Eva Holbek

Eva Holbek , email.dk skoleinspektør, cand.pæd.psych.aut. Udtrådt af styrelsen 2015.

“Ingen studenterfester uden Bellman! – Men,- dybere viden om og genuin kærlighed til den store digters musik og tekster fik jeg først, da jeg blev gift med Bellmanoversætteren Leif Bohn”.  Suppleant til styrelsen.
Til index/top