Foreningen NORDEN, oktober 2015

Foreningen NORDENs blad oktober 2015 er landet i webredaktørens brevkasse. og det skulle ikke forbavse, om den meget snart kan ses på deres hjemmeside: Foreningen NORDEN

Bladet rummer flere artikler om nordisk samarbejde, således også på side 33: “Folkemødets dom: Vi skal have mere nordisk samarbejde“. 
En dom, der blev udtrykt ved sommerens folkemødet 2015 i Allinge på Bornholm. 

Bladets store tema er: Litteratur i Norden. Dette sker med overskrifter som:

  • Litteratur på tværs af grænsen
  • En nordisk succes med over 100.000 deltagere
  • Ser gerne læseklubber i alle lokalafdelinger
  • Bibliotekerne – et folkeligt knudepunkt
  • Om de nordiske sprog i litteraturen
  • Når vi har læseklub er bogen i centrum
  • Fra politisk skandinavisme til kulturel nordisme
  • Fortællingen om Kung Byxlös – på svensk. Spændende skildring af Nordens Dronning Margrethe I
  • “Vulkanen Hekla er Islands dronning”

Og, sidst nævnt, men ikke mindre væsentlig, vort selskabs formand, forfatteren Søren Sørensens indlæg:

Til index/top