Årsmøde 3.2. 2002

Årsmøde 3.2. 2002 på Frederiks Bastion, offentlig forestilling ELSKOV, VIN OG BASFIOLER ved Teatret OPtimis ved Allan Høyer & Co. 
Deltagelse i Det lysande Sällskapet Malmö Par Bricoles Bellmandag i slottsparken i Malmö.
Nis Bank-Mikkelsen og Søren Sørensen deltog i sangprogrammet. Fritz Haacks fornemme epistelillustration overraktes Par Bricole som tak for den lysende gæstfrihed. 

Til index/top