Bellmandagen, 16. august 2015

Den traditionsrige Bellmandag, – tradition, idet den har stået på siden 2002, – er vel overstået.

Igen i år blev der stillet der med et stort og afvekslende program:
Musikalsk åbning med Waldhornduet, Tale ved Søren Sørensen, formand for Selskabet Bellman i Danmark. 
Bekransning af bellmanbuste og tale ved fhv. ambassadør Lars Lönnback, Stockholm, selskabets første æresmedlem. 
Optræden ved Nis Bank-Mikkelsen, Martin Bagge og Jan Sommer. Fællessange.

Bellmandagen 2015 er støttet af:
Svenska Akademien, Johannes Fogs Fond, Lyngby Kulturfond, Konsul Georg Jorch og hustru Emma Jorchs Fond, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og Nordea Fonden.

SBiD’s Sophienholmudvalg består af:
Dorte Koksbang Jepsen, Karen Nordentoft, Jarl Forsman og Henrik Bøggild.


Formanden for Selskabet Bellman i Danmark sagde i sin tale bl.a.:

Käraste bröder, systrar och vänner! 

Således hilste Carl Michael Bellman sit publikum, og kæreste brødre, søstre og venner af Bellman bydes der velkommen til denne festdag hvor vi just fejrer den Carl Michael Bellman som i sin samtid blev anset for at være det venligste menneske der betrådte denne jord, den kærligste elsker og ægtemand og far, af den danske digter Holger Drachmann 100 år senere hilst som Nordens apostel for åndsfriheden, den frie tanke.

Lad os da fejre denne dag i denne hans ånd som en fest for venligheden mellem mennesker og for den frie tanke, i og med at mindes Carl Michael Bellman som det store menneske han var, den store kunstner han var, i dette hans 275. år, fejre ham 250 år efter at han indledte det kunstnerskab, den digtning og den musik som i to et halvt århundrede har løftet og befriet sjæl, sind og tanke, været en vigtig kilde til inspiration for kunst og kunstnere, musik og musikere, digtning og digtere, og desuden inspireret en kongerække af litteraturforskere, først her hos os i Norden, og i disse år nu over store dele af Europa i nye, friske oversættelser. 

Som introduktion til bekransningen af Bellmans buste:
Busten, skabt til Bellmandagen af kunstnerne Hans Lundsteen og Fritz Haack, mangeårige medlemmer af Selskabets styrelse, er en fysisk manifestation af den ånd der gennemsyrer digt og musik denne dag, vældede ud af et karakterfuldt hoved; derfor vil vi traditionen tro, men med særlig hengivelse i 275-året, bekranse den. 
Andre år har Lyngby-Tårbæk kommune påtaget sig opgaven som en manifestation af det hjertelige samarbejde vi siden 2002 har haft med hinanden. Taletid på Bellmandagen er vores bedste måde at udtrykke denne tak på. 

I anledning af feståret, de 275 år, har borgmester Sofia Osmani venligt overladt rolle og den ære det også er, til Selskabet, og hvad kunne være rigtigere da for os end at bede en af stifterne af Selskabet, nu fhv. ambassadør, fhv. minister ved Sveriges Ambassade i København, vor mangeårige ven Lars Lönnback, om at tage den lange rejse fra Bellmans by Stockholm, til bellmanianerne Oehlenschlägers og Heibergs – og nu lidt også vort – Sophienholm. Lars Lönnback er selv en hengiven Bellmansanger med livslang erfaring fra mandskoret Orphei Söner – som tidligere har medvirket ved Bellmandagen. 

Om kunstnerne Nis-Bank Mikkelsen
Sunget Bellman har danskere siden Bellmans egen tid; vor kulturhistorie kan fortælle om Det kgl. Teaters primadonna gennem størstedelen af 1800-tallet, den enestående Johanne Luise Heiberg at hun var en fremragende fortolker af Bellmans vidunderlige sange; derefter har herrerne taget over i en mesterrække med Kristian Mantzius i 1860’erne-70’erne, Johannes Poulsen i begyndelsen af 1900-tallet, næsten helt frem til den tid der blev helt domineret af Aksel Schiødtz, 40’ernes og 50’ernes førende Bellmansanger. 
Vor tid er mindst lige så heldig: vi har både Nis Bank-Mikkelsen og Martin Bagge.

Nis debuterede på plade i 1983, og siden har han gjort lykke og gjort Bellmans værker gældende med sin egen enestående indlevelse. Han synger dem på dansk med den for ham helt karakteristiske autoritet at han har kunnet får selv svenskeren til at gå med på at Bellman skrev epistlerne på dansk. 
Flere indspilninger er det blevet til, med Jan Sommer, med kammerensemblemer, på mange måder. Lad mig fremhæve Århuscd’en fra 1994 og den med Bellmanianakvartetten fra 2003. 
At Nis Bank-Mikkelsen lige siden han spillede Oehlenschlägers Aladdin for 40 år siden, har været en af vore allerfineste skuespillere og oplæsere, ved enhver, men vi tillader os at synes at dit arbejde med Bellman er den største og smukkeste appelsin der er faldet i vores turban. 
Jan Sommer: Guitarist, arrangør og huskomponist
Uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Per-Olof Johnson. Desuden kurser hos bl.a. Paco Pena. Meget aktiv musiker med en lang række koncerter i ind- og udland og optrædener i radio og TV. Har undervist i flere musikskoler, på Zahles Seminarium, MGK og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Virker desuden som arrangør og producer ved cd-indspilninger og koncerter. 

