Til kongen da digteren ansøgte om at blive sekretær ved nummerlotteriet i december 1775

Deres Majestæt tillader
Deres ringeste poet
Lader døden blive bet,
Står lidt op, mens ganen bader
I et glas champagnevin?
Og om skjaldens matte tunge
End engang får lov at sjunge
Med en Gyllnborg og Dalin.

Se, da vil jeg godt bedyre
Hvordan lykken ejer magt,
Ganske underdanigt sagt
Ved lidt toner fra min lyre
Over vugge, grav og kår.
Lys i lykkens alterstager,
Men så mange hende jager
At jeg ikke adgang får.

Hvor gevinster er at vinde
Søger jeg et hverv, en løn,
Men Fortuna, rig og skøn,
La’r ej noget lysglimt skinne
I mit lave, mørke skjul . . .
om ej, Sire, det behager
Dem at være huld og fager,
dør poeten inden jul.

1775

Til index/top