Georg Teddy Amsinck

Georg Teddy Amsinck, civiløkonom, H.D.

Mere end 25 år har jeg arbejdet i medicinalbranchen. Efter endt eksamen i HD, med speciale i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København, fik jeg snart stillingen som administrerende direktør i et nystartet aktieselskab med basis i Tyskland. Her var jeg i mange år, men senere i min karriere startede jeg og fire andre fra branchen vores eget importfirma. Da det uden tab eller gevinst blev solgt til femtemanden, var jeg i mellemtiden blevet folkepensionist, og som seniorborger nyder jeg nu livet.

Kunstnerisk har jeg som Jarl Forsman spillet i Tivoligardens orkester som klarinetist. Det var meningen, at jeg skulle gå videre på konservatoriet, men det mislykkedes, og jeg har siden haft et ulykkeligt kærlighedsforhold til klarinetter. Hvad kan man bedre erstatte tabt kærlighed med end en god sang.
Medlemskabet af SBiD tillader mig at komme ind til kunstens inderste væsen, hvilket jeg sætter stor pris på.

I styrelsen som suppleant februar 2015. Fra 2016 styrelsesmedlem og kassemester.

Til index/top