Martin Bagge
er en af dette selskabs bedste svenske venner; ikke bare er en af Sveriges førende Bellmantolkere, han har også væltet både Tivolis værtshus og vakt jubel på Sophienholms skrænter. Martin er en enestående kender af svensk barokmusik, han er komponist, arrangør i en omfattende internationalt repertoire, var i 1999 med til at stifte Svenske Visakademien som han blev formand for fem år senere efter Sven Bertil Taube – det siger lidt om arvefølgen i den rige svenske tradition. 
Vi i Selskabet her fik kontakt med Martin Bagge ved en Bellmankonference i Växjö i 1997, og jeg har aldrig glemt den aften vi gik på kroen og deltes om at kunne epistler og sange udenad. 
Kære Martin, velkommen tilbage. Dit engagement i Bellman er så stærkt at du har fået bygget en kopi af Fader Bellmans eget instrument, den citer han arvede fra sin farfar, rektor på Uppsala Universitet, citrinchen, hvilket instrument han iflg. sine egne ord dedn tiden ojämförligen trakterade. 
Jeg har altid tænkt at det må have lydt som når Martin Bagge trakterer citrinchen for os. Præsentation af de 3 vinderdigte fra digtkonkurrencen om et hyldestdigt til Bellman
Da vi planlagde markeringen af de 275 år for Carl Michael Bellman, vedtog medlemmerne på hans fødselsdag at udskrive en konkurrence om de bedste digte til hans ære. Det er sådan noget man gør eller kan gøre i festlige anledninger. 
Det er ikke fordi vi mangler hyldestdigte til vor digter. Den slags er der blevet skrevet siden 1773, da en agtet digterkollega skrev om ham: 

Din munterhed og snilde
Har ej sin lige fåed,
Og uskuld eje ville
Dit hjertes lod.

Snilde betød dengang intelligens, begavelse. 

For at kunne indlevere et forslag skulle man enten være medlem af SBiD eller professionel digter, og det er da også fra de to grupper vi fik vinderforslagene. Det eneste krav vi stillede, var at digtet på en eller anden måde skulle forholde sig til Bellman. 

Blandt de indsendte forslag valgte vi et digt af Peter Leth Christiansen, mangeårigt medlem af Selskabet med et indgående kendskab til både Bellman og den danske Bellmantradition; og med en enestående forståelse af at vor digter også er komponist og musikmenneske. Derfor valgte Peter Leth Christiansen at skrive sit 275-årsdigt på udvalgte melodier fra Epistlernes rige skat. 
Peter Leth Christiansen er på én gang en særdeles lærd forsker, professor emeritus fra Danmarks Tekniske Universitet her i Lyngby, og et sandt legebarn med forkærlighed for dukketeater. Han har bopæl i Hørsholm, og netop Hørsholm er hvad nogle vil vide, en hovedhjørnesten i historien om Bellman i Danmark. Det er derfor en særlig glæde at netop din digtsuite, som det jo er, vandt. 
Det skal selvfølgelig synges. Og da Peter Leth Christiansens sangstemme har givet op i dag, har vi overtalt Karen Nordentoft til at fremføre suiten, ledsaget af Holger Scheibel på klaver. Karen Nordentoft er medlem af Selskabets styrelse og Sophienholmudvalget, en flittig og aktiv deltager i arbejdet for at udbrede kendskabet til Carl Michael Bellman, også som billedkunstner. 
Også Holger Scheibel er et mangeårigt medlem af Selskabet med et grundigt kendskab til versekunst og rim, ikke mindst som redaktør af Politikens Rimordbog 2003 og som rimmester i den danske version af Ivan Krylovs russiske fabler fra begyndelsen af 1800-tallet. Vi er glade for at du kunne rykke til tangenterne med kort varsel. 

Fra Dansk-Svensk Forfatterselskab/Danskt-Svenskt Författarsällskap fik vi bidrag fra Bue Nordström og Tine Enger. Bue Nordströms inspiration er så tydelig som den kan være: kigger man i Fredmans Epistlar, finder man en personliste, og her står der netop en Norström, tolder, formælet med Ulla; faderen gartner i den Daurerske have; har ingen stemme, spiller ikke noget instrument, indskriver selv sine vine. – den daurerske have omgav Carl Michaels barndomshjem, så han kendte Norström fra drengetiden af. Sammenhængen er indlysende, dobbeltheden i Bellmans digtning, den eksistentielle vrede som kun med besvær nedkæmpes med lystigheden med vinens og kvindernes velvillige bistand, den har Bue Nordström fundet frem.
Bue Nordström debuterede som digter i 1980 med samlingen Udenpå, har udgivet en række andre værker i sin lange karriere, jeg har talt til otte på danske biblioteker, og NB samlingen fra 2006 hedder Dricka mycket vatten – så den har danske og svenske paralleltekster. Arbejder ellers som boghandler, nu på Göteborg Kunstmuseum.

