Årsmøde, 7. januar 2013

Årsmødet 7. februar 2013 på Sveriges Ambassade.

Odödliga Bellman – og dem der udødeliggjorde ham. Bellman udødeliggjorde sig selv med sine værker, både musikken og poesien, og en lang række kunstnere har i samtiden og eftertiden ydet deres for at udtrykke denne udødelighed, digtere som af Leopold, Hammarsköld, Tegnér, Blicher og Heiberg, Snoilsky. Drachmann og Taube, og i nutiden Lars Huldén i Finland og Søren Sørensen i Danmark. Hans Lundsteen: Nr. 80 p2 f

Ambassadør Inge Eriksson Fogh byder velkommen.
Foto: Alex Pedersen

En række af selskabets medlemmer gengav de udvalgte digte og sange med stor indlevelse og gribende fortolkninger:

  • Gunnar Syréhn, litteraturhistorikeren, tolkede Fredmans første epistel fra krostuen hos Cajsa Stina,
  • Cecilie Lengefeld udlagde Carl Gustaf af Leopolds hilsen til Bellman da han var kommet oven senge efter sin sygdom i 1792: Odödliga Bellman, du andas än.
  • Ambassaderåd  Jenny Valind tolke Esaias Tegnérs to strofer om Bellman fra Svenska Akademiens 50-års fest, og
  • Emelie Westzynius reciterede to af digtene fra Lars Huldéns ”Dikter om Bellman” (1992) – på finlandssvensk, så klart.
  • Til danske tekster levendegjorde først skuespilleren Jarl Forsman den store epistel 23 om Fredman i rendestenen – så overbevisende som det vel er gørligt, og siden hyldedes
  • Bellmans cister i Taubes ord og toner af skuespilleren Allan Høier.
  • Operasanger Erik Harbo fremførte H.C. Andersens gendigtning af Bellmans vuggevise, og læste derpå Blichers digt Djurgården.
  • Litteraturhistorikeren Per Olsen fortalte om Heibergs skelsættende Bellmanforedrag fra 1843, højskoleforstander Mogens Johansen, der tillige er jazzmusiker, fortolkede ”Märk hur vår skugga”, og
  • digteren Søren Sørensen reciterede sit eget digt ”Mandjævning mellem Homer og Carl Michael Bellman”.

Mikkel Vale sad ved klaveret. Fællessangene akkompagneredes af Ebba Prins og Birgitta Holst-Olsson.

Til index/top