Sergel på Thorvaldsens Museum, 14. august 2010

Sergel (1740-1814)

Bellmans og Sergel stiftede personligt bekendtskab i 1779. De foregående 11 år havde billedhuggeren tilbragt i Rom, nu havde Gustav III kaldt ham tilbage til Stockholm.
De billeder vi oftest ser af digteren Carl Michael Bellman, er tegnet eller modelleret af Johan Tobias Sergel. Til gengæld er de digte Bellman skrev til sin kunstnerven, formentlig ukendte for de fleste og sjældent citerede.
Derimod vil den der har læst Søren Sørensens roman “Sisyphos i Slotsvagten” ikke have kunnet undgå at få et indtryk af deres venskab og den inspiration de var for hinanden. Dertil kommer at forbindelsen til København og Thorvaldsens lærer, Nikolaj Abildgaard, også omtales i romanen. 

Udstillingen på Thorvaldsens Museum var en oplagt anledning til at lære en af Bellmans nære venner nærmere at kende – og måske også lidt bedre forstå hvorfor de græske guder så tit optræder i Fredmans Epistlar og Sånger… Museumsinspektør William Gelius gav en entusiastisk gennemgang af de udstillede figurer og tegninger, og Søren Sørensen supplerede med parallellerne i Bellmans forfatterskab

Til index/top