Selskabets tyve-årsdag

Selskabets 20-årsdag blev behørigt markeret.

Af medstiftere til selskabet var fhv. kulturattaché, minister Lars Lönnback, Stockholm og phil. dr. Gunnar Syhrén til stede, foruden Erik Harbo, samt formanden, forfatteren Søren Sørensen til stede. Personer, der har været medlem siden stiftelsen, er Else Andersen (-nylig udmeldt), Grethe Uffe Jensen, Eva Holbek,  Hanne Bonde,  Birgit Collin Eriksen,  Bengt Ole Lindberg,  Holger Scheibel,  Elisabeth Skov, Kirsten Schønberg Sørensen samt  Morten Schønberg Sørensen. Formanden uddelte diplomer af eget design til de, der var fremmødt.
Læs mere fra medlemsblad nr.79 – se side 2-6:

Program

Tyve års virke:

Fjerde februar var der Bellman i Bakkehuset – for første gang. Dengang – i 1994.

Nis Bank-Mikkelsen sang Bellman, Erik Harbo sang Bellman, og de talte, gjorde Jens Kristian Andersen, gjorde Leif Bohn, gjorde Gunnar Syréhn, JKA om litteraturhistorien, Bohn om musikken til Bellman, Syréhn om Bellmanssprog. Formanden udbredte sig om hvor omfattende Bellmaninteressen var og havde været fra 1770 til 1994. Sveriges daværende kulturattaché Lars Lönnback sluttede ud fra det skete: Hvis man skal regne ud fra den første aften, så får Selskabet Bellman i Danmark en lys, poetisk og sangligt meget givende fremtid.

To omfattende nye projekter gik straks i gang:

Skriftserien og arbejdet med dobbelt-cd’en Bellman i Danmark. Et tredje var udsendelsen af Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark som et tidsskrift om Carl Michael, hans tid og bedrifter og om hans indvirken på dansk kultur. En af de absolut betydeligste fortalere for Bellmans fortræffeligheder var digteren og filosoffen Johan Ludvig Heiberg, og sammen med Heibergselskabet holdt vi Bellmanaften i Hofteatret. Siden tog Heiberg kegler fra øen neden for Sophienholm da Tine Topsøes operakompagni opførte Ulla skal paa Bal i 200 året for Johanne Luise Heibergs fødsel.

200 året for Bellmans død – 1995

– blev markeret med årsmøde i Det Kongelige Teater og kongelig underholdning ved Erik Harbo, Johan Poulsen og Michael Beyer. Kongeligt var det også på Det Kongelige Bibliotek som udstillede danske Bellmanværker, og hvor vi holdt litterært-musikalsk seminar på selve årsdagen for hans død med tidsbilleder fra det eftergustavianske Stockholm, fra det heibergske København og med en oversigt over højdepunkterne i den danske litteraturhistoriografi. I pinsen 1995 dannede Gotland rammen om en Bellmanfestival med deltagere fra landene rundt om Østersøen med seminar, koncerter og udflugter. Universitetet i Kiel holdt ligeledes Bellmansymposium, de danska färgerna försvarades med bravur av Leif Bohn, skrev en svensk deltager i dette blad. Povl Dissing sang, og Hanne Bonde viste billeder.

Året efter var SBiD den der arrangerede en nordisk konference om kunsten at oversætte Bellman;

Nordmændene var dengang ikke begyndt på det, til gengæld var både islændinge og finner tidligt på færde. Også H.C. Andersen og Emil Aarestrup påtog sig ikke altid lige heldige fordanskninger. Samme år udkom Skriftseriens bind 1: Jens Kristian Andersens systematiske og grundige udredning af Bellmanspor hos Danmarks guldalderdigtere – der er stadig eksemplarer at få hvis nogen savner… Hovedbegivenheden i 1997 var ikke i den forstand inden for Selskabet, men dog i Selskabet: Leif Bohn udgav sine samlede oversættelser af Fredmans Epistler, Fredmans Sange og spredte digte uden for disse samlinger.

