Claus Arup

Claus Arup, advokat

“Har holdt af Bellman fra barndomsårene, hvor sange og epistler hyppigt blev spillet og sunget i hjemmet. Er ikke selv udøvende, men har bevaret glæden ved Bellman og blev medlem af Selskabet ved et af Leif Bohns og Hans Brodersens ypperlige viseforedrag i Tisvilde i 1995. Suppleant til styrelsen i 1999, vist nok mere på grund af styrelsens konkret motiverede ønske om at få tilført juridisk erfaring end mine musikalske og videnskabelige evner”.
Indtil generalforsamlingen 2004 en højst fortjenstfuld suppleant til styrelsen.
Claus Arup døde oktober 2018, han  var tilknyttet styrelsen som særligt sagkyndig.

Til index/top