København læser, 3. marts 2014

København læser – fælles arrangement for litterære selskaber

Mandag den 3. marts 2014 på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 17, 2. sal

Kroppen i litteraturen

Bellman optræder to gange: kl. 13.00 og kl. 18.20 v/ Søren Sørensen
Kl. 13.00: Kåseriet Krop, Tekst og Tegning i Fredmans Epistlar, Om den visuelle inspiration til den litterære tekst og dennes inspireren til illustration
kl. 18:20: Dansk-Svensk Forfatterselskabs program med digte af danske og svenske digtere, klassikere og nulevende. Først læser forfatteren Søren Sørensen Fredmans Epistel 30, hvorefter det fortsætter med Gustaf Fröding, Frank Jæger og andre.

Til index/top