Kirker og Herregårde i Vestjylland, Juni 2014

I dagene 16. – 19. juni 2014 afholdtes på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle ved Vemb kurset “Kirker og Herregårde i Vestjylland”

Det bliver med islæt fra Blicher-Selskabet og fra Selskabet Bellman i Danmark:
Tirsdag den 17. juni kl. 17-18 Operasanger Erik Harbo (fmd. Blicher-Selskabet) – vil belyse Blichers forhold til Nr. Vosborg.
Tirsdag den 17. juni kl. 19.30 er det forfatteren Søren Sørensen (fmd. Selskabet Bellman i Danmark)- der giver et udkig til Bellman og hans venner på herregårde i egnen omkring Stockholm. Søren Sørensen skriver: “Herregården repræsenterer et kulturbærende element i de nordiske lande og optræder med stor hyppighed og tyngde i litteraturen hos bl.a. Blicher, H.C. Andersen og Gustav Wied. Carl Michael Bellman var en hyppig og velset gæst på herregårde og slotte hele sit liv, og en stor del af hans forfatterskab uden for Fredmans Epistlar og Sånger handler om oplevelser på Upplands og Sörmlands godser”
Nærmere oplysninger på: Skærum Mølle eller hos de medvirkende. Kursusprogram Skærum Mølle

Til index/top