Tine Enger er bedst kendt som romanforfatter med stærk inspiration fra nutidig svensk og norsk fortællekunst, men du nævner også Einar Már Gudmundsson og Herman Bang. Din seneste udgivelse er imidlertid digtsamlingen Brystbærer, og jeg tillader mig at citere fra en anmeldelse:
Brystbærer har en pågående sprogligt veloplagthed, flere steder er der en grum humor, og hele vejen igennem er der en hudløs ærlighed uden, at digtene dog nogensinde bliver private. En kunstnerisk udforskning af Tine Engers egne følelser og tanker i forbindelse med hendes brystkræftforløb. 
Det pågående, veloplagte, grumt humoristiske og hudløst ærlige er jo digteriske egenskaber du deler med Bellman. Få digtere har vel forstået kvinder så inderligt som Bellman, derfor er det så velgørende at opleve denne tolkning af det bellmanske univers.

Pkt. 10: Fredmans Epistel nr. 48
Ved en af tidlige Bellmandage her på Sophienholm fandt vi på at alle medvirkende skulle synge hver et vers af Fredmans Epistel nr. 48: Den handler nemlig om at vende hjem efter en festlig aften og nat i den årle morgenstund, og selv om det på Bellmandagen bare er hen på eftermiddagen, så har vi alligevel valgt at opretholde traditionen, men denne gang med vort kære publikum som medsyngende. 

Melodien er en af Bellmans yndlingsmelodier, en gammel fransk sang fra midten af 1500-tallet, som har vandret gennem landene frem til 1772 da Bellmans mindelser fra en tur hjem fra søsterens og svogerens herregård på Söder, Hägersten, gennem Mälaren formede sig til en række på 21 vers. 

Men inden vi følger Fredmans opråb fra Epistel 2 om at skruva fiolen, hej, spelman skynda, dej och stryk din silversträng, så er det mig på vegne af Selskabet Bellman i Danmark en kær forpligtelse at bringe en meget hjertelig tak til de behjertede fondsstyrelser der har ydet så rundhåndede bidrag der har muliggjort at vi har kunnet påtage os at byde Nordsjællands indbyggere og andre godtfolk på det bedste den stærke nordiske mer end 225-årige Bellmantradition kan byde på, det gælder Lyngby-Taarbæk kommune og kommunens kulturfond, det gælder Nordea Lyngby Afdeling, Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Johannes Fogs Fond, Fonden for Dansk-Svensk Samarbejde og hör och häpna: selveste Svenska akademien. 

Alle har vist forståelse for det helt særlige ved dette år og den klassikerstatus Carl Michael Bellman har og altid har haft. 
En stor tak skylder Selskabet og alle tilstedeværende også de fire effektivt arbejdende og konstruktivt tænkende ildsjæle der udgør Sophienholmudvalget: Dorte Koksbang Jepsen, Karen Nordentoft, Jarl Forsman og Henrik Bøggild.

Publikum takkede med hjertelige klapsalver.


Alle er velkomne til at bidrage med referater, kommentarer og andet.

Der er allerede indkommet: 

Kære Søren Sørensen

Først og fremmest tak for et spændende jubilæumsarrangement for Bellman – det tror jeg også at kunne sige på Bo Lillesøes vegne. 
Det var givende og inspirerende, ihvertfald inspirerende for mig 🙂 Jeg husker stadigvæk dit fænomenale foredrag om Petrach (* webred) i dansk forfatterforening. Hvis du kan bruge digtet til noget er du velkommen til det.

Med venlig hilsen, Nikolaj K. Carlsen

Et hyldestdigt til Bellman

Vi kender dine vakre smil 
som giver os et stille hvil 
ved fremmedsprogets varme kilde 
Da lader himlen sig formilde: 

Nu hører regnen stille op 
og former ordets dråbekrop 
En muse er din skytsgudinde 
som ikke lader os forsvinde 

Og du er Stockholms digterord
der skaber ordets flammekor 
Du er en sangens glade mester 
som drikker vin og går til fester 

Din tunge gløder som en dans 
og skinner blidt i regnens glans 
For verset er din kære moder 
som lærer os om sprogets noder 

Skrevet til Bellmans 275 års jubilæum 
søndag d. 16. august, NKC

Jeres, som altid emsige webred, har GooGle-snuset ‘Nikolaj K. Carlsen’ og fundet dette:

Nikolaj K. Carlsen på LinkedinNikolaj K. Carlsens BlogNikolaj K. Carlsen i ‘KommunikationsForum

(* Se:) Ordret – Søren Sørensens hjemmeside)

Til index/top