne var kendt i offentligheden, havde den danske klassikerdag valgt emnet den danske sang til årets litterære klassiker. Selskabet har ved Fredmandagen i 2007 og gennem artikel både i Meddelelser fra SBiD og i andre organer dokumenteret Bellmans plads som leverandør af tekster og især melodier til den specielle litterære genre som kaldes den danske sang. Det samme skete ved i hvert fald et af arrangementerne på den danske klassikerdag den 23. september, da Søren Sørensen forestod en fyraftenssangtime på Vartov.

Til index/top