Hans Lundsteen

Hans Lundsteen, provst. Udtrådt af styrelsen 2015.

“Som ren amatør i beskæftigelsen med Bellman, inspireret gennem nær forbindelse med Leif Bohn og opmuntret til videre beskæftigelse med digteren ved oversættelserne fra Leif Bohns hånd, er jeg med i redaktions- og styrelsesarbejdet som medlem og sekretær”.
Til index/top