Symposier er sammenkomster med det formål at drøfte vigtige sager.

Det gjorde nordiske Bellmankendere så i Växjö det følgende år; det svenske moderselskab havde afsluttet udgivelsen af de samlede værker, så hvad nu? Var der mere at tale om, forske i? Det viste forelæsningerne at der var. Sørensen var der, Carl Collin var der. En ny triumf indtraf i september: Dansk-Svensk Venskabs- og Kulturfond tildelte Selskabet en hæderspris på 25.000 kr. af fondens midler.

Alle gode gange er tre.

Initiativet var Jens Lunds, bistand ydede Annika Salomonsen, og lokaliteten var Musikhistorisk Museum, for emnet var illustrationer til Fredmans Epistlar og Fredmans Sånger. Det blev en succes, for kundskaberne bagved var store. Alt hvad der hidtil var indtruffet, blev imidlertid overgået i 1999. Da var Carl Collins herkuliske arbejde endelig blevet til dobbelt-cd’en Bellman i Danmark. Elektronikgiganten L. M. Ericsson var en af hovedsponsorerne bag den kostbare udgivelse, og firmaets daværende domicil dannede rammen om en festlig lancering af cd’en der ikke var mindre herkulisk. Aviserne flød over med strålende anmeldelser, Collin fik alle de roser der kunne ligge på ham. Cd’en er fyldt af stjerneindspilninger, og 30. september 1999 var stjernestunden.

For alle tyve år. Bedre, større, skønnere kunne det ikke blive.

Og så alligevel. I 2006 var det ti år siden vi sidst havde forestået et symposium, i denne periode havde der været symposier i Växjö og Helsingfors, det var blevet vores tur. Bellman i Billed og Digt var temaet, og for anden gang rullede Jens Lund hele sit enorme lager af illustrationer til svenske, danske, tyske o.a. udgaver af epistler og sange m.v. ud under hvælvingen på Frederiks Bastion. Kunstkendere forelæste over Bellman i billedkunsten ved seminariet som fortsatte med foredrag om Bellman som litterært motiv, afsluttende med at indbudte lyrikere læste udvalgte og især egne digte. Om søndagen var der gudstjeneste med Bellmansalmer i Gustavskyrkan ved Kastellet og en formidabel solokoncert af Nis Bank-Mikkelsen på Bastionen.

En tilsvarende koncert gav han i Börssalen ved Stortorget i Stockholm året efter.

Da forestod Bellmanssällskapet et symposium om Bellman og musikken, og årets Meddelelser-numre handlede helt overvejende om dette emne.

Nis og Martin Bagge optrådte sammen på Gjorslev Slot i 2008

I 2009 udkom Søren Sørensens roman Sisyphos i Slotsvagten,

om Bellmans tragedie år 1794 da han sad fængslet.

I 2011 støttede man udgivelsen af den stærkt roste Bellman-dvd Erik Harbo synger Bellman i Bymuseets havesal

– den eneste dvd der findes med Bellmanepistler og –sange. De følgende år var præget af Hans Lundsteens intense arbejde med Bellmans religiøse digtning, og i 2012 hyldede vi en af de vigtigste formidlere af Bellmandigtningens storhed, 1800-tallets primadonna par excellence, Johanne Luise Heiberg med en festforelæsning på loftet over Sophienholms stald og en opførelse af Johan Ludvig Heibergs bellmanske vaudeville Ulla skal paa Bal i operainstruktricen Tine Topsøes stiltro opsætning på Sophienholms øscene – den største kunstneriske og økonomiske satsning siden symposierne 2006. Der skal nok være et eller andet tro medlem der også vil finde årsmødet 2013 blandt tyveårets højdepunkter da medlemmer læste, sang og spillede hyldester til Carl Michael Bellman den Store.

Til index/top