Ledere/ kommentarer

 • 2016: Ny formand for Selskabet Bellman i Danmark, SBiD. Nr. 88 p.3
 • 2016: Ny redaktør af Medlemsbladet, MfSBiD. Nr. 88 p.2, Nr. 90 s. 2, Nr. 91, s. 2,
 • 2017: Referat af årsmødet. Af Helle Gade Kohl. Nr. 92 p. 3-5
 • 2016: Referat af årsmødet. Nr. 88 p. 4-5
 • Bellman og Beethoven? Nr. 47 2005 p.11
 • Bellman som operalibrettist? Nr. 39. 2003 p.3
 • Bellman på jysk – Jørgen Holst Nr. 85
 • Bellmandagen på Sophienholm 2017, foromtale: Henrik Bøggild, Formand. Nr. 92 s. 6
 • Bellmansange i højskolesangbogen? Nr. 37 p.10
 • Blåsen nu alla, hör böljorna svalla, åskan går… (om MfSBiDs 25 numre) Nr. 25 2000
 • De allerbedste vinger Nr. 56 2008
 • Det skulle bare mangle! Nr. 34 2002 p.3-4
 • En stor tak til Erik Harbo og Alex Pedersen. Nr. 92 s. 6
 • En varm kartoffel + À propos drikkelse.Nr. 62 2009 p.7
 • En værre én? Nr. 28/2001 p. 12
 • Forvekslingskomedien Nr. 62 2009 p.2
 • Friedrich Gottlieb Klopstock og Bellman – Bo Lille / Red. Nr. 78 p. 5
 • Gåden Bellman Nr.57 2008 p.2
 • Ja, men det er da osse sanden: Nr. 79 p. 2
 • Hvem er hvad og hvor – Krokone og bjørn i duet. Kartoflen? Nr. 61 2009 p.15
 • Hvis hustru blev hvad ved hvilken handling i hvilken af Fredmans sånger? Nr. 63 2009 p.14
 • Hvor kendt … Bellman? Nr. 27
 • Hyldest til Lovisa Nr.35 2002 p.
 • Højt fra træets grønne top. Nr. 81 2014 p. 5,
 • I Bellmans ånd at der kun er mænd i styrelsen? Nr. 36
 • Kendte Ingeborg Stuckenberg Bellman? Nr. 54 2007 p.2
 • Koncerthuset Sant va dä ty vi äro många. Nr.60 2009 p.2
 • Kritiske røster (om oversættelser af FE 82) Holger Scheibel & red. Nr.62 2009 p.8
 • Kære Søren Sørensen. Leif Kristensen. Nr. 68 2011 p.8
 • Lundquist, Jan, interview ved Randi Larsen. Nr. 91 s. 16f
 • Melodierne? Nr.30/2001 p.15
 • Leder. Nr. 65 2010 p.2
 • Leder. Nr.66 2010 p.2 (om Danmarks Radio)
 • Medlemsinformation ved Alex Pedersen Nr 77 s. 2
 • Om komponisten Carl Gottleb Bellman og om billedhuggeren Louis Hasselriis. Nr. 44 2005 p.9
 • Om Tomas Tranströmer – Søren Sørensen Nr. 85
 • Ravaillac. Nr. 46 2005 p.3
 • Saloppen? Nr. 40 2004 p.12f
 • Sangens år 2008 Nr 55 2007
 • Redaktøren har ordet. Nr. 89 p. 2,
 • Sant va dä nr. 1 1994 (om selskabets rolle i dansk identitet) p.2
 • Sant va dä nr. 2 1994 p. 5 (om Bellman i dansk guldalder)
 • Sant va dä nr. 3 1994 p.5 (om pligten til at være uenig)
 • Sant va dä Nr. 4 1995 p.7 (200 år)
 • Sant va dä Nr. 5 1995 p.7 (om CMB som danske digteres kastaliske kilde)
 • Sant va dä Nr. 6 1995 p. 7 (om Bellmans allestedsnærvær i dansk litteratur)
 • Sant va dä Nr. 7 1995 (om drikkeri og erotik i Bellmanforolkningen)
 • Sant va dä (om litterære selskaber i litteraturloven) Nr. 8 1996 p.2
 • Sant va dä (om svenskundervisningen) Nr.9 1996 p.2
 • Sant va dä (om forveksling af digter og digt) Nr. 10 1996 p. 2
 • Sant va dä (om nordisk Bellmansymposium i København) Nr. 11 1996 p.2-3
 • Sant va dä (om Bellmanbegivenheder i 1996) Nr. 12 1997 p. 2
 • Sant va dä (om propriusudgaven af samtlige epistlar og Leif Bohns samlede oversættelser) Nr. 13 1997 p. 2-3
 • Sant va dä (om provinsialisme og litteraturreception) Nr. 14 1997 p.2
 • Sant va dä (om læsekampagnen Skumringstid) Nr. 15 p. 2-3
 • Sant va dä (om videnskabelig aktivitet i de litterære selskaber) Nr. 16 1998 p. 2-3
 • Sant va dä ( om kulturpolitik) Nr. 17 1998 p. 2
 • Sant var det (om Bellmans livskraft) Nr. 18 1998 p.2-3
