Bellmandagen, 12. august 2007

Bellmans samarbejde med sin tids komponister var et gennemgående tema på årets Bellmandag, hans beundring for Mozart fik musikalsk-poetiske udtryk gennem Philip Fabers Solistkor, mens Karin Thulemark og Stefan Haugland tog sig af en række værker uden for epistel- og sangkredsen, således at tilhørerne i 2007 fik udvidet deres forståelse af mangfoldigheden i den samlede produktion fra Bellmans hånd.

Dette var allerede foregrebet ved en aftengudstjeneste med Bellmansalmer i Helligåndskirken på Strøget i København ved Mikkel Vale, og på Fredmandagen den 18.11. fulgtes emnet op ved en sangaften til åbning af sangens år. Her kåserede Erik Harbo, Søren Sørensen og Per Warming på skift over danske digteres brug af Bellmanmelodier. Selskabet var vel repræsenteret ved det svenske Bellmanselskabs symposium om musikken i Bellmans værk i september.

Til index/top