 • Sant va dä (om humor) Nr. 19 1998 p.2-3
 • Sant va dä ( om svenskundervisningen) Nr. 20 1999 p. 2
 • Sant va dä (om århundredets danske bog) Nr. 21 1999 p.2-3
 • Sant va dä (om litteraturrådet) Nr. 22 1999 p.2-4
 • Sant va dä (om 1999) Nr. 23 1999 p.2
 • Sant va dä (om fejlopfattelser i pressen af C. M. Bellman) Nr. 24 2000 p.2
 • Sant va dšI [om litterære klassikere] Nr. 26/2000 p. 2
 • Sant va dä II [om symposiet Sångens poetik] Nr. 26/2000 p.2
 • Sant va dä [om klassiker-udgivelser og -dage] Nr.27/2000 p.3
 • Sant va dä (om skumringstid 2001) Nr. 28/2001 p. 2
 • Sant va dä (om den tyske forskningsserie) Nr. 29 2001 p.2
 • Sant va dä (om 10-året for initiativet til stiftelsen af selskabet) Nr. 30/2001 p.2
 • Sant va dä (om skumringstiden 2001) Nr. 31 2001 p.2
 • Sant va dä (om bredden i CMB’s digtning) Nr. 32 2002 p.2
 • Sant va dä (om litteraturpolitiske visioner) Nr.33 2002 p.2
 • Sant va dä (om kuturstoffet i dagspressen) Nr. 34 2002 p.2
 • Sant va dä (om digteres indlevelsesevne) Nr. 35 2002 p.2
 • Sant va dä (om redaktion af sang- og salmebøger) Nr.36 2003 p.2
 • Sant va dä (om pressens manglende interesse for kulturelle begivenheder) Nr. 37 2003 p.2
 • Sant va dä 10 år med Bellman Nr. 38 2003 p. 1
 • Sant va dä (om manglende økonomisk støtte til litterære selskaber) Nr. 39 2003 p.2
 • Sant va dä (om en litterær kanon) Nr. 40 2004 p.3f
 • Sant va dä (om skriftseriens bd. 3) Nr. 41 2004 p.2
 • Sant va dä (om selskabets 15 år] Nr. 58 2008 p.2
 • Sant va dä ( om digtere som litterære figurer). Nr. 59 2008 p.2
 • Sant va dä verden er så stor, så stor, Lasse, Lasse lille. Nr.61 2009 p.2
 • Sant va dä (om Homer og Fredman). Nr. 63 2009 p.
 • Sant va dä (om Finland). Nr. 67 2010 p.2
 • Sant va dä (om litterære selskaber). Nr. 68 2011 p.2
 • Sant va dä: Gadedigte. Nr. 69 2011 p.2
 • Sant va dä: Julmusiken. Nr. 71 2011 p. 2
 • Sant va dä: (om svenskkundskaber) Nr. 77 p. 2
 • Sant va dä: Nr. 81 p. 2,
 • Sant va dä… ingen dricker? Nr. 82 p. 2,
 • Sant va dä… et litterært selskab engagerer sig i litteraturhistorie. Nr. 83 p. 2
 • Sant va dä… Carl Michael blev faktisk født den 4.2.1740 Nr. 84 p. 2,
 • Sant va dä… Også det er sant – om Harry Martinson: Ekosång till fjärilen Nr. 84 p. 2f,
 • Sant va dä: Om kulturarven: Nr. 86 p. 2,
 • Sant va dä: (om 275-året): red. Nr. 87, p. 2
 • Se, den lille kattekilling. Nr.56 2008 p.11
 • Se movitz, hvi står du och gråter. Nr.70 2011 p.2
 • Selskabet gør opmærksom på a) årsmødet 2015, b) Efterlysning af hænder og hoveder, Nr. 83 p. 13.
 • Selskabet planlægger udgivelse af dobbelt-cd. Carl Collin Eriksen nr. 1 1994 p.8
 • Sjá födur Berg. (om den islandske Bellmanreception) Red. Nr. 3 1994 p.3
 • Søren Sørensens thybomålsoversættelser? Nr.32 2002 p.3
 • Så lidt om www.bellman.dk ved Alex Pedersen Nr 77 p 3
 • Til dem (korrektioner til artikel om Forbuds-Sverige og til Sygdom og Lægekunst på Bellmans tid) Leif Bohn. Nr. 20 1999 p.7-8
 • Troldmanden fra rendestenen over for bankohuset (om Nis Bank-Mikkelsen) Red. Nr. 5 1995 p.7
 • Træd frem, du nattens gud. (om nytårsgaven Leif Bohns og Fritz Haacks særudgave) Red. Nr. 3 1994 p.7
 • Vad händer i Sverige? Lars Lönnback Bell- eller Fred- ? Nr.26/2000 p.16
 • Var Bellmans kone en rappenskralde? Nr.33 2002 p.3-4
 • Var det så også sandt. Nr. 85
 • Vi har modtaget (om Hertz’ “Hyacintherne”?) Nr. 66 2010 p.12
Til index/top